Nummer 223   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
In Nieuwsflits nr. 219  maakten wij de gegevens bekend van de FG waar NFG-registerleden, indien zij dit wensen, gebruik van kunnen maken. De kosten voor deze dienstverlening zijn € 10,-- per jaar exclusief BTW. 

Inmiddels is Piet Offermans zo ver om zijn taak invulling te kunnen geven. Omdat wij de kosten voor NFG-registerleden zo laag mogelijk hebben proberen te houden, zitten aan de invulling van deze taak wel beperkingen. Piet kan meekijken naar de vragenlijst die je hebt ingevuld en het rapport dat je daarop hebt ontvangen. Hij zal op vrijdag mails beantwoorden en is eventueel op vrijdag telefonisch bereikbaar. Wij verzoeken je echter dringend om bij voorkeur te mailen met de FG. 

Heb jij aangegeven gebruik te willen maken van onze FG (vraag 17 vragenlijst AVG), dan zullen wij deze kosten later dit jaar of misschien zelfs met de contributiefactuur van volgend jaar in rekening brengen. Heb je deze vraag nog niet (goed) beantwoord, dan kun je dit nog aanpassen.

Wil je alsnog afzien van de NFG-FG dan kan dat ook, dan zul je dit wel per omgaande moeten aanpassen op de vragenlijst zodat wij de kosten niet aan jou in rekening zullen brengen. 

Algemene voorwaarden
Met enige regelmaat krijgen wij het verzoek of de NFG een voorbeeld heeft van algemene voorwaarden. Deze zijn, naast vele andere voorbeeldformulieren, te vinden op je persoonlijke NFG-pagina onder de blauwe button "Downloads". 

Protocol Meldcode
Vanaf heden is het protocol van de meldcode én bijbehorende signaleringslijsten beschikbaar op je persoonlijke NFG-pagina. Je vindt ze onder de te downloaden reglementen.

PSC-magazine editie 3
Deze week zullen wij editie 3 van ons PSC-magazine versturen met hierin o.a. een mooi interview met Jord Fortmann over outdoor coaching. Ook lees je een uitgebreid artikel van Riekje Boswijk-Hummel over haar nieuwste boek "De reis van het gewaarzijn". NFG-registerleden en abonnementhouders kunnen dit magazine elk moment ontvangen. 
Facebooknieuwtjes
 
Boekverloting
Het boek "Verbindende verhalen" is deze week gewonnen door Jolanda Waanders. 

We zullen voor de zomerperiode nog één boek verloten en wel het boek "Positieve leefstijlverandering" van Ingrid Steenhuis en Wil Overtoom. 

Zij beschrijven diverse leefstijlgedragingen om vervolgens in te gaan op het veranderen van leefstijl. Hoe zorg je dat mensen zich bewust worden van hun leefstijl, hoe motiveer je ze tot een verandering en hoe dicht je de kloof tussen intenties en gedrag? Hoe verander je ingesleten gewoonten en welke rol speel de sociale omgeving hierbij?

Het boek is toegankelijk geschreven en is geschikt voor professionals in zorg en welzijn. Ook is dit boek geschikt voor studenten in opleiding. 

In PSC-magazine editie 3 vind je op pagina 34 een uitgebreide recensie. 

Wil je dit boek winnen? Ga naar onze Facebookpagina en geef deze een like. Zo blijf je op de hoogte van deze actie, andere winacties en nieuwsberichten uit het vakgebied. De verloting zal starten op maandag 18 juni a.s. Op 2 juli a.s. maken wij de winnaar bekend. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

19 september - 26 september
Duur: 2 dagen
Locatie: Amersfoort

25 september - 3 juli
Duur: 12 dagen
Locatie: Groesbeek / Zwolle

Depressie hardnekkiger bij oudere
Ouderen met een depressie hebben een slechtere prognose dan jongere volwassenen met dezelfde stoornis. Na twee jaar lijden veel ouderen nog aan de ziekte terwijl dit aantal bij jongere volwassenen lager ligt. Lees verder.

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.