Nummer 240  
Suggesties voor PSC Magazine?
Heb je suggesties voor PSC Magazine of wil je zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Jouw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wil je iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Jouw bijdrage kun je sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

PSC-magazine
De laatste editie van PSC-magazine van dit jaar is door ons ontvangen en zal binnenkort op de deurmat liggen van alle NFG-registerleden en abonnementhouders. Dit is dan ook direct het allerlaatste PSC-Magazine... vanaf 2019 zal dit magazine van naam, uiterlijk én innerlijk veranderen. Je leest er alles over in deze laatste editie. Ook lees je in deze editie meer over de WMO-trajecten die jij kunt aangaan via de NFG.

Volgende week deadline aanvragen herregistratie.
Is jouw huidige NFG-licentie geldig t/m 31 maart a.s. Dan moet je voor 15 december a.s. de herregistratie aanvragen. 
Wij zullen met man en macht eraan werken om iedereen op tijd (dus voor 31 maart) van een nieuwe licentie te voorzien en dit gaat lukken mits wij jouw aanvraag op tijd binnen hebben.

Wij ontvangen momenteel veel vragen over de procedure. Kijk alsjeblieft eerst goed in de spelregels of anders bij de F.A.Q. op onze website. Daar vind je de meeste antwoorden. 

Sluiting rondom Kerst en Oud en Nieuw
Het NFG-kantoor zal van 27 december t/m 1 januari zijn gesloten. Op 27 december versturen wij ook geen Nieuwsflits. Alleen in dringende gevallen zijn wij dan te bereiken op 06-22035751. 

DAS en Tuchtrecht
Van onze zorgdesk bij DAS kregen wij een artikel over het Tuchtrecht aangeleverd. Je leest het hier.
Facebooknieuwtjes

Boekverloting
Op dit moment loopt de winactie van het boek "De impact van incest op alle levensgebieden" dat door de schrijfster, Mariël Groenen, aan ons beschikbaar is gesteld.

Het verhaal van Mariël Groenen is het verhaal van velen. Het is het verhaal van onze maatschappij. Het is een verhaal waarin ouders (of andere familieleden) hun kinderen beschadigen. Waarschijnlijk zijn deze ouders zelf ook beschadigd. Wat de auteur betreft is dit nooit, maar dan ook nooit een excuus om je kinderen zo te beschadigen. Om iets te kunnen veranderen, in dit verhaal van velen, roept de auteur de lezer op te beseffen dat incest écht gebeurt, dat het veel voorkomt en welke impact het heeft op de slachtoffers, hun omgeving en de maatschappij. Mariël biedt de lezer met het levenswiel een instrument waarmee het levensbrede impact in beeld gebracht kan worden.
 

Het boek geeft veel informatie/ handvatten en een methodiek voor hulpverleners. Het doel van dit boek is vooral bewustwording en (h)erkening van incest en seksueel misbruik en openheid hierover. 

Wil je dit boek winnen? Kijk dan op onze Facebookpagina hoe je kans maakt. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van de NFG-agenda:

16 januari - 27 maart
Duur: 5 dagen
Locatie: Waalwijk

25 januari 
Duur: 1/2 dag
Locatie: Oosterhout

1 februari
Duur: 1 dag
Locatie: Oss

Het online delen van negatieve emoties heeft positief effect
Dagelijks delen veel jongeren negatieve emoties via social media. Stress over examens, onzekerheid over te maken keuzes, angst voor bepaalde situaties. Vrienden uit hun sociale netwerken geven hier vervolgens hun feedback op. Communicatiewetenschapper Carmina Rodríguez Hidalgo onderzocht dit proces van delen en feedback geven en vond positieve effecten op het bijstellen van emoties. Lees verder. 

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.