Inhoudstafel
2.096 keer bedankt!
Voedselbanken kampen met belangrijke tekorten
Ambitie voor armoedebestrijding niet opgeven
Gemiddelde doorlooptijd asielaanvragen opnieuw korter
Recht op ziekte uitkering voor wie blijft werken na 65 jaar
Alle moeders gelijk bij ziekte voor de bevalling
Rubriek: Wist je dat...
Nahima ondervraagt
Nahima in Antwerpen & Borgerhout
Dirk De Kort: een oplossing voor de havenloodsen?
Nahima in beeld
Nieuws van Mama Lufuma


2.096 keer bedankt! 
14 oktober 2018
  
Het is je waarschijnlijk niet ontgaan: op 14 oktober waren het lokale verkiezingen. Ik ben in Antwerpen verkozen met 2.096 voorkeursstemmen. De onderhandelings-gesprekken voor een nieuwe coalitie lopen nog volop, maar ik zal me de komende 6 jaar sowieso blijven engageren voor een betere stad.  Je voert natuurlijk nooit alleen campagne. Daarom wil ik graag iedereen bedanken voor de steun, hulp of stem. Het was een intensieve campagne, niet altijd gemakkelijk, bij momenten zelfs wat bits, maar samen met tientallen helpende handen bij het flyeren, bussen, affiches hangen, enz. hebben we de campagne tot een goed einde gebracht. Daarom: een welgemeende  DANK JE WEL


Schappen voedselbanken raken stilaan leeg
18 oktober 2018
 
Meer dan 150.000 Belgen moeten beroep doen op voedselhulp. Voor hen is de voedselbank geen extraatje, maar broodnodig: zonder deze hulp kunnen zij maar moeilijk rondkomen. Vertragingen en onvolledige leveringen door de overheid zorgen er nu voor dat de liefdadigheidsorganisaties die deze voedselpakketten samenstellen in de problemen raken. Doordat ze langzaam door hun voorraad raken kunnen zij binnenkort geen voedselpakketten meer aanbieden aan de mensen die het juist het meest nodig hebben. Dat is onaanvaardbaar in een land als België. Ik trok aan de alarmbel en vroeg de bevoegde minister naar snelle oplossingen. Ambitie voor armoedebestrijding niet opgeven
13 september 2018

In september zond VRT de Pano-reportage 'Arm Vlaanderen: 5 jaar later' uit. Ze liet niemand onbewogen, ook mij niet. Al jaren maak ik van armoedebestrijding een topprioriteit. 
De regering heeft al een pak maatregelen genomen om armoede te verbannen: er werd bijvoorbeeld meer geïnvesteerd in uitkeringen. Toch was dit niet voldoende om het tij te keren en (kinder)armoede te verbannen. Die ambitie mag niet worden opgegeven, het blijft een strijdpunt, want elke persoon in armoede is er één te veel. 

En beluister hier mijn interview over armoede op Radio 1. 


Gemiddelde doorlooptijd asielaanvragen opnieuw korter
19 oktober 2018

De doorlooptijd voor asielaanvragen verhoogde stelselmatig met de asielcrisis in 2015. Ook in de eerste helft van 2018 blijft die doorlooptijd gemiddeld bijna een jaar. Omdat ondertussen de asielcrisis onder controle is en het grote aantal aanvragen terug is gelopen moet een kortere doorlooptijd terug mogelijk zijn. Ik vroeg de staatssecretaris hoe de achterstand wordt weggewerkt zodat alle asielzoekers snel een duidelijke eindbeslissing kunnen krijgen in hun asielaanvraag. Eindelijk recht op ziekte-uitkering voor wie blijft werken na 65 jaar
30 juli 2018  
  
Er zijn almaar meer 65-plussers die ook na het bereiken van de pensioenleeftijd willen blijven werken.  Ik pleit er al langer voor dat die mensen, indien ze langer dan een maand arbeidsongeschikt zijn, een ziekte-uitkering zouden kunnen krijgen. Nu moeten ze in dat geval hun pensioen opnemen. In het afgelopen Zomerakkoord is nu eindelijk opgenomen dat wie na zijn 65ste aan de slag blijft bij ziekte een tijdje op een uitkering zal kunnen rekenen. Zo wordt men niet gedwongen om toch op pensioen te gaan omdat men anders geen inkomen heeft. 
  
  Lees hier meer.

Alle moeders gelijk bij ziekte voor de bevalling
6 juli 2018
 
Zwangere vrouwen die bij de federale overheid werken verliezen niet noodzakelijk dagen moederschapsrust als ze ziek vallen in de 6 weken voor hun bevallingsdatum. Er wordt eerst nagegaan of de ziekte al dan niet gerelateerd is aan de zwangerschap. Is het bijvoorbeeld een keelontsteking of griep? Dan verliezen zij géén dagen moederschapsrust, in tegenstelling tot zwangere vrouwen in de privésector. Als zij ziek worden gaan die ziektedagen sowieso van hun 15 weken moederschapsrust af. Ik vroeg minister Kris Peeters om de regelgeving  voor de privésector aan te passen naar analogie met die voor de overheid. Want alle moeders zijn gelijk.
Rubriek: Wist je dat...

Regelmatig zet ik op Facebook een kort en nuttig weetje. Wist je bijvoorbeeld dat er zoiets bestaat als een premiezoeker voor (ver)bouwen, huren of kopen? 
  
 
Nog enkele dingen je misschien nog niet wist:


Nahima ondervraagt
Ook de afgelopen maand zat ik niet stil. Bekijk hier enkele van mijn vragen: 

 Nahima in Antwerpen & Borgerhout
Schoolstraten in Borgerhout
25 september 2018
  
De luchtkwaliteit in en rondom scholen wordt sterk bepaald door het verkeer in de buurt. Om dit probleem op korte termijn aan te pakken kunnen bijvoorbeeld schoolstraten in gebruik worden genomen, zodat er minder vervuiling is aan de schoolpoort. Een bijkomend voordeel is uiteraard dat de omgeving van een school veiliger wordt voor kinderen die naar school wandelen en fietsen. 

Enkele weken geleden steunde de districtsraad mijn voorstel om het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen te vragen om scholen in ons district te bevragen over schoolstraten. Zo kan nadien overleg plaatsvinden tussen bijvoorbeeld de school en de buurt over het afsluiten van een straat bij de ingang van een school. 


 


Dirk De Kort: een oplossing voor de havenloodsen? 
18 mei 2018
 
Mijn collega in het Vlaams Parlement Dirk De Kort schreef vorige maand een opinie over de loodsen in de haven van Antwerpen. Al jaren blijven zij stakingen en acties organiseren, wat de goede werking van onze haven in het gedrang brengt. Dirk De Kort pende zijn visie neer over hoe een uitweg uit de impasse kan gevonden worden. 
  


Nahima in beeld
Deze maand bestaat mijn foto-album vooral uit campagnefoto's. Ik ging bijvoorbeeld meerdere keren in debat of spreken voor een groep. Hier ging ik samen met Kris Peeters en Caroline Bastiaens in debat op ATV.
   
  
 
Ik ging ook spreken over het sociaal beleid in Antwerpen op het APSMO-debat in de Karel de Grote-hogeschool voor studenten en professionals uit het veld.

 

Ik gaf voor de Russischsprekende gemeenschap een uiteenzetting over pensioenen. Nadien kwam een 'fan' zelfs een handtekening vragen! 


   

Met een grote ploeg waren we aanwezig op verschillende evenementen in Antwerpen. Zo namen we deel aan de Grote Omarming van Antwerpen, voor een warme, verbindende en solidaire stad voor iedereen. 

 
 
Samen met een hele hoop vrouwen (en enkele mannen!) waren we aanwezig op Ieders stem telt - Café Changez in De Roma. 

  
   

We gingen ook even langs op Cluysekermis in Merksem.  

 

Uiteraard bezocht ik ook weer de Reuzenstoet van Borgerhout op 22 september. Diezelfde dag ging ik ook even langs op Festival Kielpark.    

Er werd ook actie gevoerd: CD&V district Antwerpen CD&V Borgerhout voerden samen actie in de Kerkstraat om de ongebruikte premetrostations en -tunnels open te stellen. 

Ik kon gelukkig op de hulp en steun van vele vrijwilligers rekenen tijdens de campagne. De ene had al eens een origineler idee om campagne te voeren dan de andere:
 
 


En gelukkig was er ook tijd voor ontspanning. Bijvoorbeeld met de dames van de vrouwenvereniging El Moustaqbal: we aten samen en wisselden van gedachten over uiteenlopende onderwerpen. 
 
  Nieuws van Mama Lufuma


Ook de afgelopen maanden stond er heel wat te gebeuren in het opvanghuis van Mama Lufuma in Matadi, Congo.

Op 10 oktober vierde Mama Lufuma haar 11de verjaardag. Ondertussen bestaat het opvanghuis ook 3 jaar. Met de start van het nieuwe schooljaar in september gingen enkele van de kinderen voor de eerste keer naar school en begin oktober werd een extra 2-daagse Familyplanning-actie georganiseerd: 475 vrouwen stapten in!     
 
 
  
Mijn dank aan iedereen die het project al gesteund heeft. Zonder jullie steun zou Mama Lufuma niet zoveel moeders en kinderen kunnen helpen. Wie nog graag financieel wil steunen, kan dat op de volgende rekeningnummers:
Voor giften vanaf €40 kan je een fiscaal attest krijgen. Dan is de begunstigde: 
OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma
IBAN: BE14 7360 1595 8483 - BIC: KREDBEBB
Gelieve als begunstigde letterlijk "OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma" te vermelden.
 
Giften onder de €40: vzw Mama Lufuma
IBAN: BE66 7440 2041 3843 - BIC: KREDBEBB
 
Elke gift, hoe klein ook, is meer dan welkom.

Wil je van dichtbij opvolgen waar ik mee bezig ben? Je kan mij volgen op Facebook, Twitter en Instagram. Wie  hier klikt, komt op mijn Facebookpagina terecht. Klik je op 'Vind ik leuk', dan blijf je op de hoogte van mijn berichten. Ook op Instagram en Twitter kan je mij volgen.

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via deze contactgegevens:

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 
E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be
Facebook: klik hier 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Ben je verhuisd of is je e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.

Ken je nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!