JOB - CAREER - CALLING

Hoe kijken Nederlandse werknemers naar hun werk? Zien ze hun baan puur als middel om brood op de plank te krijgen en geld te verdienen voor het leven naast hun werk? Of zijn ze meer carrièregericht en zien ze hun huidige baan als investering en opstap naar een volgende functie? Of is het werk een roeping en een van de belangrijkste dingen in hun leven?
En wie van deze groepen is gemiddeld het meest gelukkig op het werk?

Het HappinessBureau en Steda hebben de benchmark in Nederland ontwikkeld voor een Amerikaans onderzoek naar het onderscheid tussen Job, Career en Calling.

Je kunt de whitepaper downloaden op de nieuwssite van het HappinessBureau.
Daarin lees je ook meer over de verdeling naar bijvoorbeeld sector, leeftijd of aantal jaren in dienst. Ook gaan we in op de relatie met ziekteverzuim, trots op het werk of de eNPS-score.
Bekijk de animatie
Of klik hier voor de animatie
Verdeling over de drie oriëntaties

Van alle Nederlandse werknemers:
  • heeft 35% als belangrijkste oriëntatie Job
  • vindt 31% het Career-profiel het best passen
  • kiest 23% voor het perspectief Calling
Van de ondervraagden zegt 11% geen keuze te kunnen maken uit deze mogelijkheden.

Werkgeluk en de drie oriëntaties

Ons onderzoek had onder meer als doel om inzicht te verkrijgen in de relatie tussen iemands werkoriëntatie en het werkgeluk.
Deze relatie blijkt sterk. Zij die hun werk als roeping zien, ervaren meer geluk op het werk (score 7,7) dan zij die hun werk doen vanuit een ander perspectief. Medewerkers met het perspectief Job scoren significant lager (gemiddelde score 6,5).
Verdeling naar sectoren

In de whitepaper is een verdeling opgenomen naar zes sectoren. Hierboven staan er drie, naast het overall gemiddelde voor Nederland. Van alle sectoren zien we in de sector Handel het hoogste aandeel van mensen die hun werk als Career beschouwen. In welke sectoren zouden het hoogste aandeel zitten van mensen die hun werk als Job of Calling zien?
Download de whitepaper
Je kunt de whitepaper downloaden op de nieuwssite van het HappinessBureau.
In de whitepaper zijn ook opgenomen:

  • de verdeling naar sector;
  • de verdeling naar leeftijd;
  • de verdeling naar organisatiegrootte;
  • de relatie met ziekteverzuim;
  • de relatie met trots op het werk
  • de relatie met de eNPS-score (employee Net Promoter Score).

Het HappinessBureau heeft als missie werkgeluk de norm te maken. Hiertoe verzorgen we onder andere opleidingen, workshop en meten we werkgeluk in organisaties. In een brochure (pdf) leggen we uit hoe we dat doen.

De optie om de vragen over Job-Career-Calling toe te voegen is natuurlijk mogelijk. Interesse? Vraag naar de speciale actie!