Nummer 224   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

Herhaling: Functionaris Gegevensbescherming (FG)
In Nieuwsflits nr. 219  maakten wij de gegevens bekend van de FG waar NFG-registerleden, indien zij dit wensen, gebruik van kunnen maken. De kosten voor deze dienstverlening zijn € 10,-- per jaar exclusief BTW. 

Inmiddels is Piet Offermans zo ver om zijn taak invulling te kunnen geven. Omdat wij de kosten voor NFG-registerleden zo laag mogelijk hebben proberen te houden, zitten aan de invulling van deze taak wel beperkingen. Piet kan meekijken naar de vragenlijst die je hebt ingevuld en het rapport dat je daarop hebt ontvangen. Hij zal op vrijdag mails beantwoorden en is eventueel op vrijdag telefonisch bereikbaar. Wij verzoeken je echter dringend om bij voorkeur te mailen met de FG. 

Heb jij aangegeven gebruik te willen maken van onze FG (vraag 17 vragenlijst AVG), dan zullen wij deze kosten later dit jaar of misschien zelfs met de contributiefactuur van volgend jaar in rekening brengen. Heb je deze vraag nog niet (goed) beantwoord, dan kun je dit nog aanpassen.

Wil je alsnog afzien van de NFG-FG dan kan dat ook, dan zul je dit wel per omgaande moeten aanpassen op de vragenlijst zodat wij de kosten niet aan jou in rekening zullen brengen. 

Telefonisch spreekuur
Het telefonisch spreekuur van donderdagavond 5 juli a.s. komt te vervallen. Daarnaast zal er van 13 augustus t/m 7 september geen telefonisch spreekuur zijn op donderdagavond. 
Intervisielid gezocht
Wij zijn op zoek naar een aanvullend lid voor onze intervisiegroep omgeving Eindhoven / Helmond Wij komen hiervoor graag in contact met een praktiserende counselor/ psycholoog/ psychosociaal therapeut.

De frequentie van samenkomst is gemiddeld 6 keer per jaar, op de maandagmiddag.

Belangstelling? Reageer per mail; info@babw.nl.

Met vriendelijke groet, Yvette Rolvers
Facebooknieuwtjes
 
Boekverloting
Het laatste boek dat wij voor de zomerperiode verloten is "Positieve leefstijlverandering" van Ingrid Steenhuis en Wil Overtoom. 

Zij beschrijven diverse leefstijlgedragingen om vervolgens in te gaan op het veranderen van leefstijl. Hoe zorg je dat mensen zich bewust worden van hun leefstijl, hoe motiveer je ze tot een verandering en hoe dicht je de kloof tussen intenties en gedrag? Hoe verander je ingesleten gewoonten en welke rol speel de sociale omgeving hierbij?

Het boek is toegankelijk geschreven en is geschikt voor professionals in zorg en welzijn. Ook is dit boek geschikt voor studenten in opleiding. 

In PSC-magazine editie 3 vind je op pagina 34 een uitgebreide recensie. 

Wil je dit boek winnen? Ga naar onze Facebookpagina en geef deze een like. Zo blijf je op de hoogte van deze actie, andere winacties en nieuwsberichten uit het vakgebied. 
Op 2 juli a.s. maken wij de winnaar bekend. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

7 september - 11 november
Duur: 6 dagen
Locatie: Baarn

20 september
Duur: 1 dag
Locatie: Tilburg

1 oktober - 11 februari
Duur: 6 dagen
Locatie: Tilburg

Vanaf 2020 is woonplaatsbeginsel voor jeugdzorg gewijzigd
Het duurt nog tot 2020 voordat het woonplaatsbeginsel binnen de jeugdzorg is aangepast. Nu is het nog zo dat de gemeente waar de zorgaanbieder zich bevindt, verantwoordelijk is voor de betaling van de zorg. Lees verder.

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.