Ik was een meisje voor 'Snit en Naad'
Misbruik parkeerkaarten eenvoudiger vaststellen
OCMW's maken amper gebruik van gemeenschapsdienst
Kindhuwelijken aan banden leggen
Niet aan privébedrijven om middelentoets te doen
Fiscale discriminatie vrijwillige ambulanciers en brandweer wordt weggewerkt
Nieuwe www.nahima.be online
Rubriek: Wist je dat...
Nahima ondervraagt
Nahima in Antwerpen & Borgerhout
Dirk de Kort trekt kaart van de Trambus
Nahima in beeld
Nieuws van Mama Lufuma


Ik was een meisje voor 'Snit en Naad' 
28 mei 2018
  
Onlangs publiceerde de Sociaal Economische Raad Vlaanderen (SERV) een studie, waarin men concludeert dat er anno 2018 nog te veel allochtone meisjes zonder diploma de schoolbanken verlaten én het bijgevolg slecht doen op de arbeidsmarkt. Ik kroop in mijn pen en schreef een vrije tribune, die verscheen op Knack.be. Het is jammer dat dit vandaag nog steeds een issue is in Vlaanderen. Nu moet er vooral werk gemaakt worden van de vele concrete beleidsinitiatieven en -voorstellen die gelanceerd worden. 


Misbruik parkeerkaarten eenvoudiger vaststellen
7 mei 2018

 

Het probleem van het misbruik van parkeerkaarten voor personen met een beperking is niet nieuw. Ik kaartte deze problematiek twee jaar geleden al aan. Ik pleitte er o.m. voor dat gemeenschapswachten en parkeerwachters ook de bevoegdheid zouden krijgen om dergelijke overtredingen vast te stellen en te beboeten, net zoals de politie. Tijdens de commissievergaderingen vroeg ik de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Personen met een Beperking naar een stand van zaken in de aanpak van dit probleem.

  

De minister van Binnenlandse Zaken heeft op een recente vraag van mij geantwoord dat zijn beloofde wetsontwerp klaar ligt. Ik hoop dat dit ontwerp nog voor de zomer in het parlement wordt goedgekeurd.
 

Lees hier meer.

  
Volgens de staatssecretaris voor Personen met een Beperking zijn de voorbereidingen voor een app en webapplicatie, waarmee eenvoudig de geldigheid van deze parkeerkaarten kan worden gecontroleerd, afgerond. Nu is het wachten op het online gaan. In eerste instantie is deze app bedoeld voor politie en parkeerwachters.
 

 

Lees hier meer.

   

Het heeft lang geduurd, maar ik ben blij dat er schot in de zaak komt om zo deze misbruiken aan te pakken.


OCMW's maken amper gebruik van gemeenschapsdienst
5 mei 2018

 

Van de gemiddeld 140.448 leefloontrekkers in ons land hebben er meer dan twee op drie een Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie (GPMI) lopen. Dat blijkt uit mijn vraag aan de minister van Maatschappelijke Integratie. Een GPMI is een contract tussen het OCMW en de trekker van het leefloon, waarin allerlei afspraken worden vastgelegd, zoals bv. het volgen van een opleiding, afkickprogramma's, uitoefenen van gemeenschapsdienst, ... met het oog op een maatschappelijke en/of professionele (re)integratie in onze samenleving.

 

Maar, opvallend is dat niet veel OCMW's, nog geen 1 op 10, vandaag gebruik maken van de gemeenschapsdienst in het GPMI, zoals bv. het helpen in de cafetaria van een woonzorgcentrum of boodschappen doen voor ouderen. Het kan uiteraard wel zijn dat sommige leefloontrekkers gewoon vrijwilligerswerk doen. Voor een algemene evaluatie is het nog te vroeg, waardoor de vraag blijft of het GPMI voor leefloners ook effectief uitmondt in o.m. een job op de reguliere arbeidsmarkt, ...

 

Lees hier meer.


Kindhuwelijken aan banden leggen
5 mei 2018

Dagelijks worden wereldwijd 47.700 minderjarige meisjes uitgehuwelijkt, vaak tegen hun zin en dus gedwongen. Door migratie en naar aanleiding van de vluchtelingencrisis komen ook in ons land gehuwde minderjarigen terecht in onze opvangstructuren. Ik werkte nu een wetsvoorstel uit dat de erkenning van deze huwelijken aanzienlijk verstrengt. Geen enkele situatie is identiek, maar vrije instemming en nultolerantie zijn cruciaal in elk liefdesverhaal. Ik wil niet alleen een wettelijk kader voorzien om kindhuwelijken in Belgische context maximaal te vermijden, maar ik wil ook een krachtig signaal de wereld insturen dat we de strijd tegen deze kindhuwelijken onverkort verderzetten.


Niet aan privébedrijven om middelentoets te doen
13 mei 2018
  
Enkele maanden geleden kondigde het OCMW van Antwerpen aan een privébedrijf in te schakelen om een middelentoets uit te voeren, waarbij men onderzoekt of steuntrekkers van het OCMW geen buitenlandse inkomsten of eigendommen hebben. Is dat toch het geval, dan zouden ze het recht op een uitkering verliezen. Het is belangrijk dat elke vorm van fraude en misbruik wordt aangepakt, maar we moeten erop letten dat men dit op een wettelijke en correcte manier doet.
 
De minister van Maatschappelijke Integratie liet nu, op mijn vraag in de commissie, weten dat er een aantal zaken bekeken en onderzocht worden. Ik drong er bij hem op aan deze analyses snel af te ronden, want ik wil niet dat OCMW's onwettelijke acties ondernemen.
  

Fiscale discriminatie vrijwillige ambulanciers en brandweer wordt weggewerkt
14 mei 2018

Volhouden is de boodschap! Al jaren vraag ik in het parlement om àlle vrijwillige ambulanciers een onkostenvergoeding te geven met een even hoge fiscale vrijstelling als brandweerlui.  Nu komt het er! Eindelijk! 
  
Uit mijn mondelinge vraag blijkt dat de minister van Financiën nu een wetsontwerp klaar heeft om de fiscale discriminatie tussen vrijwillige ambulanciers bij de brandweer en vrijwillige ambulanciers bij een ambulancedienst weg te werken. Een goede zaak, aangezien ambulanciers immers hetzelfde werk doen, dezelfde opleiding genoten en aan dezelfde regels onderworpen zijn.
  

Nieuwe www.nahima.be online

Wie nu naar mijn website surft, zal een hele verandering zien. Sinds deze week staat hij namelijk online. Zeker en vast een bezoekje waard!


Rubriek: Wist je dat...

Ken je mijn rubriek 'Wist je dat...' al? Wekelijks zet ik op Facebook een kort en nuttig weetje. Wist je dat er zoiets bestaat als Teleblok en Teleonthaal?
  
 
De jongste weken ging het ook nog over:


Nahima ondervraagt
Hieronder vindt u nog enkele parlementaire vragen, die ik afgelopen periode heb gesteld in verschillende commissies:


Nahima in Antwerpen & Borgerhout
#MeTime in de praktijk: diploma 5 km behaald!
24 mei 2018
  
Dankzij de deskundige ondersteuning van Antwerp Athletics behaalde ik vorige week mijn loopdiploma van 5 km. Ook aan mijn mede-lopers: dikke proficiat!
 

CD&V Borgerhout maakt top vijf én lijstduwer bekend
24 mei 2018

Samen met de ploeg van CD&V Borgerhout gaan we voor een leefbaar district, waar de levenskwaliteit van haar inwoners prioritair is! Olivier Elias, jonge papa en ambtenaar bij de FOD Financiën, zal de lijst trekken. De tweede plaats wordt bekleed door Lila Sharma, winkelbediende en voorzitster van het Belgium Asia Forum. Soufiane Amra, die muziekproducer is en projectmedewerker bij Studio89, staat op plaats drie. Daarna volgt parlementair medewerker Linda Madou. De top vijf wordt afgesloten door Wilfried De Rijck. Ikzelf zal de lijst duwen, aangezien ik opkom voor de gemeenteraad (3de plaats). Momenteel werken we nog volop aan het programma waarmee we naar de kiezer trekken. Dat programma zal binnenkort worden voorgesteld.Dirk De Kort trekt kaart van de Trambus
18 mei 2018
 
Mijn collega in het Vlaams parlement Dirk De Kort is al jarenlang een voortrekker van een trambus als alternatief voor de huidige bus en tram. Trambussen zijn elektrisch, en dus heel duurzaam, maar ook langer, goedkoper én sneller inzetbaar dan een tram. Een win-win in tijden van alsmaar groeiende files. De Lijn onderzoekt nu de piste van een trambus tussen Antwerpen en Brasschaat. 
  


Nahima in beeld
CD&V district Antwerpen trok afgelopen maand naar de St. Amandus- en Atheneumbuurt in Antwerpen. Op een zonovergoten Pinkstermaandag verkenden we, samen met heel wat buurtbewoners, deze levendige wijk.  
   
 
  


Tijdens de Ramadan probeer ik af en toe deel te nemen aan iftars ( de vastenonderbreking) van verschillende organisaties of buurten. Dat staat altijd garant voor heel gezellige momenten en fijne ontmoetingen.

 Samen met enkele winkeliers UNIZO affiches gaan uitdelen om de winkelaars die deelnemen aan de Ramadan een gezegende vasten toe te wensen.
 
Op de Turnhoutsebaan werden aan het begin van de Ramadan ook de vlaggen uitgehangen.
   

De Bronzen Pagadder ging dit jaar naar het project 'Doezelbos': mensen met een verstandelijke beperking die als natuurgids rondleidingen geven aan kleuterscholen. Maar ook 'Blinken' en 'Booms Welkom' zijn verdiende winnaars!

  

Gastvrij Antwerpen in De Roma: de kans gehad om mensen te ontmoeten, locals en nieuwe Antwerpenaren die zich inzetten voor mensen in nood en mensen op de vlucht.

 
Supporteren voor mijn man en de 'Vrienden tegen Kanker' die met maar liefst 8 ploegen deelnamen aan de '1.000km tegen Kanker'.
 
 
Feestelijke i nhuldiging van het nieuwe kantoor van het Internationaal Comité vzw in de Bikschotelaan 232 in Borgerhout.
 
Het federaal parlement is zeker een bezoekje waard. Afgelopen maand mocht ik de zesdejaars van het Xaveriuscollege in Borgerhout verwelkomen en de senioren van CD&V Antwerpen.
Afscheid van een vaste waarde in De Roma, Paul Schyvens met pensioen. Lees hier meer.
 
 
Heerlijke, zonovergoten brunch van CD&V Merksem.
vlnr: voorzitter Thomas Ven, Pieter De Cock, Caroline Bastiaens, Sam Voeten, lijsttrekster in Merksem Sonja De Meyer, Orry Van de WauwerNieuws van Mama Lufuma

Ook de afgelopen maand stond er heel wat te gebeuren in het opvanghuis van Mama Lufuma in Matadi, Congo.
  
Begin mei kreeg het opvanghuis hoog bezoek van Hilde Lemmen, Belgisch ere-consul in Matadi. De kleinste kinderen zijn terecht zeer trots op hun laatste oogst. En tussendoor wordt er nog gespeeld in het klasje en opgeruimd in het naaiatelier. 
  

  
Mijn dank aan iedereen die het project al gesteund heeft. Zonder jullie steun zou Mama Lufuma niet zoveel moeders en kinderen kunnen helpen. Wie nog graag financieel wil steunen, kan dat op de volgende rekeningnummers:
Voor giften vanaf €40 kan je een fiscaal attest krijgen. Dan is de begunstigde: 
OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma
IBAN: BE14 7360 1595 8483 - BIC: KREDBEBB
Gelieve als begunstigde letterlijk "OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma" te vermelden.
 
Giften onder de €40: vzw Mama Lufuma
IBAN: BE66 7440 2041 3843 - BIC: KREDBEBB
 
Elke gift, hoe klein ook, is meer dan welkom.

Wil je van dichtbij opvolgen waar ik mee bezig ben? Je kan mij volgen op Facebook, Twitter en Instagram. Wie  hier klikt, komt op mijn Facebookpagina terecht. Klik je op 'Vind ik leuk', dan blijf je op de hoogte van mijn berichten. Ook op Instagram en Twitter kan je mij volgen.

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via deze contactgegevens:

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 
E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be
Facebook: klik hier 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Ben je verhuisd of is je e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.

Ken je nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!