Nummer 226   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

Nieuwsflitsen en de NFG in de zomerperiode
In regio Zuid begint eind deze week de zomervakantie waarna regio Midden en Noord snel zullen volgen. De "komkommertijd" gaat aanbreken. Gelukkig hebben wij hier op kantoor genoeg werk te doen al zal er naar verwachting voorlopig minder nieuws te melden zijn. De Nieuwsflits zal dan ook niet meer wekelijks worden verstuurd maar alleen wanneer nodig.

Het NFG-secretariaat blijft de komende periode dus wel gewoon geopend volgens de openingstijden zoals vermeld op onze website. De dagelijkse bezetting zal vanaf 23 juli t/m 7 september a.s. minder zijn. Wij gaan in deze periode verspreid met vakantie. 

Vanaf 13 september werken wij weer op volle sterkte en kun je ook de Nieuwsflits weer wekelijks tegemoet zien. 

Bericht van onze aandachtsfunctionaris
Willy Smid van Wijland bezocht onlangs het congres Huiselijk Geweld in Ede. Mede naar aanleiding van dit congres vraagt zij NFG-hulpverleners om aandacht voor dit, helaas nog steeds grote, probleem. De cijfers liegen er namelijk niet om. Wij vragen je dan ook om bijgaand artikel aandachtig door te lezen. 

Bijdrage DAS (afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)
In nieuwsflits nr. 219 en 223 besteedde onze aandachtsfunctionaris Willy Smid van Wijland al aandacht aan het afwegingskader dat is toegevoegd aan de Meldcode huiselijk geweld in kindermishandeling. Ook DAS heeft een bedrage hierover geschreven. Je leest het hier. 

Telefonisch spreekuur
Het spreekuur van vanavond 5 juli komt te vervallen. 
Zomaar wat leuke getallen over deze nieuwsflits
Wij ontvingen een overzicht over het afgelopen jaar vanuit het programma waarmee wij deze nieuwsflits versturen. Leuke getallen die wij graag met jullie delen. De twee meest trouwe lezers van onze Nieuwsflits ontvangen van ons een boekenbon. Wij hebben hen inmiddels hierover een bericht gestuurd. Misschien ben jij een volgende keer de winnaar? Facebooknieuwtjes
 
Boekverloting
Maandag 2 juli verlootten wij het boek "Positieve leefstijlverandering" van Ingrid Steenhuis en
Wil Overtoom. Het boek is gewonnen door Natasja van den Beemt-Renders.  

Wij gaan na de zomerperiode op Facebook weer door met superleuke nieuwe boekverlotingen. Houd onze Facebookpagina  dus in de gaten en blijf zo op de hoogte van alle winacties en andere interessante nieuwsberichten. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

8 september - 12 april
Duur: 8 dagen
Locatie: Klarenbeek

21 september - 14 december óf 22 september - 15 december
Thema: Focusing
Duur: 4 dagen
Locatie: Nijmegen

29 september 
Thema:   Hoogsensitiviteit
Duur: 1 dag
Locatie: Nunspeet

Passend onderwijs voor kind met autisme is een loterij geworden
Kinderen die ondanks dat ze wel naar school willen toch thuis zitten. Het zijn er duizenden. Monique Post, woordvoerder van stichting Vanuit Autisme Bekeken, vindt dat het nu eens klaar moet zijn met het praten over abstracte plannen en cijfers. Het gaat om kinderen die het recht op onderwijs wordt ontnomen. 'Het wordt tijd dat professionals wat meer tegen de regels in gaan. Lees verder.

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.