Nummer 246  
Suggesties voor PSC Magazine?
Heb je suggesties voor PSC Magazine of wil je zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Jouw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wil je iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Jouw bijdrage kun je sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

Afwijzing nota's CZ
Inmiddels hebben wij van een aantal NFG-hulpverleners gehoord dat nota's van CZ zijn afgewezen. Hierover heeft de NFG uiteraard direct contact opgenomen met CZ. Vanaf 1 januari tot vandaag (22 januari) heeft CZ het beleid gehanteerd dat op de nota exact het woord "Psychosociale Zorg" bij de behandelwijzen moest staan. Dit beleid is versoepeld en ook Psychosociale Therapie, Psychosociale hulpverlening wordt gewoon weer goedgekeurd. Mocht jouw nota zijn afgewezen voor vergoeding, dan is het raadzaam deze opnieuw in te dienen. 

Afwijzing nota's Zilveren Kruis (en haar labels)
Ook over Zilveren Kruis ontvingen wij inmiddels wat berichten over het niet goedkeuren van nota's. Zilveren Kruis heeft ons voorzien van een voorbeeld nota welke als leidraad kan worden gebruikt. Alleen de volgende prestatiecodes komen op basis van een NFG-registratie voor vergoeding in aanmerking; 

1 Haptotherapie
24602 - Behandeling haptotherapie
2 Hypno- en regressietherapie
24501 - Behandeling hypnotherapie
3 Integratieve en/of lichaamsgerichte therapie
24504 - behandeling overige psychosociale therapie
24511 - behandeling integratieve psychotherapie

LET OP!  Zilveren Kruis heeft ons deze week laten weten dat zij óók kijken naar de juiste Vektis registratie. Dit betekent dat jij in het AGB-register geregistreerd moet staan met een AGB-code én dat je in het AGB-register via een  erkenning geregistreerd staat als lid van de NFG.
Hier lees je hoe je dit kunt controleren en eventueel kunt aanpassen.

DAS; opzeggen van behandelovereenkomst door hulpverlener
Van DAS ontvingen wij een artikel over het opzeggen van een behandelovereenkomst door een hulpverlener. Deze mag de hulpverlener slechts op grond van gewichtige redenen beëindigen. Maar wat zijn nu gewichtige redenen? Lees verder.
Intervisieleden gezocht
Wij zijn twee haptotherapeuten afgestudeerd bij Instituut voor Toegepaste Haptonomie(ITH) en zijn op zoek naar aanvulling voor onze op te starten (multidisciplinaire) intervisie groep. Wij denken aan therapeuten met ervaringsgerichte benadering.
Wil jij je graag aansluiten bij ons, mail dan naar info@haptotherapiehiddes.nl (Erica Hiddes) of info@pureconnection.nl (Wendy Steevenz). De intervisie vindt plaats in de regio Gelderland/Utrecht. Wij komen eens in de 6-8 weken bijelkaar.
We hopen van je te horen!

Met vriendelijke groeten,
Erica en Wendy
Facebooknieuwtjes

Verloting
Afgelopen maandag verlootten wij het boek + werkboek Sloompje Slak. De winnaar is: Subira Selder. 

En op dinsdag gingen wij direct door met de verloting van het enorm mooie (en dikke) boek "Behandeling van trauma-gerelateerde dissociatie", beschikbaar gesteld door Uitgeverij Mens! Op 14 maart organiseren zij een congres met het thema Behandeling van vroegkinderlijk trauma en traumagerelateerde dissociatie en de schrijvers van dit boek (Kathy Steele, Suzette Boon en Onno van der Hart) zullen dan de sprekers zijn. 

Over de hele wereld hebben behandelaars van cliënten met ernstig dissociatieve klachten dezelfde vragen en worstelen ze met vergelijkbare uitdagingen. Dit boek is niet alleen het resultaat van ontelbare uren ervaring in het behandelen van cliënten met een dissociatieve stoornis, maar is ook voortgevloeid uit supervisie en overleg waarin therapeuten vaak hun dringendste vragen, behoeften en kwetsbaarheden bespraken.

Wil je dit boek winnen? Kijk dan op   Facebookpagina hoe je mee kunt doen. De winnaar maken wij bekend op maandag 4 februari a.s.
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van 
de NFG-agenda:

11 februari
Duur: 1 dag
Locatie: Nijkerk

27 maart - 10 april
Duur: 2 dagen
Locatie: Breda

1 april - 15 april
Duur: 3 dagen
Locatie: Waalwijk

6 april
Duur: 1 dag
Locatie: Breda

Waarom nee zeggen moeilijk is, en zo doe je het tóch
Veel mensen vinden het moeilijk om hun grenzen aan te geven en om nee te zeggen. Tijdschrift Flow legt uit waarom dat zo is en geeft tips hoe je vaker nee kunt zeggen. Lees verder.

Meer interessante artikelen vind je op onze  website, LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.