De weken vliegen voorbij! We zijn alweer bijna in april beland. De voorbereidingen voor de verkiezingscampagne zijn ondertussen volop bezig. Maar het gewone werk blijft uiteraard ook doorgaan. In deze nieuwsbrief blik ik terug op de maand maart en neem ik je weer mee naar mijn werk in het parlement en de gemeenteraad. Veel leesplezier!

Nahima

Inhoudstafel
Help jij mee met mijn campagne?
Geen BTW meer bij schenking van levensnoodzakelijke middelen
Weer tekort voedselbanken?
Ik ben een fiere commissievoorzitter!
Flexibeler ouderschapsverlof voor militairen
Eindelijk meer transparantie over humanitaire visa
War on drugs in Antwerpen
Van etnisch profileren naar professioneel profileren
Rubriek: Wist je dat...
Dirk De Kort: meer parking bij bushaltes en stations
Nahima in beeld
Mama Lufuma

Help jij mee met mijn campagne?
27 maart 2019Op zondag 26 mei kan je mij opnieuw vinden op de 2de plaats van de Kamerlijst voor de provincie Antwerpen. Ik ben dankbaar en trots dat ik hiervoor het vertrouwen kreeg van mijn partij. Vol energie zal ik op pad gaan doorheen de ganse provincie om jullie allemaal te ontmoeten en met jullie in dialoog te gaan. 

Wil jij mij steunen tijdens mijn campagne? Of je nu folders wil uitdelen, flyers wil bussen of een affiche van mij wil ophangen, alle hulp is welkom!  Klik hier  en vul het formulier in als je mij wil helpen bij mijn campagne in de loop van de komende weken. 

Bedankt en tot snel! 

Geen BTW meer bij schenking van levensnoodzakelijke middelen
15 maart 2019

Jaarlijks blijven er om en bij de € 100 miljoen niet-eetbare goederen in de winkelrekken liggen. Dat zijn bijvoorbeeld kledij en speelgoed die niet verkocht worden. Als bedrijven deze goederen kosteloos aan sociale organisaties willen aanbieden moesten zij BTW betalen. Dankzij ons amendement keurde een ruime meerderheid nu een wetsvoorstel goed waarin we dit aanpakken. Bedrijven zullen nu geen BTW meer moeten betalen bij de schenking van levensnoodzakelijke middelen. Op deze manier gaan we verspilling tegen en verbeteren we het lot van de zwaksten. 

Lees hier meer. 


Weer tekort voedselbanken?
14 maart 2019

In oktober las u al dat ik aan de alarmbel trok: vertragingen en onvolledige leveringen zorgden ervoor dat de voorraden van liefdadigheidsorganisaties opraakten. Schrijnend, want meer dan 150.000 Belgen ontvangen voedselpakketten en hebben deze broodnodig. De minister beloofde voor een oplossing te zorgen, maar dat bleek niet voldoende. In januari klaagden verschillende voedselbanken opnieuw aan dat ze tekorten hadden in hun stock. Het was dus hoog tijd om de minister nogmaals aan de mouw te trekken. 

Lees hier meer.


Ik ben een fiere commissievoorzitter!
16 februari 2019

De commissie Naturalisaties, waarvan ik voorzitter ben, begon deze legislatuur met een forse achterstand van 36.935 hangende dossiers. Die achterstand is nu zo goed als volledig weggewerkt. Er blijven nog slechts 5.731 dossiers over. De meeste daarvan werden al eens behandeld, maar werden om één of andere reden verdaagd of konden nog niet behandeld worden omdat men nog wacht op noodzakelijke adviezen. 
Wil jij meer weten over hoe de naturalisatieprocedure verloopt en waarom de overige 5.731 nog niet behandeld zijn? Lees dan hier meer. 

Flexibeler ouderschapsverlof voor militairen
25 maart 2019


Dankzij mijn wetsvoorstel dat zopas werd goedgekeurd zullen militairen hun ouderschapsverlof flexibeler kunnen opnemen. Ze zullen hun verlof voltijds, halftijds, een dag per week of een halve dag per week (of een volledige dag per veertien dagen) kunnen opnemen. Ze krijgen ook recht op pleegzorgverlof, dat samen met het adoptieverlof stelselmatig verhoogd zal worden tot 17 weken in 2027. 
Klik  hier voor meer info.

Eindelijk meer transparantie over humanitaire visa
28 maart 2019

Geen humanitaire visa meer zonder verantwoording! Dankzij mijn voorstel, dat unaniem werd goedgekeurd in de commissie Binnenlandse Zaken, moet de minister nu elk jaar verantwoording afleggen aan het parlement.
Wil je weten wat er in dat activiteitenrapport zal moeten staan? Lees dan hier verder. 
Herbeluister ook mijn voorstel op Radio 1 (vanaf 1:04) hier


Nahima in Antwerpen

War on drugs in Antwerpen
22 maart 2019
    
War on Drugs in Antwerpen

Antwerpen wordt opgeschrikt door ontploffingen, schietpartijen en brandstichtingen.  Tijdens de gemeenteraad stelde ik een vraag over het geweld en op ATV pleitte ik onder andere voor een contactpunt waar buurtbewoners verontrustende zaken kunnen melden of met hun vragen terecht kunnen. De Antwerpse diensten doen hun best m aar Antwerpen kan dit niet alleen. Daarom vroeg ik minister De Crem in het Federaal parlement onder meer om de samenwerking met de stad Antwerpen te versterken.

Bekijk  hier mijn vraag in het parlement.
Bekijk  hier  mij reactie op ATV. 


Van etnisch profileren naar professioneel profileren
21 maart 2019
 
Meten is weten, daarom pleit ik ervoor dat de Antwerpse politie bewust omgaat met identiteitscontroles en deze ook gaat registreren. Ook zou de gecontroleerde een bewijsstuk moeten krijgen met de reden van controle. Goed voor de politie én de betrokkene. Zo geven we etnisch profileren geen kans. 

Lees hier mijn artikel in Gazet van Antwerpen. 


Rubriek: Wist je dat...

Regelmatig zet ik op Facebook een kort en nuttig weetje.  Wist je bijvoorbeeld dat je binnenkort gebruik kan maken van een mobiliteitsbudget?Benieuwd naar mijn andere wist-je-dat-jes? Kijk dan zeker op mijn website.


Dirk de Kort: meer parking bij bushaltes en stations
4 maart 2019

Heb jij jouw 'File-idee' al ingediend? Dirk de Kort merkt bij de inzendingen al dat velen het belangrijk vindt om meer in te zetten op goede, gratis parkings voor fietsen en auto's bij bushaltes en treinstations. Hij bevroeg de bevoegde minister dan ook over parkeerplaatsen bij bushaltes en pleit voor meer - gratis of heel goedkope - auto- en fietsparkings bij haltes. 

Lees hier meer. Nahima in beeld

Bovenste rij: achter de schermen bij de  campagnevoorbereidingen,
enkele dagen op de latten met mijn dochter Noor en mijn man Guy. Rara, wie is wie?  
Middelste rij: verjaardag van mijn man Guy met het hele gezin, met collega                            Veerle aan het werk in het parlement
Onderste rij: op spreekbeurt de Antwerpse senioren van CD&V, figureren in een filmpje voor internationale vrouwendag

 
 
De brunch was een succes!

Ook deze maand was het weer druk in Matadi, Congo én in België. In België zat de brunch ten voordele van Mama Lufuma helemaal volzet, meer dan 500 gasten kwamen langs voor een heerlijke maaltijd. In Congo gingen één van de meisjes langs bij de oogarts die één keer per maand uit Kinshasa naar Matadi komt voor consultaties, iedereen vierde vrouwendag en er werd uiteraard ook weer les gegeven aan de kindjes. Deze maand leerden zij bijvoorbeeld over de Congolese Keuken tijdens de de franse les. 

   
Mijn dank ook aan iedereen die het project al gesteund heeft. Zonder jullie steun zou Mama Lufuma niet zoveel moeders en kinderen kunnen helpen. Wie nog graag financieel wil steunen, kan dat op de volgende rekeningnummers:
Voor giften vanaf €40 kan je een fiscaal attest krijgen. Dan is de begunstigde: 
OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma
IBAN: BE14 7360 1595 8483 - BIC: KREDBEBB
Gelieve als begunstigde letterlijk "OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma" te vermelden.
 
Giften onder de €40: vzw Mama Lufuma
IBAN: BE66 7440 2041 3843 - BIC: KREDBEBB
 
Elke gift, hoe klein ook, is meer dan welkom.


Wil je van dichtbij opvolgen waar ik mee bezig ben? Je kan mij volgen op Facebook, Twitter en Instagram. Wie  hier klikt, komt op mijn Facebookpagina terecht. Klik je op 'Vind ik leuk', dan blijf je op de hoogte van mijn berichten. Ook op Instagram en Twitter
kan je mij volgen.

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via deze contactgegevens:

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 
E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be
Facebook: klik hier 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Ben je verhuisd of is je e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.

Ken je nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!