Nummer 225   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

Herhaling: telefonisch spreekuur
Het telefonisch spreekuur van donderdagavond 5 juli a.s. komt te vervallen. Daarnaast zal er van 13 augustus t/m 7 september geen telefonisch spreekuur zijn op donderdagavond. 

Werk jij met kinderen/jongeren? 
Dan wijzen wij jou graag op deze boekpresentatie* met verrassingsprogramma op 12 september a.s. in Zwolle. Lees verder .

HSP- en HSS-informatiemarkt
NFG-registerlid Annelyn de Boer organiseert op 1 september a.s. een HSP- en HSS-informatiemarkt* in Ede. Heb je hiervoor belangstelling, kijk voor meer informatie  hier .

*Omdat deze bijeenkomst niet aan onze scholingseisen voldoet, krijg je hiervoor geen PE-punten. 
Facebooknieuwtjes
 
Boekverloting
Volgende week verloten wij het boek "Positieve leefstijlverandering" van Ingrid Steenhuis en
Wil Overtoom. 


Zij beschrijven diverse leefstijlgedragingen om vervolgens in te gaan op het veranderen van leefstijl. Hoe zorg je dat mensen zich bewust worden van hun leefstijl, hoe motiveer je ze tot een verandering en hoe dicht je de kloof tussen intenties en gedrag? Hoe verander je ingesleten gewoonten en welke rol speel de sociale omgeving hierbij?

Het boek is toegankelijk geschreven en is geschikt voor professionals in zorg en welzijn. Ook is dit boek geschikt voor studenten in opleiding. 

In PSC-magazine editie 3 vind je op pagina 34 een uitgebreide recensie. 

Wil je dit boek winnen? Ga naar onze Facebookpagina en geef deze een like. Zo blijf je op de hoogte van deze actie, andere winacties en nieuwsberichten uit het vakgebied. 
Op 2 juli a.s. maken wij de winnaar bekend. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

6 september
Locatie: Dronten

18 september - 4 juni
Duur: 10 dagen
Locatie: Amersfoort/ Eembrugge

12 oktober - 9 november
Duur: 2 dagen
Locatie: Beesel

Een derde van het langdurend verzuim in 2017 valt uit door psychische klachten
Een derde van het langdurend verzuim in 2017 (> 6 weken) valt uit door psychische klachten, dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016. Lees verder.

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.