Newsletter #13 - 16 november 2017
Inhoud

  • Terugblik inspiratiedag Afvalwaterzuivering in Buitengebied
  • Nieuw demonstratienetwerk voor terugwinning water, energie en nutriënten
  • Brainstorm levert 25 projectideeën op voor Robuust Watersysteem in Vlaanderen
  • Subsidieprogramma Water-Land-Schap
  • Werkprogramma 2018-2020 van Horizon 2020: kansen voor watersector

Kalender

  • 29 - 30 november : Water Knowledge Europe - WssTP H2020 Brokerage Event
  • 4 december : Studienamiddag Waterproblematiek in de Vlaamse textielindustrie
  • 14 december : Thema-avond rond optimalisatie van waterzuivering en mogelijkheden tot waterhergebruik
  • 15 - 18 januari : International Water Summit in Abu Dhabi
Succesvolle inspiratiedag rond afvalwaterzuivering in buitengebied en robuust watersysteem
Op 19 oktober vond in Antwerpen de inspiratiedag ‘afvalwaterzuivering in buitengebied, robuuste watersystemen en circulaire economie’ plaats. Met 128 deelnemers uit Nederland en Vlaanderen was de opkomst een groot succes. Ook de spreiding Vlaanderen – Nederland was mooi (2/3 – 1/3), wat positief heeft bijdragen aan de kennisuitwisseling over de grenzen heen. Lees hier het verslag, bekijk de presentaties, het fotodagboek en de ter plaatse ontworpen cartoons .

Nieuw demonstratienetwerk voor terugwinning water, energie en nutriënten in stedelijke context
Begin oktober startte Vlakwa samen met Water-Link en DuCoop en een aantal Britse, Franse en Nederlandse partners het project Nereus op. Dit Europese project (Interreg 2 Zeeën programma) demonstreert de mogelijkheden van innovatieve technologie voor het hergebruik van afvalwater en andere afvalstromen in een stedelijke context. In ons land vinden demonstraties plaats in Antwerpen en Gent. Lees verder.
Brainstorm levert 25 projectideeën op voor Robuust Watersysteem in Vlaanderen
Afgelopen voorjaar organiseerde Vlakwa een high level brainstormsessie met verschillende actoren uit het waterlandschap. De centrale vraag in deze sessie was 'Welke nieuwe (digitale) oplossingen voor de huidige noden op het gebied van waterbeheer en -gebruik kunnen een economische meerwaarde bieden? '
Dat resulteerde in 25 interessante ideeën waarmee Vlakwa aan de slag wil de komende tijd. Ontdek de 25 weerhouden ideeën hier.
Subsidieprogramma Water-Land-Schap:
integrale benadering voor wateruitdagingen in landelijk gebied
Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege lanceerde op 23 oktober het programma Water-Land-Schap. Via deze oproep worden subsidies ter beschikking gesteld om watergebonden uitdagingen in een gebied samen aan te pakken. De oproep is gericht aan landbouwers, bedrijven, dorpsbewoners, water- en landschapsbeheerders. Bedoelding is dat deze partijen samen uitdagingen zoals droogte, overstromingen, waterkwaliteit en verzilting efficiënter aanpakken.  Lees meer.

Werkprogramma 2018-2020 van Horizon 2020 biedt mogelijkheden voor de watersector
Onlangs publiceerde de Europese Commissie het werkprogramma 2018-2020 van haar onderzoeks- en innovatiekader Horizon 2020. Het belang van water komt aan bod in veel van de project topics: een analyse door WssTP geeft aan dat ca 90 topics van deze calls relevant zijn voor de watersector. De meest relevante van deze topics zullen gepresenteerd en besproken worden tijdens het jaarlijkse WssTP Brokerage & Working Group Event dat op 29 en 30 november in Brussel plaats vindt. Lees verder.