Nummer 239  
Suggesties voor PSC Magazine?
Heb je suggesties voor PSC Magazine of wil je zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Jouw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wil je iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Jouw bijdrage kun je sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

Nieuwe medewerker
Sommige van jullie hebben, in het kader van de aangevraagde herregistraties, wellicht al een mail gehad van Sander de Bot. Sander werkt sinds kort bij de NFG. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en opbouw van Leefstijl Interventies binnen de NFG en de ALIP. Vanuit dat kader heeft hij overleg met diverse organisaties om Leefstijl professioneel te introduceren binnen de complementaire sector.
Tevens voert hij visitaties uit en hij helpt dus mee bij het verwerken van de aangevraagde herregistratie van NFG-registerleden. Sander werkt op donderdag op het NFG-kantoor en op dinsdag en woensdag is hij mobiel bereikbaar. 

15 december 2018; deadline aanvragen herregistratie
De deadline voor het aanvragen van de herregistratie komt dichterbij. Veel NFG-registerleden zijn hier al druk mee bezig en de eerste 100 nieuwe licenties zijn door ons verstuurd. Wij zullen met man en macht eraan werken om iedereen op tijd van een nieuwe licentie te voorzien en dit gaat lukken mits wij de aanvragen op tijd (dus vóór 15 december a.s.) ontvangen. 

Wij ontvangen momenteel vrij veel vragen over de procedure. Kijk alsjeblieft eerst goed in de spelregels of anders bij de F.A.Q. op onze website. Daar vind je de meeste antwoorden. 

Herhaling: uploaden van je nieuwe verzekeringspolis
Voor NFG-registerleden die géén gebruik maken van (één van) de collectieve verzekeringen van de NFG
Een klein aantal NFG-geregistreerden maakt geen gebruik van de collectieve rechtsbijstandverzekering en/of beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering omdat zij elders verzekerd zijn (bijvoorbeeld via de werkgever). Geldt dit voor jou? Dan dien je jaarlijks aan te tonen dat je goed verzekerd bent. 

Dit is mogelijk door in te loggen op je persoonlijke NFG-pagina en je verzekeringspolis vóór 1 januari 2019 te uploaden. Doe dit alsjeblieft minimaal één maand voor het verlopen van je oude polis. Wij zullen de verzekeringskosten dan niet aan jou in rekening brengen. Heb je hierover vragen? Stel deze bij voorkeur per mail aan administratie@de-nfg.nl.

Herhaling: verruiming ope ningstijden NFG-secretariaat
We groeien! En d at houdt in dat wij ook onze openingstijden per 1 januari a.s. geen verruime n. Wij zullen dan ook op vrijdag van 8.30 - 14.00 uur bereikbaar zijn. Op de contactpagina van onze website vind je alle contactinformatie.
Facebooknieuwtjes

Boekverloting
Het "Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie" is afgelopen maandag gewonnen door
Willemien Struiksma. 
 
En we zijn al weer gestart met de één na laatste loting van dit jaar. Het gaat om het aangrijpende boek "De impact van incest op alle levensgebieden" dat door de schrijfster, Mariël Groenen, aan ons beschikbaar is gesteld.

Het verhaal van Mariël Groenen is het verhaal van velen. Het is het verhaal van onze maatschappij. Het is een verhaal waarin ouders (of andere familieleden) hun kinderen beschadigen. Waarschijnlijk zijn deze ouders zelf ook beschadigd. Wat de auteur betreft is dit nooit, maar dan ook nooit een excuus om je kinderen zo te beschadigen. Om iets te kunnen veranderen, in dit verhaal van velen, roept de auteur de lezer op te beseffen dat incest écht gebeurt, dat het veel voorkomt en welke impact het heeft op de slachtoffers, hun omgeving en de maatschappij. Mariël biedt de lezer met het levenswiel een instrument waarmee het levensbrede impact in beeld gebracht kan worden.
 

Het boek geeft veel informatie/ handvatten en een methodiek voor hulpverleners. Het doel van dit boek is vooral bewustwording en (h)erkening van incest en seksueel misbruik en openheid hierover. 

Wil je dit boek winnen? Kijk dan op onze Facebookpagina hoe je kans maakt. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

24 januari - 7 februari
Locatie: Nijmegen

29 - 31 januari
Duur: 3 dagen
Locatie: Delft

Muziektherapie voor zieke pasgeborenen
Het universitair medisch centrum in Groningen, het UMCG, begint op de intensive care van de afdeling neonatologie met muziektherapie voor zieke pasgeborenen. De medici willen uitzoeken wat het effect is. Lees verder.

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.