Meer verlof voor betere levenskwaliteit
Parkeerkaarten personen met handicap binnenkort door stadswachters te controleren
Financiële drempels voor palliatieve zorg wegwerken
Regeerakkoord is geen menu à la carte
Nahima in Borgerhout
Dirk de Kort: De Ideale Woning wint Business Mobility Award
Nieuws van Mama Lufuma
Nahima ondervraagt
Nahima in beeld

Meer verlof voor betere levenskwaliteit
25 oktober 2017

Een geboorte en het zorgen voor je kinderen brengen  heel wat veranderingen teweeg. Samen met mijn CD&V-collega Els Van Hoof wil ik de combinatie van arbeid, gezin en zorg verbeteren, omdat dit bijdraagt tot meer levenskwaliteit. Een gezin vandaag is anders dan een gezin gisteren, ook het ouderschapsverlof moet mee veranderen. We dienden enkele nieuwe wetsvoorstellen in.
 
Zo willen we het geboorteverlof voor vaders en meemoeders uitbreiden van 10 naar 15 dagen, vragen we voor de papa's van meerlingen 10 dagen extra geboorteverlof. Ook voorzien we drie dagen extra geboorteverlof, als het kindje langer in het ziekenhuis moet blijven. Ten slotte stellen we voor om de leeftijdsgrens van het kind op te trekken naar 18 jaar bij ouderschapsverlof en bij tijdskrediet.
   
Deze voorstellen kaderen allemaal in de flexibilisering en uitbreiding van de opnamemogelijkheden van het ouderschapsverlof. Daar maak ik al langer een aandachtspunt van. Naast deze nieuwe voorstellen, diende ik in het verleden nog wetsvoorstellen in met de vraag het ouderschapsverlof op te nemen in een halve dag per week of één dag tweewekelijks (d.w.z. in 1/10de). Met een ander voorstel wil ik het mogelijk maken om ouderschapsverlof op te nemen in periodes van een week. Ten slotte pleit ik er eveneens voor om een bonusmaand toe te kennen, als elke ouder minstens drie maanden ouderschapsverlof heeft opgenomen. Zo willen we de gelijke verdeling van het ouderschapsverlof stimuleren.
  
De nieuwe gezinsrealiteit vraagt immers om meer flexibiliteit. Els en ik zijn ervan overtuigd dat de levenskwaliteit van heel wat ouders kan verbeteren wanneer onze wetsvoorstellen worden aangenomen. 
   
Wil je meer weten over de wetsvoorstellen? Lees hier meer.
Lees hier meer over het voorstel om ouderschapsverlof wekelijks op te nemen.
Lees hier meer over het voorstel van de uitbreiding van het ouderschapsverlof en de bonusmaand.

Parkeerkaarten personen met handicap binnenkort door stadswachters te controleren
13 oktober 2017

De nieuwe parkeerkaarten voor personen met een beperking zijn sinds oktober 2016 voorzien van een QR-code. Vanaf dit jaar zal de politie met een smartphone de QR-codes kunnen scannen om de geldigheid van de parkeerkaarten na te gaan. In heel wat steden, zoals Antwerpen, kunnen gemeenschapswachten en personeel van autonome gemeentelijke parkeerbedrijven sinds de invoering van de GAS-wetgeving ook parkeerovertredingen vaststellen. Maar alleen de politie kan tot nu toe de geldigheid van deze parkeerkaarten controleren.
 
Op mijn vraag werkt de minister van Binnenlandse Zaken nu aan een wetswijziging waarna gemeenschapswachten-vaststellers ook de geldigheid van de parkeerkaarten voor personen met een erkende handicap zouden kunnen controleren. Zij zullen wel een extra opleiding moeten volgen van 48 uren.
 

Financiële drempels voor palliatieve zorg wegwerken
  
Palliatieve zorg voor patiënten die ongeneeslijk zien zijn (en hun omgeving), is van onschatbare waarde. Het gaat dan niet enkel om medische zorg, maar ook bijvoorbeeld om de dochter die haar moeder een bad geeft, de zoon die als nachtopvang blijft overnachten of de buurvrouw die dagelijks kookt en helpt bij het eten geven. Recent werd het palliatief verlof op onze vraag door minister van Werk Kris Peeters (CD&V) nog uitgebreid tot maximum 3 maanden.
 
Ik vraag via een wetsvoorstel ook aandacht voor de financiële ondersteuning van de palliatieve zorgers. Want palliatieve zorg is niet enkel emotioneel en fysiek zwaar, ook financieel kan het voor moeilijke keuzes zorgen. Zeker voor mensen die het financieel al niet breed hebben. Alleenstaande ouders met kinderen krijgen sinds juni 2017 al een hogere uitkering. Een goede eerste stap, maar niet genoeg. Met mijn voorstel vraag ik om de uitkering voor de anderen ook te verhogen  tot het niveau van de Europese armoededrempel voor alleenstaanden, dat is 1.115 euro netto per maand en voor alleenstaanden met kinderen zou de uitkering 1.338 euro netto per maand bedragen. Dit is een logische stap in de verdere ondersteuning van mensen die voor een terminaal zieke zorgen.
 
 

Regeerakkoord is geen menu à la carte 

Ik was verbaasd te horen dat de nieuwe staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir na een half jaar de handdoek gooit en stelt dat het niet meer zal lukken de uitkeringen op te trekken tot de Europese armoededrempel. Haar voorgangster Elke Sleurs had vorig jaar nog een andere ambitie. Het aanpakken van armoede is een prioriteit en moet dat blijven. Het regeerakkoord is geen vodje papier en ik ga ervan uit dat de staatssecretaris er alles aan zal doen om het uit te voeren. Ik ben dan ook zeer tevreden dat de Eerste Minister Charles Michel ons daarin bijtrad bij de opening van het parlementaire jaar. Deze regering heeft nog anderhalf jaar te gaan. Er moeten dus nog begrotingen worden opgesteld. Alle CD&V-collega's en ik zullen in het parlement én in de regering blijven aandringen om ook dit belangrijke punt uit het regeerakkoord te realiseren.
   


Nahima in Borgerhout


CD&V Borgerhout beloont toegankelijke winkels Turnhoutsebaan
20 oktober 2017
 
Voor CD&V Borgerhout zijn aangename buurten waar het goed wonen en winkelen is, van groot belang. Samen met lokale voorzitter Olivier Elias en partijgenoten als Soufiane Amrani, Gerrit Pelgrims en Julia Van Gils ging ik vrijdagmiddag 20 oktober op pad op de Turnhoutsebaan om winkeliers en horeca-uitbaters te vragen om aandacht te schenken aan een goede toegankelijkheid van hun zaak. Jonge ouders met een kinderwagen, mindervaliden, senioren met een rollator zijn minder vlot en flexibel dan andere klanten. Uitbaters die hier nu al rekening mee houden, kregen een sticker waarmee ze duidelijk maken dat hun zaak een toegankelijke buurtwinkel is voor iedereen. Andere winkeliers kregen een flyer met suggesties hoe hun winkel toegankelijker te maken.
  

Sociaal Reuzeke voor Syrische Vrijwilligers
30 september 2017

Met 't Sociaal Reuzeke wil Beweging.net Borgerhout tweejaarlijks enkele van de Borgerhoutse projecten en verenigingen in de bloemetjes zetten. Vier projecten waren dit jaar genomineerd: Amana, Samen voor de Theatergarage, Oostnatie en Syrische Vrijwilligers.
  
De hoofdprijs is voor Syrische Vrijwilligers, die nieuw aangekomen vluchtelingen wil helpen door de organisatie van lessen, informatiemomenten en contactmomenten tussen Antwerpenaren en nieuwkomers. Deze organisatie mag de hoofdprijs 't Sociaal Reuzeke en een cheque van 250 euro mee naar huis nemen. De andere drie genomineerden keren niet met lege handen naar huis, ze krijgen elk nog een cheque van 200 euro en een reuzeke. Want het zijn allemaal Reuze-projecten!


Op mijn vraag binnenkort themacommissie verkeersveiligheid
23 oktober 2017
  
Verkeersveiligheid, het is iets waar velen van wakker liggen. Ook in onze stad vielen de jongste maand weer verschillende verkeersslachtoffers te betreuren. Drie fietsers kwamen daarbij om het leven. We moeten blijvend werk maken van meer verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers, ook in Borgerhout. Uit een recente enquête van Gazet van Antwerpen gaven heel wat lezers aan dat er in ons district nog tal van gevaarlijke kruispunten en wegen zijn. Met de Turnhoutsebaan als gevaarlijkste plek. Dat is niet nieuw voor ons. Daarom vroeg ik in de districtsraad om een raadscommissie verkeersveiligheid te organiseren in de loop van de komende maanden. Ik ben heel blij dat mijn vraag door iedereen is ondersteund.
 
Lees mijn reactie in Gazet van Antwerpen, 24/10/2017.

Dirk De Kort: De Ideale Woning wint Business Mobility Award
26 september 2017
 
Naast Vlaams Parlementslid is Dirk De Kort ook voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. Vorige maand ontving De Ideale Woning de Business Mobility Award 2017, een award voor werkgevers die initiatieven nemen om de verplaatsingen van hun werknemers zo duurzaam en veilig mogelijk te laten verlopen.
   
"De Ideale Woning zet in op groene en duurzame mobiliteit. Met dienstfietsen en elektrische wagens hebben we gezorgd dat onze verplaatsingen tijdens de werkuren efficiënt en milieuvriendelijk gebeuren. Voor het woon-werkverkeer zetten we in op fietsen en openbaar vervoer", zegt een terecht trotse voorzitter Dirk De Kort.  

Nieuws van Mama Lufuma

De mama's zijn verhuisd... naar de nieuwe eerste verdieping van het opvanghuis/opleidingscentrum. Het naaiatelier heeft nu alle ruimte op de eerste verdieping. Laat die opdrachten maar komen!

     

Er kwam ook o nverwacht bezoek van twee dames uit Matadi. Zij brachten drie zakken bloem, nadat ze onlangs een reportage gezien hadden over Mama Lufuma op de lokale tv-zender.
   

   
 
Mijn dank aan iedereen die het project al gesteund heeft. Zonder jullie steun is dit alles niet mogelijk geweest. Wie Mama Lufuma nog graag wil helpen, kan dat op de volgende rekeningnummers:
Voor giften vanaf €40 kan je een fiscaal attest krijgen. Dan is de begunstigde: 
OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma
IBAN: BE14 7360 1595 8483 - BIC: KREDBEBB
Gelieve als begunstigde letterlijk "OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma" te vermelden.
 
Giften onder de €40: vzw Mama Lufuma
IBAN: BE66 7440 2041 3843 - BIC: KREDBEBB
 
Elke gift, hoe klein ook, is meer dan welkom.


Nahima ondervraagt
Nahima in beeld


Weet je dat ik ook op sociale media actief ben? Volg me zeker ook op:
Een foto-impressie van de uitreiking van 't Sociaal Reuzeke. (foto's Zerrad Charafdine)
  
 

   

Concert "Mozart in Sint-Paulus", fundraising concert, 1 oktober 2017.
 
 
 
 
 
 

Ik woon in een heel actieve buurt! Samen met de mensen van buurtcomité Willibrordus en Isra en Mare heb ik een mozaïektegel in elkaar geknutseld, die binnenkort in onze straten zullen liggen. 

Een laatste keer de inleiding gegeven bij de reeks 'Van Brussel tot Bagdad' gebracht door Jonas Slaats en georganiseerd door KWB en Beweging.net. De laatste editie in onze regio vond plaats in een overvolle zaal in Rumst.Winkelactie CD&V Borgerhout voor toegankelijke buurtwinkels, 20 oktober 2017.
  
Van links naar rechts: Nahima Lanjri, Julia Van Gils, Gerrit Pelgrims, Olivier Elias (en zoontje) en Soufiane Amrani
 
 

Afgelopen maand bracht ik een bezoek aan het graf van mijn moeder in Marokko. Ik maakte van de gelegenheid ook gebruik om herinneringen op te halen (voor het huis van mijn bompa), maar ook om nieuwe dingen te ontdekken (vroegere Amerikaanse consulaat is nu een museum).

 

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via deze contactgegevens:

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 
E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be
Facebook: klik hier 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Ben je verhuisd of is je e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.

Ken je nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!