Newsletter #5 - 24 mei 2018
Lancering tweede Open Call:
Circulaire Stad en Circulair Ondernemen
Project rond de bescherming van drinkwaterbronnen : stand van zaken na één jaar
Bedrijven gezocht voor deelnamen aan project rond sulfaten

Vernieuwde Natuurwaardeverkenner brengt voordelen watergerelateerde ingrepen in kaart

Minister Schauvliege lanceert oproep tot projectvoorstellen voor drinkwaterprojecten in het Zuiden

Water Market Europe presenteert ontwikkelingen in 'digital water'
Kalender

  • 27-31 mei: IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies in Nanjing
  • 29 mei: Business Seminar Circular Economy China in Brugge
  • 31 mei: Inspiratiedag Water Reuse - Nutrient & Energy Recovery in Longuenesse/Saint-Omer (F)
  • 18 juni: IMPROVED Workshop - Van afvalstroom tot hoogwaardig proceswater
  • 5-7 september: Water Efficiency Conference in Aveiro (Portugal)
  • 16-21 september: IWA World Water Conference & Exhibition in Tokio
Lancering 2de Open Call: Circulaire Stad en Circulair Ondernemen

Vlaanderen Circulair lanceert twee nieuwe projectoproepen om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen. Dit jaar schuift men twee thema’s naar voor: Circulaire Stad en Circulair Ondernemen. Bij de eerste open call vorig jaar kregen 63 projecten reeds subsidies.
Project rond bescherming van drinkwaterbronnen: stand van zaken na 1 jaar
WaterProtect, het Europese Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieproject dat de drinkwaterbronnen beter wil beschermen in 7 kwetsbare gebieden (‘Action Labs’) in Europa is binnenkort één jaar actief. Het project zet in de 7 EU-lidstaten stappen vooruit in stroomgebieden waar intensieve landbouw de drinkwaterbronnen onder druk zet. Een van die gebieden is de Bollaertbeek nabij Ieper. Lees meer.
Bedrijven gezocht voor deelname aan project rond sulfaten
De onderzoeksgroep PaInT van Universiteit Gent wil projecten opzetten rond de aanwezigheid van zwavel en sulfaten in waterbronnen en industriële processtromen. Daarvoor is men op zoek naar bedrijven die interesse hebben om te participeren. In dat kader plant men een brainstorm met geïnteresseerden om de ideeën te concretiseren en om het geschikte steunkanaal te selecteren.
Vernieuwde Natuurwaardeverkenner brengt voordelen watergerelateerde ingrepen in kaart
VITO lanceerde enkele weken geleden de vernieuwde versie van zijn Natuurwaardeverkenner. Dat is een online en vrij beschikbare tool die het socio-economisch belang van de creatie van groen-blauwe ruimte in kaart brengt. Deze is ideaal voor ondermeer overheden, terreinbeheerders, stadsplanners, landschapsontwikkelaars die snel willen becijferen wat de impact is van ingepen in de omgeving.  Lees hier verder.
Minister Schauvliege lanceert projectoproep rond drinkwater- en sanitatie in het Zuiden
De Vlaams Minister van Omgeving, bevoegd voor het leefmilieu en partner van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) maakt ook in 2018 middelen vrij voor cofinanciering van drinkwater- en sanitatieprojecten in het Zuiden. Deze projecten moeten op het terrein uitvoering geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, in het bijzonder aan SDG 6 inzake water en sanitatie. Deadline voor de projectvoorstellen is 25 juni. Lees meer details.
Water Market Europe presenteert ontwikkelingen in 'digital water'
Op 21 maart vond bij WssTP de tweede editie plaats van Water Market Europe. Dit zogenaamde ‘matchmaking event’ focuste op nieuwe ontwikkelingen rond digitaal water. Tijdens dit netwerkevenement werden vernieuwende digitale diensten en technologie en de mogelijkheden voor financiering van innovatie voorgesteld. Ontdek ze hier.
Fonds Ernest du Bois: voor jonge doctoraatsstudenten die onderzoek rond water doen
De onderzoeksgroep PaInT van Universiteit Gent wil projecten opzetten rond de aanwezigheid van zwavel en sulfaten in waterbronnen en industriële processtromen. Daarvoor is men op zoek naar bedrijven die interesse hebben om te participeren. In dat kader plant men een brainstorm met geïnteresseerden om de ideeën te concretiseren en om het geschikte steunkanaal te selecteren. Lees meer.
Volg ons op Twitter! @Vlakwa
Behoudens vergissing van onze kant sturen wij u deze e-mail omdat u te kennen gaf geïnteresseerd te zijn in onze werking en berichtgeving.
Indien dit niet het geval is kan u hier eenvoudig uitschrijven.
Behoudens vergissing van onze kant sturen wij u deze e-mail omdat u te kennen gaf geïnteresseerd te zijn in onze werking en berichtgeving.
Indien dit niet het geval is kan u zich via onderstaande link eenvoudig afmelden.