Inhoudstafel
Het is de tijd van de beleidsnota's
Lokale bestuurders, pak kinderarmoede aan
Van zes dagen naar zes weken pleegzorgverlof
Actie Warmste Week - Cupcakes & wafeltjes
OVSE-werkbezoek in Denemarken en Zweden
Misbruik van au-pairs tegengaan
Witte lintjes in de strijd tegen tienerpooiers
Onderhandelingen in Antwerpen
Laat mensen niet op straat slapen
Rubriek: Wist je dat...
Dirk De Kort: De Waterbus, je vaart er wel bij
Nahima in beeld
Nieuws van Mama Lufuma


Het is de tijd van de beleidsnota's
november 2018
  
Ook de afgelopen maand zat ik niet stil. Ik stelde nog een vraag over misbruik van au-pairs die je verder in deze nieuwsbrief kan terugvinden. Nadien was het volop tijd voor de bespreking van de beleidsnota's van de verschillende ministers. Daarin brengen ze een overzicht van wat ze de komende maanden nog willen realiseren.
  
Ik volg verschillende beleidsnota's op de voet, onder andere die van asiel en migratie, sociale zaken, werk,  sociale fraudebestrijding, armoedebestrijding, gelijke kansen en personen met een beperking.  

Lokale bestuurders, pak kinderarmoede aan
30 november 2018
  
De campagne van Samen tegen Armoede drukt ons met de neus op de feiten. Dat kinderen niet meekunnen op school door de financiële situatie van hun ouders is ontoelaatbaar. Ook lokaal kan men initiatieven ondernemen.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn net achter de rug en de bestuursakkoorden worden nu gevormd. Ik roep dan ook op om samen met de scholen en andere relevante partners de strijd aan te binden tegen kinderarmoede. Mijn opinie en oproep verscheen op Knack.be.
  
Lees hier meer.

Van zes dagen naar zes weken pleegzorgverlof
9 november 2018

Om pleegouders te helpen heb ik een wetsvoorstel ingediend om het pleegzorgverlof op te trekken. Dat wetsvoorstel werd recent ook goedgekeurd. Vanaf 1 januari krijgt elke pleegouder zes weken pleegzorgverlof, in tegenstelling tot de zes dagen die ze nu krijgen. Vanaf 2019 wordt dit ook stelselmatig een week bij zodat men tegen uiterlijk 2027 samen aan 17 weken komt.  Zo kunnen ook pleegouders een band opbouwen met hun nieuwe kind.
Ik ben dan ook blij dat Antwerpen sinds kort een 'pleegzorggemeente' is. Dat betekent dat ze pleegzorg zal vergemakkelijken en promoten. Dat is goed, want ongeveer 100 kinderen zijn nog op zoek naar een pleeggezin in de provincie Antwerpen. 
Lees hier meer over Antwerpen als pleegzorggemeente.
Lees  hier  meer  over het aangenomen wetsvoorstel.

Actie Warmste Week - Cupcakes & Wafeltjes
29 november 2018

Voor het goede doel ga ik graag aan de slag! Voor vzw Mama Lufuma organiseer ik een wafeltjes- en cupcake-verkoop. Deze vzw vangt alleenstaande mama's en hun kinderen op in Matadi, in Congo en biedt hen de kans om een opleiding te volgen. Voor slechts 5 euro kan je een zakje met 2 cupcakes of 5 wafeltjes bestellen. Ophalen kan op maandag 17 december tussen 9u en 17u op het provinciaal secretariaat van CD&V, Grotesteenweg 178, 2600 Berchem. De opbrengst van deze actie gaat integraal naar vzw Mama Lufuma. U steunt toch ook?
Bestellen kan via nahima.lanjri@dekamer.be.
Gelieve te bestellen vóór 10 december. 

OVSE-werkbezoek in Denemarken en Zweden
25 oktober 2018
  
Eind oktober vertrok ik voor enkele dagen naar Denemarken en Zweden voor een werkbezoek met de OVSE. In mijn functie als voorzitter van de werkgroep migratie 
bezocht ik samen met mijn collega's onder andere de migratiediensten, enkele NGO's en de arbeidsbemiddelingsdiensten in Zweden en Denemarken. We bekeken welke sterktes en zwaktes zij ondervinden bij het opvangen van asielzoekers en vluchtelingen zodat we dit kunnen meenemen naar ons eigen beleid. 

Meer info én een fotoverslag over mijn werkbezoek vind je  hier.

Misbruik van au-pairs tegengaan
26 oktober 2018
 
Recentelijk bleek dat 72% van de gastgezinnen met au pairs de regels in verband met tewerkstelling van hun au pair niet naleeft. Au pairs mogen licht huishoudelijk werk doen tot maximum 20u per week. Nu blijkt dat veel au pairs veel meer en ander werk doen dan zou mogen. Ik trok de bevoegde minister aan de mouw om te kijken hoe we deze misbruiken kunnen vermijden.

Lees hier meer over mijn vraag en het antwoord van de minister van werk.  

Witte lintjes in de strijd tegen tienerpooiers 
9 november 2018

Op 9 november deelde ik samen met CD&V mandatarissen en vrijwilligers, zoals elk jaar, Witte Lintjes uit aan voorbijgangers van het station Antwerpen-Berchem. Deze actie, georganiseerd door Vrouw & Maatschappij, doen we elk jaar om aandacht te vragen voor het geweld tegen vrouwen. Dit jaar willen we de aandacht vestigen op het fenomeen van tienerpooiers, een vorm van mensenhandel die voornamelijk kwetsbare tienermeisjes treft. Als CD&V-vrouwen vragen wij nu om enkele maatregelen te nemen om de weerbaarheid van jongeren en de kennis bij magistraten, politie en hulpverleners te vergroten.

Lees hier meer over onze actie.  

Onderhandelingen in Antwerpen 
19 november 2018


Na de verkiezingen hebben wij ons programma voorgesteld, maar de meerderheid zou te krap zijn om stabiel te kunnen besturen in Antwerpen. Dat betekent echter niet dat wij op onze lauweren zullen rusten. U kan op mijn inzet blijven rekenen! Vanop de oppositiebanken zal ik mij blijven inzetten voor alle Antwerpenaren. 


Laat mensen niet op straat slapen
26 november 2018

Enkele dagen geleden besloot de staatssecretaris voor asiel en migratie dat het asielaanvragen in ons land beperkt wordt tot 50 à 60 per dag. Hierdoor kunnen tientallen mensen geen asielaanvraag doen en belanden zij op straat. Ik gaf mijn reactie in verschillende kranten, w ant mensen de straat opsturen en hen op straat in de kou laten overnachten lost de problemen niet op, integendeel. Laat hen hun aanvraag indienen, dit is trouwens een recht. Nadien kunnen de bevoegde diensten snel kunnen beslissen of ze recht hebben op bescherming of niet.
Lees hier meer over mijn reactie in de krant.


Rubriek: Wist je dat...

Regelmatig zet ik op Facebook een kort en nuttig weetje. Wist je bijvoorbeeld dat alleenstaande ouders met een laag inkomen recht hebben op een hogere belastingvermindering voor kinderopvang? Nog enkele dingen je misschien nog niet wist:


Dirk De Kort: De Waterbus, je vaart er wel bij
22 november 2018
 
De Waterbus is een prachtig initiatief van havenschepen Marc Van Peel en dus Port of Antwerp om de haven vlot bereikbaar te houden. In het Vlaams Parlement heeft Dirk de Kort herhaaldelijk gewezen op de kracht van zo'n initiatief als middel om de files te bestrijden in Antwerpen. Er was onduidelijkheid over de betaalbaarheid van de Waterbus, met de bijkomende noordelijke route en die naar het Albertkanaal én de 6 nieuwe schepen. Daarom vroeg Dirk hierover naar de stand van zaken bij minister Weyts. 

Hier kan je meer informatie vinden. 
  


Nahima in beeld
Op het station van Antwerpen-Berchem om Witte Lintjes uit te delen aan voorbijgangers. 
   
  
 
Uitwaaien aan de zee met enkele vriendinnen. 

    
Huldiging van de Beweging.netters die hebben meegedaan met de gemeenteraadsverkiezingen. 

  

'Gelijk de echten' op de blauwe loper met mijn man Guy voor het gala van de Flandrien. 

   

Tijdens de verkiezing wat op de achtergrond geraakt, maar sinds deze maand neem ik het lopen weer wat meer op. Hier na een toffe interval training.
 
 
Ik bedankte iedereen die aan mijn campagne meewerkte met een hapje en een drankje. 
  
   

Voor de Dag van de Ondernemer ging ik op bezoek bij het Antwerpse gamebedrijf Cybernetic Walrus. Buiten mijn comfortzone, maar een leuke en interessante kennismaking. 


   


Op 22 november kwam de Koning op bezoek in ons parlement voor de troonrede van koning Albert I, exact 100 jaar daarvoor. Merk vooral de 'Mijne Heeren' op aan het begin van de tekst. Blij dat we intussen toch met heel wat sterke vrouwelijke parlementsleden de banken bezetten.

   

Op 25 november was ik aanwezig bij de uitreiking van de Borgerhoutse Cultuurprijs. Moving Ground, een organisatie die zich inzet om via artistieke projecten kinderen samen te brengen, was de terechte winnaar dit jaar. 

   Nieuws van Mama Lufuma

We naderen het einde van het jaar, maar van winter is in het opvanghuis van Mama Lufuma in Matadi, Congo niets te merken. Samen met de vrouwen en kinderen in het opvanghuis werden er  groentjes gezaaid in de tuin. Hopelijk worden de kinderen zo overtuigd om meer groenten te eten. Verder werd er Franse les georganiseerd en kregen we 2 grote zakken rijst cadeau van een Congolese dame. Altijd fijn om steun te ontvangen!

We lanceerden ook een oproep om onze bron te redden. We investeerden een tijd terug in een waterbron, zodat niet alleen wij, maar de hele buurt (zo'n 6000 mensen) water kan gebruiken. Door klimatologische oorzaken is de bron aan herstelling toe, maar dat kost natuurlijk geld. Daarom worden enkele acties opgezet in het kader van de Warmste Week:  van een dansmarathon in Diest op 1 & 2 december (lees hier meer) over kerstkaartjes verkopen in Scherpenheuvel op 16 december (klik  hier  voor meer info), tot een Tango-dansavond in Antwerpen op 15 december (kijk hier voor het evenement) en natuurlijk mijn cupcake- en wafeltjesverkoop. Jij doet toch ook mee? Want alle kleine beetjes helpen!  
   
      
Mijn dank aan iedereen die het project al gesteund heeft. Zonder jullie steun zou Mama Lufuma niet zoveel moeders en kinderen kunnen helpen. Wie nog graag financieel wil steunen, kan dat op de volgende rekeningnummers:
Voor giften vanaf €40 kan je een fiscaal attest krijgen. Dan is de begunstigde: 
OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma
IBAN: BE14 7360 1595 8483 - BIC: KREDBEBB
Gelieve als begunstigde letterlijk "OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma" te vermelden.
 
Giften onder de €40: vzw Mama Lufuma
IBAN: BE66 7440 2041 3843 - BIC: KREDBEBB
 
Elke gift, hoe klein ook, is meer dan welkom.

Wil je van dichtbij opvolgen waar ik mee bezig ben? Je kan mij volgen op Facebook, Twitter en Instagram. Wie  hier klikt, komt op mijn Facebookpagina terecht. Klik je op 'Vind ik leuk', dan blijf je op de hoogte van mijn berichten. Ook op Instagram en Twitter kan je mij volgen.

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via deze contactgegevens:

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 
E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be
Facebook: klik hier 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Ben je verhuisd of is je e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.

Ken je nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!