Nummer 253  
Suggesties voor TCC?
Heb je suggesties voor TCC
Magazine of wil je zelf iets
bijdragen?
Laat het ons weten!
Stuur een e-mail naar
redactie@
inspiredcommunications.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Jouw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wil je iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Jouw bijdrage kun je sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

Aanmaningen RBCZ
Van onze koepelorganisatie RBCZ hebben wij begrepen dat diverse NFG-registerleden hun RBCZ-bijdragen nog niet hebben voldaan, zelfs niet nadat er een herinnering is gestuurd door de RBCZ. Inmiddels heeft de RBCZ nogmaals een aanmaning gestuurd. Wanneer betaling uitblijft, volgt uiteindelijk uitschrijving uit het RBCZ-register. Daarmee zullen ook de vergoedingen van enkele zorgverzekeraars uitblijven. Controleer dus goed of je de RBCZ-factuur hebt betaald (deze wordt per mail gestuurd) én controleer goed of je gegevens bij de RBCZ nog kloppen. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met de RBCZ.
Facebooknieuwtjes

Verloting
Het boek "Het Ja-gevoel" van Linda Rood is afgelopen maandag gewonnen door Gwen Fleuren. 

Uitgeverij Nieuwezijds stelde aan ons het "Therapieboek schematherapie" beschikbaar voor de volgende verloting. 

Dit boek is een uitermate praktisch hulpmiddel bij zowel individuele schematherapie als groepsschematherapie, met:
  • informatie voor therapeuten en cliënten over schema's, modi en hun ontstaansgronden
  • werkbladen voor therapeuten en cliënten
  • specifieke informatie per persoonlijkheidsstoornis
  • een apart hoofdstuk over zorgen voor veiligheid en crisishantering
  • besprekingen van alle modusgroepen - de disfunctionele kindmodi, de disfunctionele oudermodi, de disfunctionele copingmodi, de modus van het blije kind en de modus van de gezonde volwassene
  • werkmateriaal voor de verschillende stoornissen en modi
Wil je dit boek winnen? Kijk dan op onze   Facebookpagina  hoe je kans maakt. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van 
de NFG-agenda:

25 mei
Duur: 1 dag
Locatie: Amsterdam

6 - 8 juni
Duur: 3 dagen
Locatie: Utrecht

'Professionals zijn bang voor het verdriet onder eenzaamheid'
'Het is zeker niet zo dat het organiseren van steeds meer contacten de eenzaamheid van ouderen tegen gaat.' Aldus Eric Schoenmakers van Fontys Hogescholen, die onderzoek heeft gedaan naar hoe ouderen zelf omgaan met eenzaamheid. Lees verder.

Meer interessante artikelen vind je op onze  website,  LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.