Nummer 231  
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

Bijdragen NFG 2019
Zoals altijd maken wij in september de contributiebijdragen voor het nieuwe jaar bekend. Dankzij verdergaande automatisering zijn de bijdragen, op de inflatiecorrectie na, gelijk gebleven. Je vindt ze hier.
De verzekeringstarieven (rechtsbijstand-/ beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid) over 2019 zijn nog niet bekend. We verwachten dat de premies niet of nauwelijks zullen stijgen. 

Telefonisch spreekuur
Op donderdagavond 11 oktober en 25 oktober komt het telefonisch spreekuur te vervallen. Op andere donderdagavonden zijn wij telefonisch bereikbaar van 19.30-21.00 uur op 06-22035751

Het beroepsgeheim en relatie tussen zorgverlener en cliënt/patiënt
Van DAS ontvingen wij een casus over de vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en cliënt/patiënt en het beroepsgeheim. 


Het is bijna oktober! Maand voor de Psychosociaal Professional
In oktober organiseren wij samen met  Hupper de Maand voor de Psychosociaal Professional (MvdPP). Wegens de groeiende vraag naar online bijscholing vindt het evenement dit jaar volledig plaats bij jou thuis.

Webinars
Twee topexperts geven een webinar over hun expertise in het psychosociale domein. Een webinar is een online seminar, ofwel een lezing die plaatsvindt via internet. Het enige wat je dus hoeft te doen om de lezing te volgen is inschakelen via een computer, tablet of smartphone met internetverbinding.

Maandagavond 1 oktober;
Orthopedagoog Henriëtte Mol
Zit een kind lekker in zijn vel? Dan komt 'ie er wel!

Donderdagavond 4 oktober; 
Psychiater Erwin van Meekeren
Lastige interacties - wat je kunt doen en laten bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek

Komt de dag of het tijdstip van de live-uitzending niet gelegen? Geen probleem! De webinars zijn heel de maand oktober terug te kijken.

Hupper colleges
Net als bij de vorige edities van de MvdPP wordt het deelnamepakket gecomplementeerd met 2 online colleges uit het Hupper-aanbod. Videocolleges over een specifiek thema uit de psychologie, zoals autisme, gedragsverandering of positieve psychologie. De colleges die je kiest blijven voor onbepaalde tijd toegankelijk.

Studiepunten
Deelname aan de MvdPP levert NFG-leden 16 registerpunten op. Heb je in 2018 al voldoende registerpunten verzameld? De punten die je vergaart met deelname aan de Maand voor de Psychosociaal Professional mag je ook doorschuiven naar 2019!

Kijk op www.maandpsychosociaalprofessional.nl voor alle informatie en meld je aan!


Verzekeringsvoordeel voor NFG-registerleden
Een NFG-registratie kan jou veel verzekeringsvoordeel opleveren, want je kunt voordelig diverse (privé-) verzekeringen afsluiten. 

Nieuw in ons aanbod is de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering kun je afsluiten met kortingen die kunnen oplopen tot 17,5%. Je hoeft maar € 375,-- afsluitkosten te betalen én je betaalt géén maandelijkse advieskosten. Alles over deze en andere voordelige verzekeringen én hoe je ze kunt afsluiten, lees je op de NFG-website;  https://www.de-nfg.nl/verzekeringsvoordeel-prive.html

Hieronder vind je enkele filmpjes met uitleg over de arbeidsongeschiktheidsverzekering die je als NFG-registerlid kunt afsluiten bij de Amersfoortse. 

Facebooknieuwtjes
 
Boekverloting
Dinsdagmorgen 25 september vond de verloting plaats van het b oek "Afscheid zonder begrafenis". We lazen veel mooie reacties bij dit boek en zijn ook via persoonlijke berichten benaderd door volgers die dit boek graag wilden winnen. Dit boek gunden wij aan veel mensen, maar zoals altijd is de loting eerlijk verlopen. Judith Stoker is de gelukkige winnares geworden.  

Volgende week starten we weer een hele leuke nieuwe verloting. Een boek dat we al eerder mochten weggeven en waar toen enorm veel belangstelling voor was. We mogen nu zelfs 2 exemplaren van dit boek verloten, dus je hebt dubbel zoveel kans om te winnen. Wil je weten om welk boek het gaat en hoe je dit kunt winnen? Je leest het als eerste op onze Facebookpagina
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

1 oktober - 29 oktober
Duur: 2 dagen
Locatie: Tilburg

11 - 26 oktober
Duur: 3 dagen
Locatie: Driebergen

Vooral slachtoffers van geweld missen steun en erkenning
Slachtoffers van fysiek (seksueel) geweld hebben veel vaker dan andere slachtoffers ernstige psychische klachten (61,4%) en missen sociale steun en erkenning het meest. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar de beleving van slachtoffers in Nederland, in opdracht van Fonds Slachtofferhulp. Lees verder.

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.