Nummer 256  
Suggesties voor TCC?
Heb je suggesties voor TCC
Magazine of wil je zelf iets
bijdragen?
Laat het ons weten!
Stuur een e-mail naar
redactie@
inspiredcommunications.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Jouw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wil je iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Jouw bijdrage kun je sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat

Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz)
In de Wkkgz staat wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Elke hulpverlener moet een klachtenfunctionaris hebben én zijn aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. De meeste NFG-registerleden hebben dit collectief via ons geregeld. Wij krijgen regelmatig vragen over hoe e.e.a. in zijn werk gaat. Dit kun je nalezen op onze website op de pagina " Niet tevreden over je hulpverlener". Heb jij de afhandeling van klachten via de NFG geregeld? Link deze pagina dan ook aan jouw website. Zo weten jouw cliënten waar zij aan toe zijn wanneer ze een klacht hebben en het geeft ze het vertrouwen dat jij alles goed hebt geregeld. 

Herhaling: kantoorsluiting
In de maanden april en mei is het NFG-kantoor tijdens de officiële feestdagen gesloten. Daarnaast zijn wij ook op vrijdag 31 mei (de dag na Hemelvaartsdag) gesloten. 
Poolssprekende therapeut gezocht
Beste Collegae,
Op dit moment bezoekt een Poolse mevrouw onze praktijk.
Aangezien ik het van groot belang vind dat cliënten in hun eigen taal hun moeilijkheden kunnen bespreken ben ik op zoek naar een Pools sprekende therapeut.
Je kunt contact opnemen via welkom@praktijkewalts.info of bellen met 0478-532356.
Met vriendelijke groet,
Petra Ewalts  
Facebooknieuwtjes

Verloting
NFG-registerlid Annelie Neuteboom van praktijk Sherpa ontwikkelde het kwartetspel "Vier je Prikkels". Dit kwartetspel mogen wij weggeven onder onze volgers op Facebook. 

Het kwartetspel is ontwikkeld voor en over hoogsensitieve, gevoelige, overexcitabele kinderen. Met dit spel komt het onderwerp op een laagdrempelige, speelse manier op tafel te liggen. Je kunt erover napraten. Of niet; de boodschap 'Je bent niet gek' komt toch wel binnen. Kinderen zullen herkenning vinden; 'Ik ben lang niet de enige', ouders zullen een zucht van verlichting slaken: 'Het hoort er gewoon bij', leerkrachten zullen meer begrip krijgen.

Vier je Prikkels is bedoeld voor kinderen, ouders, (plusklas)leerkrachten en zeker ook voor hulpverleningspraktijken.

Wil je dit spel winnen? Kijk dan op onze   Facebookpagina  hoe je kans maakt. Op maandag 15 april maken wij de winnaar bekend. 
Bij- en nascholing 
Hieronder vind je een selectie van 
de NFG-agenda:

8 mei
Duur: 1 dag
Locatie: Zwolle

9 mei
Duur: 1 dag
Locatie: Zwolle

6 juni
Duur: 1 dag
Locatie: Vught

'Veel smartphonegebruik heeft geen slechte invloed op leven tieners'
Veelvuldig gebruik van de smartphone door tieners heeft volgens onderzoekers nauwelijks een negatief effect op hun welzijn. Zelfs voor het slapengaan zou het niet slecht zijn om naar een scherm te staren. Lees verder.


Meer interessante artikelen vind je op onze  website,  LinkedIn- en  Facebookpagina
D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.