Welkom op uitreiking 't Sociaal Reuzeke
Discreet bevallen: nood aan wettelijke regeling
Geslaagde Ronde Tafrel Armoede in Antwerpen
Voorstel pleegzorgverlof slachtoffer van spelletjes
Uitkeringen afgelopen maand gestegen
De balans in De Tijd
Vluchtelingen in Maximiliaanpark: moeilijk debat
Geen taks van 200 euro voor buitenlandse studenten en onderzoekers
Met de Islam in Mortsel
Nahima in Borgerhout
Dirk de Kort benadrukt nood aan slimme kilometerheffing
Nieuws van Mama Lufuma
Nahima in beeld

Welkom op uitreiking 't Sociaal Reuzeke
  
Morgen bent u van harte welkom op de uitreiking van 't Sociaal Reuzeke 2017, de prijs voor het sociaal engagement en vrijwilligerswerk. Ik ben zeer vereerd dat ik deze prijs morgen mag uitreiken.
  

Discreet bevallen: nood aan wettelijke regeling
28 september 2017

Dit jaar zijn er al vier baby's gevonden in de vondelingenschuif van Moeders voor Moeders in Borgerhout. Dat bevestigt nog maar eens dat er absoluut nood is aan een wettelijke regeling voor discreet bevallen. Ik heb er enkele jaren geleden al een wetsvoorstel over ingediend in de commissie Justitie. Vrouwen moeten hun kind in veilige omstandigheden ter wereld kunnen brengen en het daarna kunnen afstaan voor adoptie, zonder dat hun naam in de geboorteakte verschijnt.
 

Geslaagde Ronde Tafel Armoede in Antwerpen

Op dinsdag 26 september organiseerden we met CD&V Antwerpen een eerste ronde tafel over armoede. We gaven het woord aan de experts, academici en organisaties, actief op het terrein. Het werd een boeiende avond met erg waardevolle input van de deelnemers. Wordt vervolgd!

 

 

Voorstel pleegzorgverlof slachtoffer van spelletjes
11 september 2017

Iedereen is overtuigd van het belang van pleegzorgverlof, waarbij een stap wordt gezet naar een gelijke behandeling van langdurige pleegzorg en adoptieverlof. Ook mijn voorstel om ouderschapsverlof te flexibiliseren en de opname in 1/10de mogelijk te maken, wordt breed gedragen. Jammer genoeg zitten deze voorstellen momenteel vast in de Commissie Sociale Zaken. Ik zal echter niet nalaten om te blijven gaan voor een goedkeuring van deze voorstellen.
 

Uitkeringen gestegen afgelopen maand
1 september 2017

Op 1 september stegen verschillende uitkeringen. Zie jij door de bomen het bos niet meer? Ik heb alles samengezet in enkele overzichtelijke infographics. Bekijk ze zeker op mijn website: http://www.nahima.be/nl/uitkeringen-gestegen-op-1-september
 

De balans in De Tijd 
9 september 2017

De krant De Tijd vroeg me naar aanleiding van hun reeks 'De balans' naar mijn persoonlijke balans. Over armoede, mijn voorbeelden en de twee grote ommezwaaien in mijn leven. Een citaat:

Wat zijn uw belangrijkste activa?
"Materieel: de luxe dat ik me geen zorgen hoef te maken. Ooit was dat anders. Honger heb ik als kind niet gehad, kou wel: er was geen verwarming op mijn kamer en we hadden geen badkamer. Pas als je je over die basis niet hoeft te bekommeren, kan je bezig zijn met anderen."


Vluchtelingen in Maximiliaanpark: moeilijk debat
28 september 2017

De situatie in het Brusselse Maximiliaanpark, waar een tijdlang vluchtelingen verbleven, zorgt voor een moeilijk en zwaar beladen debat. Ik heb er steeds voor gepleit dat een menselijke aanpak nodig is. Wie nood heeft aan bescherming in ons land, kan die krijgen. Nadien start dan de integratie in onze samenleving. Wie hier geen asielaanvraag wil indienen of wiens asielaanvraag wordt afgewezen, moeten we begeleiden naar terugkeer. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. Maar steeds op een correcte manier en met respect voor de mensenrechten. De samenwerking met de Soedanese overheid roept vraagtekens op. Daarom ondervroeg ik in de commissie Binnenlandse Zaken de Eerste Minister.


In het Maximiliaanpark zijn ook heel wat kwetsbare mensen bij, zoals niet-begeleide minderjarige jongeren. Zij moeten vooral de juiste informatie krijgen. 


Geen taks van 200€ voor buitenlandse studenten en onderzoekers
12 september 2017
  
Voor bepaalde verblijfsaanvragen is het verplicht om een bedrag van 200€ te betalen als administratieve kost voor de afhandeling van de verblijfsaanvraag. Vandaag bestaan er al vrijstellingen voor studenten en onderzoekers die een officiële studie- of onderzoeksbeurs krijgen. Ik stel nu voor om deze bijdrage van 200€ voor álle buitenlandse studenten en onderzoekers te laten vallen. Er mag geen drempel zijn. Als we het internationaal karakter van ons onderwijs willen versterken, mogen we geen talent mislopen.
 

Met de islam in Mortsel
19 september 2017
Bij Beweging.net Mortsel en haar partnerorganisaties mocht ik afgelopen maand weer de inleiding verzorgen tijdens een informatie-avond over de islam. Na mijn inleiding zorgde theoloog en opiniemaker Jonas Slaats met een ruimere uiteenzetting over een completer beeld. Ik vond het een fantastisch initiatief van Beweging.net Mortsel om deze avond te organiseren.
Ook Beweging.net Wuustwezel en Beweging.net Rumst organiseren nog een gelijkaardige avond. Interesse? Klik dan zeker door naar mijn website!


Nahima in BorgerhoutOpen brief aan Borgerhout
5 september 2017
 
Naar aanleiding van alle heisa die er de laatste maanden ontstond over Borgerhout, kroop ik in mijn pen en schreef een open brief aan het district waar ik woon, leef, winkel en me engageer. 


Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. En er is absoluut werk aan de winkel. Maar er gebeuren ook goede dingen. Dat mag in alle heisa ook gezegd en vernoemd worden. Daarom deel ik ook graag dit filmpje:Rode loper voor Koning Fiets in Borgerhout!
25 september 2017

Voor de zomer zei het Borgerhoutse districtscollege al "nee" tegen een rode loper voor de fietser. De aaneenschakeling van fietsstraten parallel aan de Turnhoutsebaan moet  ervoor zorgen dat fietsers het volledige wegdek kunnen gebruiken en verbiedt automobilisten om fietsers voorbij te steken. Dan geldt de regel: Koning fiets en de auto 'als gast'.
  
Ook afgelopen maand stelde het districtsbestuur zich niet welwillend op door verschillende voorwaarden te koppelen aan de uitrol van deze fietsstraten. Uiteraard zijn er bijkomende maatregelen nodig om de verkeers- en fietsveiligheid van ons district te vergroten, maar deze rode loper geeft alvast de kans om de andere straten fietsvriendelijker te maken. De voorwaarden mogen geen excuus zijn om deze fietsas af te keuren. Met CD&V voeren we bovendien al een hele tijd campagne voor Koning Fiets.


Tramlijn 24 wordt buslijn 24
25 augustus 2017
  
Met verbazing las ik in de kranten dat tram 24 vanaf september enkel nog tijdens de spits zou rijden tussen de Stenenbrug en de Melkmarkt. Voor de rest van de dag rijdt op hetzelfde traject een bus. We komen in Borgerhout van twee bovengrondse trams, nu is het er nog eentje. De Borgerhoutenaar én de stadstoeristen moeten zich al te vaak aanpassen aan de veranderende openbaar vervoerslijnen. Ik wil De Lijn uitnodigen om in de toekomst vooraf te overleggen met alle betrokken actoren, zodat er kan gezocht worden naar alternatieven, waardoor mensen niet geraakt worden in hun mobiliteit.
 

Dirk De Kort benadrukt nood aan slimme kilometerheffing
18 september 2017
 
We staan met zijn allen stil, spitsuur of geen spitsuur. De files blijven uitbreiden. Kortom: er is dringend actie nodig. Mijn collega in het Vlaams Parlement, Dirk De Kort, benadrukt daarom de nood aan een slimme kilometerheffing. Zo kan je het verkeer sturen op vlak van plaats en tijd. Het is de taak van de overheid om het draagvlak bij de mensen te vergroten en duidelijk te maken wat het doel is, namelijk minder file en meer leefbaarheid. Dit kan natuurlijk alleen goed werken als de randvoorwaarden goed zitten. Er moeten voldoende alternatieven voor handen zijn. 

Nieuws van Mama Lufuma

Stap voor stap wordt het opvanghuis verbeterd. Ramen en een terrasomheining zijn geen overbodige luxe met 14 peutertjes. De eerste verdieping met naaiatelier wordt verder afgewerkt.

 

Op 5 september startte ook in Matadi het nieuwe schooljaar. Juf Beni was voor de eerste keer van de partij in ons opvanghuis!

   

   
 
Bedankt aan iedereen die het project al gesteund heeft. Zonder jullie steun was het niet mogelijk geweest. Wie ons nog graag wil helpen, kan dat op de volgende rekeningnummers:
Voor giften vanaf €40 kan je een fiscaal attest krijgen. Dan is de begunstigde: 
OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma
IBAN: BE14 7360 1595 8483 - BIC: KREDBEBB
Gelieve als begunstigde letterlijk "OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma" te vermelden.
 
Giften onder de €40: vzw Mama Lufuma
IBAN: BE66 7440 2041 3843 - BIC: KREDBEBB
 
Elke gift, hoe klein ook, is meer dan welkom.


Nahima in beeld


Dochter Noor vertrok op 9 september voor 3 maanden naar Italië met AFS. Ik mis haar natuurlijk enorm, maar ben blij dat ze deze geweldige kans op zo'n jonge leeftijd met beide handen aangrijpt.

Ik ga graag langs op de evenementen van onze vele CD&V-afdelingen in de provincie Antwerpen. Altijd fijne ontmoetingen met warme, geëngageerde mensen.
 
CD&V Wommelgem
 

CD&V HerentalsGezellige momenten in Antwerpen
 
Samen met ons Borgerhouts lid Wilfried een terrasje doen bij Bar Oost in Borgerhout 
 
 
Zonnige Schaal Sels in Merksem

 
 
CD&V Borgerhout kuiert rond op de braderij op de Turnhoutsebaan en genoot van een mooie Reuzenstoet.
 
 
Ik had de eer om jonge vrouwen, die deelnamen aan de stage van Vrouw & Maatschappij, toe te spreken over mijn lokaal engagement.Een tijdje terug werd een verborgen parel ontdekt in mijn wijk: Cinema National. Ik ondersteunde waar mogelijk en ging op Open Monumentendag graag een kijkje nemen.

 

Het politiek jaar wordt traditioneel ingezet met enkele dagen van inhoudelijke discussie en teambuilding. Dit jaar nam schepen Marc Van Peel ons op sleeptouw in het Antwerpse Havenhuis.


Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via deze contactgegevens:

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 
E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be
Facebook: klik hier 

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!