Strijd tegen armoede vraagt blijvende inzet
Meer gerichte controles op witte kassa nodig in horeca
Beste Sint, wat denkt u van een beetje extra tijd?
OCMW kan leefloonfraude opsporen zonder privédetectives te moeten inzetten
Achterstand naturalisatiedossiers wordt weggewerkt
Alle ouders gelijk bij zorg voor kind in ziekenhuis
Concert van de hoop
Nahima in Borgerhout
Dirk de Kort: Kilometerheffing vrachtwagens uitbreiden
Nieuws van Mama Lufuma
Nahima ondervraagt
Nahima in beeld

Strijd tegen armoede vraagt blijvende inzet
29 november 2017

Onze samenleving zou iedereen een leefbaar inkomen moeten kunnen garanderen. Als parlementslid is dat een van mijn grote aandachtspunten. Bij de lancering van de campagne 'Samen Tegen Armoede. 1 op 7 haalt de meet niet.' van Welzijnszorg schreef ik voor Knack.be een opiniestuk


Vorige maand, bij de bespreking van de beleidsnota Armoedebestrijding, heb ik er bij de staatssecretaris op aangedrongen om de sociale minima op te trekken tot aan de Europese armoededrempel. In het regeerakkoord staat deze ambitie ingeschreven. En premier Michel herhaalde ze tijdens zijn jongste State of the Union. Ik laat dit thema niet los. Want elke mens in armoede is er één te veel.

  


Meer gerichte controles op witte kassa nodig in horeca
11 december 2017

Dienster in restaurant Onlangs vroeg ik de staatssecretaris

voor bestrijding van de Sociale Fraude naar de stand van zaken over de witte kassa's in de horeca. De meeste horecazaken die een witte kassa moeten hebben, hebben die ook. Toch zijn er momenteel nog 2.000 horecazaken die nog geen witte kassa hebben en verplicht zijn er een te hebben. Bij controles die uitgevoerd werden bij uitbaters die een witte kassa zouden moeten hebben, maar er nog geen geregistreerd hadden, blijken zeven op de tien van die horecazaken nog niet in orde te zijn. Daarom blijf ik pleiten voor gerichte controles bij uitbaters waar de pakkans het grootst is.

  

Sinds het begin van dit jaar zijn er ook meer dan 4.000 controles uitgevoerd naar het correct gebruik van de witte kassa.
Tien procent van de gecontroleerde uitbaters bleken de kassa wel te hebben geïnstalleerd, maar gebruikten ze niet

 

In het parlement voer ik al jaren strijd tegen fraude en zwartwerk en daarom is het goed dat deze controles gebeuren. Valse concurrentie en zwartwerk in de horeca moet kordaat aangepakt worden.


Beste Sint, wat denkt u van een beetje extra tijd?
6 december 2017

Mochten ouders zelf een cadeautje kunnen vragen aan de Sint, zou het wellicht 'een beetje extra tijd' zijn. Dat schreef ik in mijn brief aan de Sint waarin ik uitleg waarom ik als parlementslid werk maak van het aanpassen van sommige verlofstelsels. Ze zijn namelijk niet meer aangepast aan al de nieuwe relatievormen die vandaag bestaan.

  

Het is niet eenvoudig voor ouders om een gezond evenwicht te vinden tussen werk, gezin, vrije tijd en soms ook nog de zorg voor hun hulpbehoevende ouders. Daarom hebben ouders nood aan een meer flexibel tijdskrediet of ouderschapsverlof. 


Lees hier meer.


OCMW kan leefloonfraude opsporen zonder privédetectives te moeten inzetten
30 november 2017

Het Antwerpse OCMW hoeft helemaal geen privédetectives in te schakelen om fraude met eigendommen in het buitenland op te sporen. Dat blijkt uit een antwoord op mijn vraag aan de minister van Financiën.
Wie in het buitenland bijvoorbeeld een huis heeft, heeft hier mogelijk geen recht op een sociale woning of een OCMW-uitkering. Uitkeringsfraude is onaanvaardbaar en moet hard aangepakt worden, maar dat kan perfect via de dubbelbelastingverdragen die ons land heeft.
  
België heeft al meer dan honderd dubbelbelastingverdragen met onder meer Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Uruguay, Turkije en Marokko. Die landen laten aan de Belgische fiscus weten wat Belgen ginder bezitten. De minister gaat nu ook  een administratief akkoord sluiten met Marokko over de uitwisseling van gegevens over onroerende goederen en inkomsten.
 

Achterstand naturalisatiedossiers wordt weggewerkt
16 november 2017

Het aantal naturalisatiedossiers blijft afnemen. In deze legislatuur heeft de commissie naturalisaties, waarvan ik voorzitter ben, 12.075 dossiers goedgekeurd, 6.072 dossiers definitief verworpen en 6.425 dossiers afgesloten.

Sinds het begin van dit jaar is de stapel achterstallige dossiers gedaald met 5.732 stuks: van 17.802 naar 12.070. Als alles goed gaat, hebben we tegen het einde van deze legislatuur alle achterstallige dossiers behandeld. Dat is alvast mijn ambitie.
   


Alle ouders gelijk bij zorg voor kind in ziekenhuis
8 november 2017

Jongen in ziekenhuisHeel wat mensen denken dat gescheiden ouders het zorgverlof voor hun zieke kind niet kunnen opnemen omdat dat kind niet bij hen is gedomicilieerd. Die discriminatie moeten we wegwerken en daarom kaartte ik het probleem aan bij minister Kris Peeters.

Zijn antwoord is duidelijk: wanneer een kind in het ziekenhuis belandt, kunnen beide ouders een week betaald zorgverlof krijgen als er sprake is van co-ouderschap. Het is goed dat ook gescheiden ouders een week verlof kunnen vragen om voor hun zieke kind te zorgen.Concert van de hoop
26 december 2017

Op Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december, vindt het Concert van de Hoop plaats in de Sint-Pauluskerk in Antwerpen. De opbrengst van de avond is bestemd voor de Humanitaire Corridors door Sant'Egidio en voor de begeleiding van gezinnen door De Loodsen.
Op het programma staat het Weinachtsoratorium van Bach. Het orkest La Passione, het koor Helicon en organist Nicolas De Troyer begeleiden solisten Christel De Meulder, Inez Carsauw, Adrian Fernandez en Simon Schmidt.
  
Ik ben er zeker bij. Komt u ook? Iedereen van harte welkom. Tickets kosten 30 euro en zijn te reserveren op 0478 34 65 56 en 0478 09 80 27.


Nahima in Borgerhout


Fiets verdient eigen plaats in stadsverkeer
14 november 2017
 
Op 14 november verscheen mijn opinie over fietsen in de stad in Gazet van Antwerpen. Vlamingen zijn dan wel gek op de fiets als we onze wielerhelden kunnen aanmoedigen.
  
In de lente en zomer op de weg, 's winters in de cyclocross. We zijn ook zot van de fiets wanneer we kunnen deelnemen aan een fietsevent of met vrienden een uitstap kunnen maken. Maar de fiets is toch vooral een vervoermiddel  die zijn plaats verdient naast de voetganger, de openbaarvervoergebruiker en de automobilist. En daar gaat het in onze stad helaas nog te dikwijls mis.


Mijn droom voor de Turnhoutsebaan
29 november 2017
 
Deze Week (de vroegere Streekkrant) vroeg me naar mijn wildste droom als lokale politica.

Ik heb een droom over de Turnhoutsebaan.  Stel je voor dat deze drukke en onveilige straat zou kunnen worden omgevormd tot een straat met veel groen, brede trottoirs, ruime fietspaden en lokaal openbaar vervoer. Dat zou zoveel buurtbewoners en lokale handelaars plezier doen.
Droom jij wel eens over jouw ideale straat?

Lees meer.

Eva Van Keer trekt CD&V-lijst in Borgerhout
7 november 2017
 
Maak kennis met Eva Van Keer die volgend jaar de CD&V-lijst trekt in het district Borgerhout. Eva is een 27-jarige bankbediende die na haar studentenjaren in het district Borgerhout een nieuwe thuis vond. In haar vrije tijd kan je haar als stand-up comédienne terugvinden op diverse podia. Ze was als studente ook actief bij Unifac, EKA en de studentenraad.
  
Zelf ben ik lijstduwer in Borgerhout want v olgend jaar zal ik me vooral engageren voor de CD&V-lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezing in Antwerpen. 

Renovatie Centers Borgerhout gaat van start
13 december 2017

 AG Vespa startte onlangs met de renovatie van de centers, de bogen onder de gemetste spoorwegberm langs de Singel in Borgerhout. Ter hoogte van de Engelselei aan de Stenenbrug worden in een eerste fase 19 centers grondig gerenoveerd. Tegen de zomer van volgend jaar moeten de nummers 39 tot en met 57 klaar zijn.

De renovatie omvat onder meer de gevelreiniging van het metselwerk en de natuursteen, stabiliteitswerken, waterwerende werken, het plaatsen van betonvloeren, gevelschrijnwerk en luifelconstructies. Zo komt er in de nu nog l ege ruimtes plaats voor ateliers, ambachten, horeca en ander ondernemerschap.

Ben jij geïnteresseerd in de huur van een center? Informatie krijg je op info@vespa.antwerpen.be.

Dirk De Kort: Kilometerheffing vrachtwagens uitbreiden
6 november 2017
 
Dirk De Kort (ATV) Mijn collega in het Vlaams parlement Dirk De Kort zorgde er vorig jaar mee voor dat er een kilometerheffing kwam voor vrachtwagens.

Het systeem is nu, één jaar later, geëvalueerd. Dirk De Kort pleitte tijdens de bespreking van die analyse in het parlement voor  nog meer tolwegen voor camions. Zijn vraag kreeg gehoor.  Er worden verschillende wegen toegevoegd aan het netwerk van tolwegen.  Dat zal het sluipverkeer tegengaan op kleinere wegen, die niet zijn voorzien op zwaar verkeer. 

Nieuws van Mama Lufuma

De Congolese televisie maakte een reportage over Mama Lufuma. Er kwamen ook enkele mama's aan het woord.  We kunnen ook uitpakken met een mooie primeur: er is een straat genoemd naar Mama Lufuma! Een mooie erkenning voor onze ploeg in Congo en in ons land.                  
Mijn dank aan iedereen die het project al gesteund heeft. Zonder jullie steun is dit alles niet mogelijk geweest. Wie Mama Lufuma nog graag wil helpen, kan dat op de volgende rekeningnummers:
Voor giften vanaf €40 kan je een fiscaal attest krijgen. Dan is de begunstigde: 
OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma
IBAN: BE14 7360 1595 8483 - BIC: KREDBEBB
Gelieve als begunstigde letterlijk "OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma" te vermelden.
 
Giften onder de €40: vzw Mama Lufuma
IBAN: BE66 7440 2041 3843 - BIC: KREDBEBB
 
Elke gift, hoe klein ook, is meer dan welkom.


Nahima ondervraagt
Nahima in beeld


Mijn dochter Noor is terug uit Italië! Ze is er drie maanden op uitwisseling geweest met AFS, zat in een gastgezin en ging er naar school. Ze spreekt nu vlot Italiaans.
     
Met mijn man Guy op het Gala van de Flandrien van Het Nieuwsblad, 8 november 2017.
     
Praten en ideeën lanceren over de mobiliteit in Antwerpen in 2014 tijdens het Stadsatelier 'Vlot thuis in 't stad' van CD&V Antwerpen. Leerrijke avond daar in Mercado op 13 december.
    
Genoten van de vriendschapsbrunch met vele vrijwilligers van Inspiration, op 10 december.
     
De J100-jongeren nodigden de Antwerpse lijsttrekker Kris Peeters, de Borgerhoutse lijsttrekker Eva Van Keer en mezelf uit op het Kiel. Het werd een fijne en boeiende avond met veel goede gesprekken, 29 november 2017.
 
 
Witte Lintjes-acties met onze federale parlementsleden, 23 november 2017.

Van links naar rechts: Leen Dierick, Stefaan Vercamer, Els Van Hoof, Servais Verherstraeten, Griet Smaers, Jef Van den Bergh, Sonja Becq, Nathalie Muylle, Franky Demon, Nahima Lanjri, Hendrik Bogaert en Liesbeth Maris.
Tijdens de Dag van de Ondernemer vertelde Inge Geerdens van CVWarehouse me alles over haar job als CEO en hadden we het o.m. over flexibiliteit, 17 november 2017.
Op 1 december in dienstencentrum De Vrijgeweide in Borgerhout. Ik maakte er kennis met de bewoners en de bezoekers en gaf er een lezing over mantelzorg en de steun die men kan krijgen. Wist je dat 1,2 miljoen Vlamingen ondersteuning bieden aan ouderen en zieken? Ook voor jouw vereniging wil ik graag over mantelzorg komen spreken. Contacteer me gerust.
 
Veel sympathieke en warme reacties tijdens de Witte Lintjes-actie met de vrouwen en mannen van Vrouw en Maatschappij en CD&V Antwerpen op 17 november 2017 aan het station van Berchem. Lees hier meer over de Witte Lintjes-actie.
Witte Lintjes 2017  
Samen met Sus Schrauwen tijdens het spaghettifestijn ten voordele van de sociale kruidenier tWinkeltje, 25 november 2017.
Met honderden fietsers reden we vrijdagavond 27 oktober samen mee met de Critical Mass Bike Ride om de verkeersslachtoffers te gedenken en om te pleiten voor meer fietsveiligheid in Antwerpen.

Met: Anna Jacoba, Nahima Lanjri, Thomas Ven, Tommy Anthonissen-Phukaokeaw, Sam Voeten en Pieter De Cock.
 

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via deze contactgegevens:

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 
E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be
Facebook: klik hier 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Ben je verhuisd of is je e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.

Ken je nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!