13 juli 2017

Gezin vandaag is anders dan een gezin gisteren: ouderschapsverlof moet mee evolueren
Vermarkting van de zorg: rol van de overheid blijft essentieel
Resolutie tegen sociale dumping moet volledig worden gerealiseerd
Woning betreden van sans-papiers zonder huiszoekingsbevel niet langer mogelijk.
Vruchtbare OVSE in Minsk
Nahima in Borgerhout
Dirk de Kort maakt wonen betaalbaar voor lagere inkomens
Nieuws van Mama Lufuma
Nahima in beeld

Voor sommigen is de vakantie al begonnen, voor anderen staat ze voor de deur. Ik wil iedereen een deugddoende vakantie toewensen met familie en vrienden. In het federaal parlement werken we nog even door tot 21 juli en daarna kunnen wij ook ontspannen. In september gaan we er weer helemaal tegenaan!
Gezin vandaag is anders dan gezin gisteren: ouderschapsverlof moet mee evolueren
13 juni 2017


Ouders hebben de jongste jaren meer mogelijkheden gekregen om via tijdskrediet of ouderschapsverlof voor hun kinderen te zorgen. Toch zien we dat éénouderschap, co-ouderschap en nieuw samengestelde gezinnen om versoepeling van die verlofmogelijkheden vragen. Samen met mijn collega in het parlement, Els van Hoof strijd ik om die versoepeling mogelijk te maken.  Concreet gaat het over drie wetsvoorstellen: 
  1. De mogelijkheid om ouderschapsverlof als een halve dag per week of één dag om de twee weken op te nemen. Nu kan het enkel voltijds, deeltijds of als één dag per week.
  2. De minimumperiode waarbinnen je ouderschapsverlof kan opnemen willen we verkorten tot één week. Nu moet je minstens één maand opnemen als je je ouderschapsverlof voltijds opneemt.
  3. We willen het mogelijk maken om ouderschapsverlof en tijdskrediet aan te vragen tot het kind 18 jaar is. Nu is die grens bij ouderschapsverlof wanneer het kind twaalf jaar is en bij tijdskrediet zelfs slechts acht jaar. 

Vermarkting van de zorg: rol van de overheid blijft essentieel
22 juni 2017

Samen met mijn CD&V-collega Peter Bellens, gedeputeerde voor Welzijn en Zorg voor de provincie Antwerpen, ben ik in de pen gekropen om de vermarkting van de zorg aan te kaarten. 

Op zich is er niets mis mee om de markt te laten spelen, ook niet in welzijns- en gezondheidsinstellingen. Concurrentie kan verfrissend werken en een gunstig effect hebben op de prijszetting, tot nieuwe inzichten leiden of gewoon handig zijn wanneer plotse of vaak wisselende omstandigheden vlotte aanpassingen vragen. Zolang het uiteindelijke doel maar niet uit het oog wordt verloren: een zo goed mogelijke dienstverlening bieden aan vaak kwetsbare mensen.  De mens primeert, niet de winst. Dat moet altijd het uitgangspunt blijven wanneer de overheid zorg uitbesteedt aan derden. Samusocial dient niet om zichzelf te verrijken
8 juni 2017

Begin vorige maand vielen we van de ene verbazing in de andere toen we hoorden van wat er gaande was bij Samusocial, de Brusselse daklozen-vzw. De bestuurders, onder wie voormalig burgemeester Mayeur en ook de voormalige voorzitster van het OCMW van Brussel betalen zichzelf royale vergoedingen uit. Dit is dan ook een zware kaakslag voor de meer dan 1,8 miljoen vrijwilligers in ons land. 

Samusocial dient om dak-en thuislozen te helpen en niet om zichzelf te verrijken. Het is een ware schande dat er geld werd verdiend op de kap van daklozen. Ik heb in het parlement opgeroepen om de zaak tot op het bot te onderzoeken, maatregelen te nemen en alvast de vergoedingen die zijn uitgekeerd terug te vorderen en te besteden aan de groeiende groep daklozen in Brussel. 

Geen kinderen meer erkennen voor verblijfspapieren
13 juli 2017


vroeger hebben we al maatregelen genomen om schijnhuwelijken en schijnsamenwoningen tegen te gaan. Helaas zijn er creatievelingen die iets anders hebben bedacht, namelijk schijnerkenningen. Daarbij erkent iemand een kind dat al dan niet biologisch van hem/haar is, alleen om zo een verblijfsvergunning te krijgen. Kinderen gebruiken voor zulke frauduleuze praktijken is natuurlijk onacceptabel. Daarom hebben we vandaag in de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat dit misbruik tegengaat. Resolutie tegen sociale dumping moet volledig worden gerealiseerd 
8 juni 2017


Sociale dumping bedreigt de werkgelegenheid in ons land en veroorzaakt oneerlijke concurrentie. Ook is het vaak een moderne vorm van slavernij. Het gaat ook veel verder dan de bouw- en de transportsector. Steeds meer sectoren krijgen ermee te maken, zoals de binnenscheepvaart, de logistiek, de metaalsector en de IT-sector.

In de commissie Sociale Zaken vroeg ik naar de stand van zaken over de akkoorden die daarover in het verleden zijn gesloten. Vorig jaar werd een actieplan opgericht voor eerlijke concurrentie in de bouw- en transportsector. Daaruit blijkt dat intussen meer dan de helft van de maatregelen zijn uitgevoerd voor de bouwsector, en in de transportsector is dat meer dan een derde. Verder kreeg op 1 juli de nieuwe wet op de overheidsopdrachten uitvoering. Zo kunnen we  ongeoorloofde lage prijzen weren en krijgen de publieke instanties bij openbare aanbestedingen meer mogelijkheden om sociale dumping preventief aan te pakken. 

Lees meer


Woning sans-papiers betreden zonder huiszoekingsbevel niet meer mogelijk
30 juni 2017
 

De politie mag de woning van mensen zonder papieren niet dag en nacht binnenvallen zonder huiszoekingsbevel. Als dat wel gebeurt, dan schenden ze de grondwet. Ik bracht in september vorig jaar  die praktijken van de politie aan het licht. De regering stemde nu een ontwerp dat een duidelijke regeling uitwerkt voor woonstbetredingen bij mensen zonder papieren. Dat geeft meer duidelijkheid. De voorwaarden voor een woonstbetreding bij mensen zonder papieren én de nodige garanties voor de betrokkenen zijn nu namelijk helder opgelijst in de wet.

OVSE in Minsk
13 juli 2017
 

Vorige week was ik met de Belgische delegatie in Minsk voor de jaarlijkse zomerzitting van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Die organisatie wil de samenwerking tussen 57 lidstaten (uit Azië, Europa en Noord-Amerika) op militair, economisch en humanitair vlak bevorderen. We hebben het er over verschillende onderwerpen gehad. Toch ben ik erin geslaagd twee onderwerpen onder de aandacht te brengen: het niet opnieuw invoeren van de doodstraf en solidair omgaan met vluchtelingenstromen.Nahima in BorgerhoutGeen fietsvriendelijke straten in Borgerhout? Onbegrijpelijk!
14 juni 2017

Het "njet" van het Borgerhoutse districtscollege om een rode loper aan te leggen is onbegrijpelijk. De aaneenschakeling van fietsstraten parallel aan de Turnhoutsebaan zorgt  ervoor dat fietsers het volledige wegdek kunnen gebruiken en verbiedt automobilisten om fietsers voorbij te steken.  Het is dan ook bizar dat een districtsbestuur dat zichzelf "progressief" noemt, weigert om mee te werken aan die plannen. De rode loper wordt juist uitgerold om meer te investeren in veilige fietsstraten in Borgerhout. 

Uiteraard moet ook de Turnhoutsebaan heraangelegd worden en veiliger gemaakt worden. Maar iedereen weet dat dat niet voor onmiddellijk is. Daarom zouden we intussen toch al wel de andere straten fietsvriendelijker kunnen maken. Op de districtsraad heb ik daar alvast op aangedrongen.Dirk de Kort maakt wonen betaalbaar voor lagere inkomens
9 mei 2017
 
De Ideale Woning zal leegstaande sociale woningen via erfpacht verkopen als kluswoningen. Dat doet de sociale huisvestingsmaatschappij, met Dirk De Kort als voorzitter, om zowel de leegstand als de wooncrisis tegen te gaan. Door de heel specifieke en strenge Vlaamse renovatie-eisen waaraan De Ideale Woning moet voldoen, is het niet meer zinvol om zo'n oude woningen nog te renoveren. Daarom is erfpacht met renovatieverplichting een oplossing. De koper mag de kluswoning gebruiken alsof hij of zij eigenaar is, en in ruil daarvoor is die verplicht de woning volledig op eigen kosten te renoveren.  

Nieuws van Mama Lufuma

Mama Lufuma organiseert op 26 augustus weer een quiz. De inkomsten gaan integraal naar de projecten van Mama Lufuma in Congo. Zoals altijd is er een leuke prijs voor elke ploeg.

    


Bedankt aan iedereen die het project al gesteund heeft. Zonder jullie steun was het niet mogelijk geweest. Wie ons nog graag wil helpen, kan dat op de volgende rekeningnummers:
Voor giften vanaf €40 kan je een fiscaal attest krijgen. Dan is de begunstigde: 
OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma
IBAN: BE14 7360 1595 8483 - BIC: KREDBEBB
Gelieve als begunstigde letterlijk "OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma" te vermelden.
 
Giften onder de €40: vzw Mama Lufuma
IBAN: BE66 7440 2041 3843 - BIC: KREDBEBB
 
Elke gift, hoe klein ook, is meer dan welkom.

Nahima ondervraagt


Hieronder vindt u nog enkele parlementaire vragen die ik afgelopen weken heb gesteld in verschillende commissies: Nahima in beeld


De afgelopen Ramadanmaand ben ik te gast geweest op heel wat vastenverbrekingen, ook wel Iftars genoemd. Zo was er de interreligieuze iftar van VOEM vzw, een iftar bij collega Orry Van de Wauwer, de Iftar in De Roma in Borgerhout...Met CD&V Antwerpen op de Dag van de Vereniging in Merksem.

 
 
Ik had de eer Ev Negdel vzw te mogen rondleiden in het parlement, een vereniging voor Belgen met Mongoolse roots.
Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via deze contactgegevens:

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 
E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be
Facebook: klik hier 

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!