Het jaar nam een vliegende start! En met deze nieuwsbrief  blik ik nog even terug op februari en vertel ik jou waar ik de afgelopen weken mee bezig ben geweest. Veel leesplezier!

Nahima

Inhoudstafel
Plaats 2 Kamerlijst Provincie Antwerpen
Week van de vrijwilliger
Ik presenteerde migratie- en vluchtelingenrapport aan 57 landen
Affaire-Kucam: door afleidingsmanoeuvres lijkt de kern van de zaak verloren te gaan
Nog werk uit het parlement
Stedelijke aanpak tienerprostitutie verder uitrollen
Rubriek: Wist je dat...
Dirk De Kort: Busje komt zo?
Nahima in beeld
Parlementaire vragen van Nahima


Plaats 2 Kamerlijst Provincie Antwerpen
27 februari 2019


Op zondag 26 mei sta ik opnieuw op de 2 de  plaats van de Kamerlijst voor de provincie Antwerpen. Ik ben trots en dankbaar voor het vertrouwen van de partij in mij en mijn werk. Met veel goesting en boordevol energie trek ik op pad doorheen de ganse provincie Antwerpen om jullie allemaal te ontmoeten en met u in dialoog te gaan. Ik ben er klaar voor en hoop dat ik op uw steun en stem mag rekenen om mijn werk in het parlement verder te zetten. 

Lees hier meer.


Week van de vrijwilliger
27 februari 2019


Week van de vrijwilliger
Week van de vrijwilliger
Meer dan 1 miljoen Belgen zetten zich op een of andere manier vrijwillig in: leiders van een jeugdbeweging, huiswerkbegeleiders, leden van een buurtcomité, vrijwilligere medewerkers van een welzijnsorganisatie, ...  Zij zijn vaak meer dan helpende handen: ze zijn de dragende kracht van vele organisaties. Dat is onbetaalbaar en onvervangbaar, want het engagement dat je als vrijwilliger opneemt, dat neem je op met heel je hart.

Ik ging afgelopen week bij enkele organisaties langs om hen in de bloemetjes te zetten. Maar ik wil graag álle vrijwilligers in de bloemetjes zetten.  Daarom: vrijwilliger, bedankt voor je engagement om onze samenleving beter en warmer te maken!

Ik presenteerde migratie- en vluchtelingenrapport aan 57 landen
22 februari 2019

Wintermeeting OVSE in Wenen
Wintermeeting OVSE in Wenen
Vorige week was ik enkele dagen in Wenen voor de winterzitting van de Organisatie van Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Ik bracht aan ruim 500 parlementsleden uit 57 landen verslag over "migratie en intergratie in de Europese regio". Ik benadrukte dat we er belang bij hebben om eenzelfde opstelling te hebben inzake migratie. Uit het debat met de collega-parlementairen stak ik ook weer wat op om tot een echt humaan vluchtelingenbeleid te komen.
    
Lees hier meer. 

Affaire-Kucam: door afleidingsmanoeuvres lijkt de kern van de zaak verloren te gaan
16 februari 2019

Al enkele weken is er discussie over humanitaire visa. De kern van het probleem is dat er voor bepaalde mensen géén inhoudelijke screening gebeurde naar kwetsbaarheid en dat de administratie niet werd betrokken. Er was willekeur en er werd een "ons-kent-ons" beleid gevoerd. Dat kan niet. In een opiniestuk voor Knack benadrukte ik nog eens de kern van de zaak: humanitaire visa werden op dubieuze wijze afgeleverd. Alle  afleidingsmanoeuvres ten spijt. 
Lees hier mijn opiniestuk op Knack.be.
Lees hier meer over humanitaire visa. 

Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap
11 februari 2019

Vrouwen in de wetenschap


Hoeveel vrouwen ken jij die werken in een wetenschappelijke sector? Niet veel waarschijnlijk. Daarom blijft 11 februari, de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap, belangrijk. Want ook de wetenschap heeft baat bij vrouwen. 
  
De jeugd is alvast op de goede weg: 40% van de studenten in wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs zijn vrouw. We interesse heeft vindt hier meer info. 

Nog werk uit het parlement
februari 2019

Ook deze maand voelde ik enkele ministers aan de tand in het federaal parlement, onder andere over de welvaartsenveloppe waardoor we uitkeringen en pensioenen kunnen verhogen , het aanpakken van  sociale fraude door informatie-uitwisseling en de  integriteit bij de politie .  Er werd ook een wetsvoorstel goedgekeurd dat ik mee indiende. Mensen met een volledig loopbaan die op pensioen gaan maar nog geen 65 zijn werden vroeger afgestraft en aan meer dan 10% belast op hun uitgekeerde kapitaal. Deze ongelijkheid wordt nu weggewerkt. Klik  door op de links om meer te weten te komen.


Nahima in Antwerpen

Stedelijke aanpak tienerprostitutie verder uitrollen
19 februari 2019
 
Sinds begin dit jaar zijn er al 24 slachtoffers van tienerprostitutie gemeld bij vzw Payoke. Dat zijn 24 slachtoffers op 49 dagen tijd, of gemiddeld een slachtoffer om de andere dag. En dat is nog maar het topje van de ijsberg volgens experts. De samenwerking tussen politiek het parket, de centra mensenhandel en de jeugdhulp is de afgelopen jaren al sterk verbeterd, maar het blijkt nog niet genoeg. Ik interpelleerde de burgemeester en pleitte voor  een betere bekendmaken van het Vlaamse meldpunt bij Payoke, de uitbreiding van de jeugdbrigade en de oprichting van een gespecialiseerd team dat zich uitsluiten bezighoudt met tienerprostitutie. Ook op preventie moeten we als stad nog extra inzetten: er is veel nood aan sensibilisering bij jongeren, leerkrachten, hulpverleners en vrijwilligers.
  
Lees hier meer over mijn voorstel. 


Waarom geen Lumumbastraat in Antwerpen?
27 februari 2019
 
De vraag om onafhankelijkheidsstrijder Patrice Lumumba een plaats te geven in onze stad door een straat of plein naar hem te noemen, is volgens mij terecht. Onze relatie met de kolonie Congo was - op zijn zachtst gezegd - niet altijd fraai. En als stad Antwerpen waren we hierin indirect ook betrokken, bv. via transporten van ertsen en andere rijkdommen naar onze haven. De eventuele voorwaarde dat een straatnaam enkel kan toegekend word en aan een figuur of feit verbonden aan onze stad, is hiermee volgens mij ingewilligd. Patrice Lumumba was slachtoffer van een regime dat we als Belgische samenleving mee opzetten en waarin ook Antwerpen een rol speelde. Het is dan ook bijzonder jammer dat het stadsbestuur deze mening niet deelt en er dus geen Lumumbastraat komt.

Lees hier meer.


Van Delwaidedok naar Bevrijdingsdok
26 februari 2019
 
Goed dat het Delwaidedok nu de naam Bevrijdingsdok krijgt. We slaan een zwarte bladzijde in de geschiedenis om. Nu ervoor zorgen dat iedereen weet tot wat uitsluiten, discrimineren en ontmenselijken van bevolkingsgroepen kan leiden. Laten we Antwerpen bevrijden van dit soort gevaarlijk denken over medemensen.

Lees hier meer over mijn tussenkomst. 


Rubriek: Wist je dat...

Regelmatig zet ik op Facebook een kort en nuttig weetje.  Wist je bijvoorbeeld dat het sinds kort verboden is om te roken in de wagen in het bijzijn van kinderen? Dit is nu strafbaar met een boete tot 1000 euro. Benieuwd naar mijn andere wist-je-dat-jes? Kijk dan zeker op mijn website.


Dirk De Kort: Busje komt zo?
28 januari 2019

In 2017 reed voor het eerst minder dan de helft van alle buss en en trams van De Lijn 'stipt'. Voor 2018 hebben we nog geen gegevens en dat moet beter! 

Men sen hebben het gevoel dat er veel vertragingen en afschaffingen zijn, maar kunnen dit niet staven. Met maandelijkse rapportering kunnen we de vinger aan de pols houden en van openbaar vervoer een écht alternatief voor de auto maken. 

Lees hier meer over Dirk in het Vlaamse Parlement.

  


Nahima in beeld

De laatste nieuwjaarsrecepties van het jaar. Altijd gezellig om even bij te praten! 
 
 Mijn andere activiteiten op een rijtje.
    
Bovenste rij: bezoekersgroepen rondleiden in het parlement samen met collega Orry Van de Wauwer. 
Middelste rij vlnr: Dikke truien dag in de Kamer, ons armoedebeleid uitleggen op de brunch van Vrouw & Maatschappij Hemiksem.
Onderste rij vlnr: een valentijnsloopje met mijn man Guy, op de wintermeeting van de OVSE in Wenen. 

 
 Kom naar de brunch van Mama Lufuma!

Ook deze maand was het weer druk in Matadi, Congo. Mama Lufuma kreeg bezoek, er werd hard gewerkt en de waterbron is terug in goed gebruik: er is al enkele dagen geen water in Matadi waardoor mensen uit de buurt de waterbron goed kunnen gebruiken!

Wil je het project in Matadi steunen en meteen het nuttige aan het aangename koppelen? Schrijf je dan in voor de heerlijke brunch op 10 maart in De Hemmekes in Zichem. De opbrengst van de brunch gaat integraal naar het opvanghuis en opleidingscentrum in Congo. Schrijf je hier in.
     
Mijn dank ook aan iedereen die het project al gesteund heeft. Zonder jullie steun zou Mama Lufuma niet zoveel moeders en kinderen kunnen helpen. Wie nog graag financieel wil steunen, kan dat op de volgende rekeningnummers:
Voor giften vanaf €40 kan je een fiscaal attest krijgen. Dan is de begunstigde: 
OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma
IBAN: BE14 7360 1595 8483 - BIC: KREDBEBB
Gelieve als begunstigde letterlijk "OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma" te vermelden.
 
Giften onder de €40: vzw Mama Lufuma
IBAN: BE66 7440 2041 3843 - BIC: KREDBEBB
 
Elke gift, hoe klein ook, is meer dan welkom.


Wil je van dichtbij opvolgen waar ik mee bezig ben? Je kan mij volgen op Facebook, Twitter en Instagram. Wie  hier klikt, komt op mijn Facebookpagina terecht. Klik je op 'Vind ik leuk', dan blijf je op de hoogte van mijn berichten. Ook op Instagram en Twitter
kan je mij volgen.

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via deze contactgegevens:

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 
E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be
Facebook: klik hier 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Ben je verhuisd of is je e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.

Ken je nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!