In het jaaronderzoek van het HappinessBureau, dat met onderzoekspartner Steda is uitgevoerd, vroegen we medewerkers in Nederland naar de wijze, frequentie en waardering van feedback en beoordeling in hun organisatie. Ook vroegen we of hun sterke punten worden besproken. Vervolgens hebben we deze gegevens gekoppeld aan de mate van ervaren werkgeluk en in hoeverre zij hun werkgever zouden aanbevelen. 
In deze speciale nieuwsbrief zetten we enkele resultaten in de spotlight. Onderaan deze nieuwsbrief zie je hoe je de complete whitepaper (gratis) kunt downloaden.
Prestatiedoelen én ontwikkeldoelen 
Het is belangrijk dat medewerkers zowel prestatiedoelen als ontwikkeldoelen krijgen. Zo weten ze wat ze werkinhoudelijk moeten doen (bijvoorbeeld een omzetdoel halen of een bepaald aantal cliënten per uur helpen) en kunnen zij zichzelf verder ontwikkelen (bijvoorbeeld een nieuwe vaardigheid leren). Werknemers die beide typen doelen krijgen, zijn significant gelukkiger dan werknemers die alleen prestatiedoelen of helemaal geen doelen krijgen. 
Inzet van sterke punten bespreken 
Voor de mate van werkgeluk maakt het weinig uit of je een formele jaarlijkse gesprekscyclus hanteert of een meer on-the-job aanpak. Belangrijker is dat het tijdens deze gesprekken gaat over hoe medewerkers hun sterke punten (nog meer) kunnen inzetten. Daar waar de sterkepuntenaanpak wordt gebruikt, zien we een sterke positieve impact op het werkgeluk. 
Feedback: frequenter maakt beter
Feedback krijgen op je werk is wezenlijk om je te kunnen verbeteren op wat je doet én op hoe je het doet. Een gezonde feedbackcultuur is daarom cruciaal. We zien echter dat feedback nog beter kan worden gegeven en ontvangen, zowel in frequentie als in het effect wat het oplevert. Winst is te boeken met de combinatie hiervan: Medewerkers die dagelijks feedback van hun leidinggevende ontvangen, zeggen vaker dat de feedback hen beter maakt dan zij die minder vaak feedback krijgen. Ze voelen zich meer gewaardeerd en hebben vaker een werkgelukscore van 8 of hoger. 
Download gratis de gehele whitepaper
Je kunt de whitepaper gratis downloaden via onze nieuwssite. Daarin vind je meer informatie over ons jaaronderzoek, zoals de relatie met eNPS, de employee Net Promoter Score oftewel het aanbevelen van de werkgever.

Wil je aan de slag met onderwerpen uit onze whitepaper? Kijk dan eens bij onze workshops en trainingen, zoals de training Het Goede Gesprek.