2 juni 2017

Naar een eerlijke en rechtvaardige onderhoudsplicht
Alleenstaande moeders niet vergeten bij armoedebestrijding
Extra stimulans om 3% quotum personen met een beperking te halen in federale overheidssector
Interview: Enkel door samen te werken kunnen we armoede aanpakken
Plek voor kritische mensen met een kleurtje
Haal mensen uit armoede, trek de laagste uitkeringen op
Nahima in Borgerhout
Dirk De Kort pleit voor betaalbaar wonen bij mensen met een beperking
Nieuws van Mama Lufuma
Nahima in beeld

Naar een eerlijke en rechtvaardige onderhoudsplicht 
25 april 2017
 
Vandaag bestaat er al een onderhoudsverplichting van ouders tegenover hun kinderen en ook omgekeerd. 
 
95% van de rusthuisbewoners slaagt erin om de rusthuisfactuur zelf te betalen met het eigen pensioen, soms aangevuld door spaarcenten of spontane hulp van de kinderen. Bij 5% van de mensen lukt dat niet, zij doen doen een beroep op het OCMW om tussen te komen. De meeste OCMW's in ons land zullen dan nagaan of ze (een deel van) het geld kunnen terugvorderen bij de kinderen. Een beperkt aantal OCMW's doet dat niet. Dat betekent dat sommige OCMW's wel vragen aan de kinderen om bij te springen, en andere niet. Die discriminatie wil ik met mijn wetsvoorstel wegwerken. Het OCMW kan echter steeds individuele uitzonderingen toestaan om billijkheidsredenen (jarenlange verbreking van contact, ziekte of financiële lasten van de onderhoudsplichtige, ...).  

Al er toch een bijdrage wordt gevraagd van de kinderen, dan moet dat eerlijker dan vandaag. Nu houdt men enkel rekening met uw inkomen en het aantal kinderen dat je zelf ten laste hebt. Ik voorzie in mijn wetsvoorstel ook dat men rekening houdt met het feit of je voor 1 of meerdere (schoon)ouders moet tussenkomen. Daarnaast riskeert een enig kind vandaag om het volledige tekort te moeten betalen, terwijl dat bedrag gedeeld wordt als men met meerdere zussen of broers heeft. Ook dat moet anders: het maximum bedrag dat een kind moet betalen moet billijk blijven.
 

Alleenstaande moeders niet vergeten bij armoedebestrijding
24/05/2017 

1 op 3 eenoudergezinnen in ons land leeft in armoede. Het gaat hier vaak om alleenstaande moeders die in armoede dreigen te verzeilen, als de betaling van het alimentatiegeld uitblijft. Ik heb daarom bij de Minister van Financiën in de commissie aangedrongen, om de toegankelijkheid van de Dienst Alimentatievorderingen (DAVO) te verhogen. Deze dienst heeft als doel om armoede te bestrijden, die voortvloeit uit de niet-betaling van het onderhoudsgeld.

Om de toegankelijkheid te verhogen, moeten mensen in hun eigen gemeente informatie krijgen over DAVO. Dit kan best bij het OCMW, waar men de aanvraag tot financiële bijstand kan aanvragen. Daarnaast stel ik ook voor om een gradueel plafond in te voeren, zodat DAVO meer mensen kan bereiken. Als men nu minder dan 1 800 euro verdient, kan men een beroep doen op DAVO, als men boven dat bedrag zit krijgt men die tussenkomst niet. Soms krijgen mensen bijvoorbeeld een loonsverhoging van 30 euro waardoor ze plots geen recht meer hebben op tussenkomst.


Extra stimulans om 3% quotum personen met een beperking te halen in federale overheidssector   
21 april 2017

België loopt nog steeds achter op andere Europese landen als het gaat over arbeidsparticipatie van personen met een beperking. In principe moet in de overheidssector bij de federale besturen 3% van het personeelsbestand personen met een beperking zijn . Uit de recentste statistieken blijkt dat we die doelstelling absoluut niet halen. In 2014 was de arbeidsdeelname van die groep amper 1,45%. Een percentage dat zelfs nog lager ligt dan de jaren ervoor.

Midden april keurde de Kamer een meerderheidswetsvoorstel, dat ik mee ondertekende, goed waarin wordt voorgesteld om meer taken uit te besteden aan specifieke ondernemingen die personen met een beperking inzetten. Op die manier voorzien we in een extra mogelijkheid om dat quotum van 3% te behalen.Interview: Enkel door samen te werken kunnen we armoede aanpakken
22 april 2017

In april gaf ik een interview aan Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg omtrent armoedebestrijding. 1,6 miljoen Belgen hebben met armoede te maken. Dat cijfer toont dat de strijd tegen armoede erg belangrijk is. Maar het is een moeilijke strijd die op vele vlakken tegelijk moet worden gevoerd. We hebben het dan over inkomen, werk, gezondheidszorg, onderwijs en toegankelijkheid tot zaken zoals cultuur.

Lees hier het interview in GVA en HBVL, 22/04/2017.

Plek voor kritische mensen met een kleurtje 
7 april 2017
 
Het aanvoelen dat er geen plek is voor kritische mensen 'met een kleurtje' lééft binnen de verschillende gemeenschappen. In mijn omgeving hoor ik van mensen dat ze liever wat kop in kas blijven omdat kritisch al snel wordt gezien als té kritisch. Jammer, want we moeten nu vooral samen, met een kritische blik naar onze samenleving durven kijken.

Lees hier mijn reactie in De Standaard, 7/04/2017.

Haal mensen uit armoede, trek de laagste uitkeringen op
19 april 2017

De nieuwe staatssecretaris voor Personen met een beperking stelde  haar beleidsverklaring voor in de commissie Sociale Zaken. Bij de bespreking maakte ik een aantal inhoudelijke opmerkingen. Zo drong ik er bij de staatssecretaris o.m. op aan om de ambitie om de laagste uitkeringen op te trekken tot aan de armoededrempel niet te laten vallen. Ook vandaag is de kloof tussen de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de armoededrempel nog groot: een alleenstaande krijgt bijv. 850 euro IVT terwijl de armoededrempel op 1.083 euro ligt; een gezin met twee kinderen krijgt 1.134 euro IVT, terwijl de drempel 2.274 euro bedraagt. Daar hebben we nog een hele weg in af te leggen. Daarnaast pleitte ik voor duidelijke regels voor samenwonende mensen met een beperking.

Vandaag krijgen zij in systemen als 'begeleid wonen' namelijk een lagere uitkering. En ten slotte moet de bereikbaarheid van de dienst voor personen met een handicap dringend verbeterd worden. Ruim een maand na mijn vraag hierover blijft de dienst moeilijk bereikbaar.Nahima in BorgerhoutWinkeliers Turnhoutsebaan verdienen steun tijdens de vele wegenwerken
5 april 2017

Door de vele werken in de buurt van Borgerhout zien we de files en drukte op de Turnhoutsebaan en aan de Turnhoutsepoort gevoelig stijgen. De winkeliers van de Turnhoutsepoort, Stenenbrug, maar ook Turnhoutsebaan trokken aan de alarmbel. Voornamelijk leveranciers, maar ook klanten geraken niet of niet tijdig tot aan de winkels. Tijdens deze wegenwerken werden tijdelijke lichten geplaatst aan de Stenenbrug, die voorrang geven aan het verkeer op de Singel. Hierdoor ontstaan opstroppingen op de Turnhoutsebaan en in de omliggende straten.

Op de districtsraad van 27 maart pleitte ik ervoor om zo snel mogelijk een overleg te vragen tussen de winkeliersvereniging BOHO2140, het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad, zodat zij samen kunnen bekijken of er op korte termijn ingrepen mogelijk zijn die de werken makkelijker verteerbaar maken voor iedereen. Anderzijds kan het district wel nagaan of enkele kleine acties op korte termijn mogelijk zijn om onze lokale winkeliers te ondersteunen.
 

Dirk De Kort pleit voor betaalbaar bij mensen met een beperking
22 mei 2017
 
Er is een grote nood aan betaalbaar wonen bij mensen met een beperking die zelfstandig willen wonen. Cohousing kan hier oplossingen bieden dankzij code 20, een oud reglement voor kloostergemeenschappen. Als gemeentebesturen hier voor open staan, kunnen we via deze weg heel wat mensen helpen aan een betaalbare woning! 

Lees meer.Nieuws van Mama Lufuma

Met de steun van de stad Antwerpen, zet Mama Lufuma een werking op voor familieplanning in Matadi. Mama Lufuma en onze partner, ziekenhuis La Patience, voerden 5 dagen lang een campagne voor familieplanning in Matadi. Onze opstartcampagne was een groot succes.

  
 


Nahima ondervraagt


Hieronder vindt u nog enkele parlementaire vragen, die ik afgelopen maanden heb gesteld in verschillende commissies.


Nahima in beeld


Nieuwe leden op sleeptouw meegenomen in het parlement. 

 
 
Onder een stralende zon genieten en fietsen voor Kom op tegen Kanker 

 

 
De Bronzen Pagadder waarmee Beweging.net vrijwilligerswerk in de bloemetjes zet, ging dit jaar naar Kilalo. Een project van huiswerkbegeleiding voor jongeren met Afrikaanse roots.
Borgerrio, waar heel de wereld thuis is! 

De 6de jaars van het Xaveriuscollege Borgerhout op bezoek in het parlement. Heb hen met veel plezier te woord gestaan en rondgeleid.Voor de OVSE vluchtelingenkampen gaan bezoeken in GriekenlandDe GROTE Omarming: met heel wat mensen van Beweging.net, een ring van solidariteit gevormd aan de SingelOp Gastvrij Antwerpen laten we met plezier onze vingerafdruk na voor een divers, kleurrijk beeld van de stadEnthousiaste bende met veel interessante vragen! IMS Borgerhout (mijn vroegere school) bracht een bezoek aan het parlement.Tof!Uiteenzetting gegeven over oorlogsvluchtelingen aan de 51 Ladies Club

 
 

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens. 

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 
E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be
Facebook: klik hier 

 

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!