Nummer 235  
Suggesties voor PSC Magazine?
Heb je suggesties voor PSC Magazine of wil je zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Jouw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wil je iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Jouw bijdrage kun je sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

Drukte op het NFG-secretariaat
Momenteel is het behoorlijk druk op het NFG-secretariaat. Wij krijgen veel aanvragen voor nieuwe inschrijvingen (waar we natuurlijk héél blij mee zijn!) en ook krijgen wij veel vragen over de herregistratie die eraan zit te komen. Heel veel vragen worden echter beantwoord in de spelregels die wij hiervoor hebben opgesteld, dus wij verzoeken iedereen vriendelijk om deze (nog eens) goed door te nemen: https://www.de-nfg.nl/herregistratie.html

Wij hopen heel binnenkort met het nakijkwerk te gaan beginnen en dit gaat zeker een aantal maanden in beslag nemen. Houd er dus rekening mee dat het best een poosje kan duren voordat je je nieuwe licentie in je bezit hebt. Uiteraard is ons streven om iedereen die tijdig (voor 15 december a.s.) én volledig de aanvraag heeft ingediend te voorzien van een nieuwe licentie. De huidige licenties zijn geldig t/m 31 maart 2019, dus wij streven ernaar om jou voor deze datum van een nieuw exemplaar te voorzien die dan geldig is t/m 31 maart 2021. 
Gezocht intervisieleden Noord-West Veluwe
Onze intervisiegroep "Noord-West Veluwe" is op zoek naar 1 of 2 nieuwe intervisieleden. Onze groep bestaat momenteel uit 2 vrouwen en 1 man waarvan 2 psychosociaal therapeuten en 1 psycholoog. De meesten van ons hebben een christelijke achtergrond. De sfeer is open en veilig . We komen bij elkaar in de regio Epe- Harderwijk. Als je interesse hebt, dan kun je een mail sturen naar   Smit-Westerink@kpnmail.nl.     
 
Met vriendelijke groet,
G. Smit-Westerink  
Intervisiegenoten gezocht
Intervisiegroep in de regio Zuidoost Groningen/Zuidoost Drenthe zoekt onder collega's (m/v) in de regio aanvulling om van elkaar te leren en elkaar te stimuleren. 
De groep bestaat nu uit 2 psychosociaal therapeuten en 1 contextueel therapeut en richt zich op het werken met volwassenen. Graag willen we onze expertise uitbreiden met verschillende collegiale professies. 
Voel je je aangesproken, woon je in de regio, zoek je een leuke intervisiegroep, neem dan contact op met Anthea Langes door te mailen naar   Info@balansinjebestaan.nl 
Facebooknieuwtjes
 
Boekverloting
De boekverloting van het boek "Mamma ga ik eerder dood dan jij?" is inmiddels van start gegaan. 

In PSC Magazine editie 5 vind je op pagina 12 t/m 15 een artikel van Francy op het Roodt, moeder, psychosociaal therapeut en schrijfster van dit boek.

In dit boek vertelt Francy over de ziekte van haar zoon Tijs bij wie Duchenne Spierdystrofie werd vastgesteld. Ze beschrijft de periode van september 2010 tot februari 2018, wat deze diagnose in haar gezin teweeg heeft gebracht en wat dit voor haar betekent als moeder én als professional.  Je leest  over wanhoop en overgave, over 1000 vragen en soms antwoorden. 

Dit boek is voor ouders van langdurig zieke kinderen, voor werkers in de zorg, het onderwijs, voor familieleden en wie meer wil weten over de impact en de veerkracht van een gezin na zo'n boodschap. Diverse professionals en experts leverden een bijdrage aan dit boek.

Wil je dit boek winnen? Dat kan! Kijk op onze   Facebookpagina hoe je kans maakt. Daar lees je niet alleen over deze boekverloting, maar vind je bijvoorbeeld ook interessante nieuwsberichten en tv-tips. Volg ons en blijft op de hoogte. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

21 december
Duur: 1 dag
Locatie: Stompetoren (Alkmaar)

23 en 24 november
Duur: 2 dagen
Locatie: Amersfoort

Aantal plaatsingen JeugdzorgPlus daalt in eerste helft van 2018
Het aantal jongeren dat wordt geplaatst in instellingen voor gesloten jeugdzorg, de JeugdzorgPlus, is in de eerste helft van 2018 gedaald in vergelijking met het eerste half jaar van 2017. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Plaatsingsgegevens JeugdzorgPlus. Lees verder.

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.