Nummer 232  
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

Nieuwe formulieren
De volgende nieuwe formulieren zijn door ons opgesteld: 

1: geheimhoudingsverklaring werknemer (of stagiair).
2: stage-overeenkomst. 

Je vindt ze, nadat je bent ingelogd op de NFG-website, bij de voorbeeldformulieren onder de downloads. 

Herhaling: Bijdragen NFG 2019
Zoals altijd maken wij in september de contributiebijdragen voor het nieuwe jaar bekend. Dat hebben wij dan ook gedaan in de Nieuwsflits van vorige week en herhalen wij hierbij nogmaals.

Dankzij verdergaande automatisering zijn de bijdragen, op de inflatiecorrectie na, gelijk gebleven. Je vindt ze hier.
De verzekeringstarieven (rechtsbijstand-/ beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid) over 2019 zijn nog niet bekend. We verwachten dat de premies niet of nauwelijks zullen stijgen. 

Herhaling: Telefonisch spreekuur
Op donderdagavond 11 oktober en 25 oktober komt het telefonisch spreekuur te vervallen. Op andere donderdagavonden zijn wij telefonisch bereikbaar van 19.30-21.00 uur op 06-22035751

Maand voor de Psychosociaal Professional; Aanmelden kan nog steeds!
In oktober organiseren wij samen met  Hupper de Maand voor de Psychosociaal Professional (MvdPP). Wegens de groeiende vraag naar online bijscholing vindt het evenement dit jaar volledig plaats bij jou thuis.

Webinars
Het eerste webinar van Henriëtte Mol heeft op 1 oktober plaatsgevonden en de tweede van Erwin van Meekeren vindt plaats op donderdagavond 4 oktober. Beide webinars zijn nog de hele maand oktober terug te bekijken. 

Orthopedagoog Henriëtte Mol
Zit een kind lekker in zijn vel? Dan komt 'ie er wel!

Psychiater Erwin van Meekeren
Lastige interacties - wat je kunt doen en laten bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek

Hupper colleges
Net als bij de vorige edities van de MvdPP kun je in oktober 2 online colleges uit het Hupper-aanbod aanschaffen met een flinke korting. Je kunt kiezen uit videocolleges over een specifiek thema uit de psychologie, zoals autisme, gedragsverandering of positieve psychologie. De colleges die je kiest blijven voor onbepaalde tijd toegankelijk.

Studiepunten
Deelname aan de MvdPP levert NFG-registerleden 16 registerpunten op. Heb je in 2018 al voldoende registerpunten verzameld? De punten die je vergaart met deelname aan de Maand voor de Psychosociaal Professional mag je ook doorschuiven naar 2019!

Kijk op www.maandpsychosociaalprofessional.nl voor alle informatie en meld je aan!


Ter overname
Bijscholing hechtingsstoornissen bij Euroregionaal Congresburo op
11-10-2018 vanaf 9.30 uur te Eindhoven.
Interessante dag waar ik zelf helaas toch niet aan deel kan nemen.
Ingeschreven als zzp dus kosten van de dag €200,- excl btw.
Naam en gegevens kunnen gewijzigd worden zodat registerpunten bijgeschreven kunnen worden, ook workshops mogen nog aangepast worden.
Wie kan en wil dit van me overnemen?

Bij belangstelling kan contact opgenomen worden.
06-12833215
Kim Franssen, kinder en jeugdtherapeut de Prikkel
Facebooknieuwtjes
 
Boekverloting
Wij mogen maar liefst 2 exemplaren van het boek "Tim en het wonder EMDR" weggeven. Dit boek hebben wij eerder dit jaar verloot en vanwege het enorme succes gaat deze loting nu dus in de herhaling. 

"Tim en het wonder EMDR" is geschreven door psychologen Tamara Konings en Silke Bakker.
In dit kleurrijke boek maak je kennis met Tim. Hij vertelt over het ongeluk dat hij heeft gehad, de klachten die hij daaraan overhield en over de EMDR-behandeling die hij volgde.

Dit boek kan in de therapie samen met de hulpverlener gelezen worden, maar ook op school of thuis met ouders ter voorbereiding van de EMDR-behandeling.
Want hoe leg je aan een kind uit wat EMDR is en hoe het werkt?

Kijk op onze Facebookpagina hoe je kans kunt maken op dit boek.  
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

1 oktober - 29 oktober
Duur: 2 dagen
Locatie: Tilburg

11 - 26 oktober
Duur: 3 dagen
Locatie: Driebergen

26 november - 11 februari
Duur: 4 dagen
Locatie: Tilburg

'Heb begrip voor hetgeen je misschien niet begrijpt'
Uit onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) blijkt dat depressieve gevoelens maar moeilijk op tafel komen. Vooral de risicogroepen - jongeren tussen de 13 en 18 jaar en vrouwen tussen de 18 en 35 jaar - zouden graag over hun depressie spreken, maar vinden het lastig om het gesprek aan te vangen.
Lees verder.

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.