Op plaats drie voor gemeenteraadsverkiezingen
Internationale vrouwendag smaakt zoetzuur
Voorzitter OVSE-werkgroep Migratie
Kosten adoptie voor 20% fiscaal aftrekbaar
Wil je graag weten waar ik mee bezig ben?
Criminele handelszaken kordaat aanpakken
Veel dank om te vrijwilligen
Geef elke Antwerpenaar waar hij recht op heeft
Rubriek: Wist je dat...
Nahima in Borgerhout
Dirk de Kort pleit voor minderhinderplan
Nieuws van Mama Lufuma
Nahima in beeld

Op plaats drie voor gemeenteraadsverkiezingen
2 maart 2018
  
   

Ik sta op de derde plaats van de CD&V-lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met Kris Peeters en Caroline Bastiaens gaan we als sterk trio naar de kiezer. Maar we doen dit uiteraard niet alleen: we gaan voor een sterke lijst, een echt team van mensen met ervaring, maar ook jongeren en nieuwkomers die onze lijst komen versterken.

  

Ik zie Antwerpen graag, net als de meeste Antwerpenaars en wil me daarvoor blijven inzetten. Ik wil focussen op de drie W's: Weten, Werken en Welzijn. De essentie van politiek voor mij is, bezig zijn met de dingen die de mensen echt bezighouden: goed onderwijs, jobs en zorg voor wie het nodig heeft. Dat is mijn ambitie voor Antwerpen.


Bekijk hier ons campagnefilmpje. 

Lees hier meer.

Bekijk hier de beelden van ATV. 


Internationale vrouwendag smaakt zoetzuur
8 maart 2018

   
Voor mij smaakt de Internationale Vrouwendag zoetzuur. Zoet omdat we overal ter wereld feest vieren en als vrouwen tonen wat we gerealiseerd hebben door solidair op te komen voor onze rechten. Deze dag smaakt ook zuur, omdat het eigenlijk een strijddag is. Overal ter wereld zijn er nog vrouwen die misbruikt worden of die nog altijd moeten bewijzen dat ze gelijkwaardig zijn aan mannen. Of het nu gaat over gelijke rechten, gelijk loon, gelijke taakverdeling in het huishouden, gelijke carrièrekansen.... Er is nog heel wat werk aan de winkel. Daar moeten we nog altijd voor vechten. Ik hoop dat we dat samen kunnen doen, met iedereen: mannen en vrouwen samen. Op mijn steun en inzet kunnen jullie alvast rekenen.

 

Lees hier meer. 


Voorzitter OVSE-werkgroep Migratie
8 en 23 februari 2018

 

Voor de OVSE, de organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, ben ik vorige maand in Wenen benoemd tot voorzitter van de Werkgroep Migratie. Deze werkgroep is opgericht in februari 2016. De belangrijkste taken ervan zijn:

° adviezen maken over migratie en de behandeling van migranten in de OVSE-landen

° het stimuleren van uitwisseling van tips voor concrete aanpak van migratie tussen de parlementairen van de OVSE-landen.

 

Lees hier meer over deze werkgroep. 

 

De eerste week van februari bezocht een delegatie van de OVSE ons land. Als voorzitter van de Belgische delegatie en lid van de Werkgroep Migratie stond ik mee in voor de organisatie van het werkbezoek. De focus lag op de opvang van vluchtelingen en de integratie van nieuwkomers.

 

Lees hier meer over het werkbezoek.


Kosten adoptie voor 20% fiscaal aftrekbaar
8 februari 2018

 

Ouders die een kind willen adopteren, moeten daarvoor een lange weg afleggen. De adoptieprocedure neemt een hele tijd in beslag en kost veel geld. Daarom is het goed dat het wetsvoorstel van Roel Deseyn, mijn partijgenoot en collega-Kamerlid, nu unaniem is goedgekeurd. Van nu af kunnen toekomstige ouders tot 20% van de gemaakte kosten voor adoptie aftrekken.
 

Deze wet kadert in een ruimer streven om onze samenleving adoptievriendelijker te maken en om adoptieouders op gelijke voet te behandelen met natuurlijke ouders.
 

Lees hier meer. 


Wil je graag weten waar ik mee bezig ben?
9 maart 2018


Wie  hier klikt, komt op mijn Facebookpagina terecht. Wanneer je op 'Vind ik leuk' klikt linksonder de foto blijf je op de hoogte van mijn berichten.

Criminele handelszaken kordaat aanpakken 
26 februari 2018
  
Uit onderzoek is gebleken dat criminele clans een grote invloed uitoefenen op de samenleving in Borgerhout. Dit is een complex probleem, waarop enkel een antwoord kan geboden worden als men zowel werk maakt van preventie als repressie.
  
Ik sta dan ook 100% achter minister Geens die werkt aan een wetsontwerp waardoor handelszaken van criminelen aangepakt kunnen worden. Die zitten overigens niet alleen in Borgerhout. Ook in de andere districten, in probleembuurten maar evengoed op de Grote Markt, zullen verdachte winkeltjes en horecazaken kunnen worden doorgelicht.  
We mogen de ogen niet sluiten voor de problemen die er zijn in Borgerhout, maar aan de andere kant is Borgerhout echt geen 'hell hole', zoals het al te vaak in de pers wordt opgevoerd. In september schreef ik al een open brief over mijn district. 
  

Veel dank om te vrijwilligen 
5 maart 2018

Eén op de acht Vlamingen doet wel eens aan vrijwilligerswerk. Dat zijn 750.000 mensen. Daarom zeg ik graag 750.000 keer: dankuwel, vrijwilliger.

Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde in onze samenleving. Vrijwilligers zijn steunpilaren, zorgen voor verbinding en contact tussen mensen.  Omdat ik vrijwilligerswerk zo belangrijk vind, probeer ik ook in het parlement initiatieven te nemen om het te ondersteunen. Zo is er bijvoorbeeld mijn wetsvoorstel om vrijwilligers die actief zijn in het zorgend vrijwilligerswerk recht te geven op een hogere kostenvergoeding. En ook in mijn parlementaire vragen laat ik het vrijwilligerswerk geregeld aan bod komen.


Geef elke Antwerpenaar waar hij recht op heeft
28 februari 2018
 
"Eén op de vijf mensen in armoede vindt de weg naar hulp niet in Antwerpen", zegt het platform StopArmoede.nu. Als parlementslid nam ik al verschillende initiatieven in de strijd tegen armoede. 

CD&V Antwerpen wil ervoor zorgen dat elke Antwerpenaar krijgt waar hij recht op heeft. Uit de ronde tafel armoede die we organiseerden in september, kwamen heel wat interessante en bruikbare voorstellen van aanpak.  Daarom willen wij in de volgende legislatuur werk maken van:
° Een structurele samenwerking van hulpverleners.
° Het proactief screenen van alle rechten.
° Het automatisch toekennen van rechten.
° Het geven van aanvullende steun voor wie het nodig heeft.
° Begeleiding op maat op alle vlakken.
   

Rubriek: Wist je dat...
9 maart 2018

Ken je mijn rubriek 'Wist je dat...' al? Wekelijks zet ik op Facebook een kort en nuttig weetje. Wist je dat je zelf kan berekenen hoeveel tijdskrediet je nog kunt opnemen?
  
  
De jongste weken ging het ook nog over:


Nahima in Borgerhout


Bewoners beslissen mee over heraanleg Gitschotellei
26 februari 2018
 
In de districtsraad is vorige maand mijn amendement over de heraanleg van de Gitschotellei aangenomen. Het stadsbestuur wil de keerlus van tram 9, die nu aan de Dascottelei ligt, verleggen naar een route die onder meer loopt via de Gitschottellei.

Bij de plannen die we eerder tijdens de raadscommissie te zien kregen, had ik ernstige bedenkingen. De N-VA-fractie presenteerde aangepaste plannen. Ik heb gevraagd om een nieuw voorontwerp te laten maken en dat voorstel voor te leggen aan alle betrokkenen, onder meer aan de bewoners, de handelaars, de marktkramers en De Lijn.


Peperbus krijgt nieuwe invulling
21 februari 2018

Schepen Caroline Bastiaens werkt aan een parochiekerkenplan om leegstaande kerken een nieuwe bestemming te geven. Unizo, de vereniging voor zelfstandige ondernemers, verhuist binnenkort haar provinciaal kantoor naar de kerk van Sint-Jan Evangelist, beter bekend als de Peperbus in Borgerhout. Ik vind het een heel goed voorstel en doe een oproep aan Unizo om bij de plannen zeker de wijkbewoners te blijven betrekken. Dirk De Kort pleit voor minderhinderplan
22 februari 2018
 
  
Mijn collega in het Vlaams parlement Dirk De Kort heeft daar vorige maand gepleit voor een duidelijk minderhinderplan in en rond Antwerpen nu de werken voor de Oosterweelverbinding van start zijn gegaan. "Als we mensen willen verleiden om hun auto te laten staan en het openbaar vervoer of de fiets te nemen zijn er nog heel wat meer inspanningen nodig", zegt Dirk.


Nieuws van Mama Lufuma

De 8ste brunch voor Mama Lufuma komt eraan. Op zondag 18 maart is iedereen die dit project een warm hart toedraagt van harte welkom. De opbrengst gaat naar het opvanghuis en opleidingscentrum voor jonge mama's en hun kindjes in Congo. Inschrijven kan nog tot morgen!


               
Mijn dank aan iedereen die het project al gesteund heeft. Zonder jullie steun zou Mama Lufuma niet zoveel moeders en kinderen kunnen helpen. Wie nog graag financieel wil steunen, kan dat op de volgende rekeningnummers:
Voor giften vanaf €40 kan je een fiscaal attest krijgen. Dan is de begunstigde: 
OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma
IBAN: BE14 7360 1595 8483 - BIC: KREDBEBB
Gelieve als begunstigde letterlijk "OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma" te vermelden.
 
Giften onder de €40: vzw Mama Lufuma
IBAN: BE66 7440 2041 3843 - BIC: KREDBEBB
 
Elke gift, hoe klein ook, is meer dan welkom.


Nahima in beeld


Felicitaties van George Tsereteli en Filippo Lombardi voor mijn benoeming tot voorzitter van de OVSE-werkgroep Migratie in Wenen.
 
    
Ik woonde een workshop bij in de River Side Studio op Linkeroever. Deze jonge leerlingen van het 5de leerjaar mochten er zelf muziek maken (rap). Knap initiatief!
 
     
Voor mijn 50ste verjaardag verrasten mijn man Guy en dochter Noor mij met een heerlijke citytrip naar Rome.

Met vier stippen op mijn hand riep ik bij het begin van de Vlaamse week tegen pesten op om een einde te maken aan het pesten. #stipit
 
 
Bezoekers zijn altijd welkom in het parlement. Ik leid hen daar graag rond. Op 3 maart mocht ik deze internationale vrouwengroep ontvangen en toespreken.
 
O p de Unity Ten Free Film Show in Antwerpen mocht ik de mensen van Belgium Asia Forum (BAF) toespreken.
 

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via deze contactgegevens:

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 
E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be
Facebook: klik hier 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Ben je verhuisd of is je e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.

Ken je nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!