Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Ik blik nog even terug op de laatste weken van 2018 en vertel u waar ik 2019 mee heb ingezet. Veel leesplezier!

Nahima

Inhoudstafel
Geef mensen met een handicap het sociaal tarief voor gas en elektriciteit met terugwerkende kracht!
Ook vrijwillige ambulanciers mogen nu 6.000 euro bijverdienen
VN-pact - tekst en uitleg
Het Antwerpse bestuursakkoord doorgelicht (ATV)
Armoedebestrijding is ook de meest kwetsbaren in beweging krijgen
Pleidooi voor een correct en rechtvaardig migratiebeleid
Nieuwe start in de Antwerpse gemeenteraad
Geen privé-detectives meer voor sociale fraude in Antwerpen
Rubriek: Wist je dat...
Dirk De Kort: wat is uw fileidee?
Nahima in beeld
Nieuws van Mama Lufuma


Geef mensen met een handicap het sociaal tarief voor gas en elektriciteit met terugwerkende kracht!
15 januari 2019

Sociaal tarief voor gas en elektriciteit voor mensen met een beperking retroactief toekennen
Sociaal tarief voor gas en elektriciteit voor mensen met een beperking retroactief toekennen

Andersvaliden moeten vanaf het moment dat ze erkend zijn als persoon met een handicap, en dus vanaf de ingangsdatum dat zij een tegemoetkoming krijgen, ook hun recht op sociaal tarief voor gas en elektriciteit kunnen doen gelden. Mensen met een beperking moeten na hun aanvraag vandaag soms lang wachten om daadwerkelijk een tegemoetkoming te krijgen, waardoor ze soms maanden- of zelfs jarenlang te veel betalen voor hun gas en elektriciteit. Voor een gemiddeld gezin is dat al gauw een verlies van + 280 euro per jaar. Daar waar de tegemoetkoming wél retroactief wordt toegekend, was dat tot nu toe niet het geval voor het sociaal tarief voor gas en elektriciteit voor personen met een beperking.
  
Daar komt nu verandering in. Ik ben zeer blij dat het parlement mijn wetsvoorstel daarover unaniem heeft goedgekeurd!
  

Ook vrijwillige ambulanciers mogen nu 6.000€ bijverdienen
30 januari 2018

Binnenkort hebben niet alleen de vrijwillige brandweerlieden en de vrijwilligers van de Civiele Bescherming, maar óók de vrijwillige ambulanciers recht op een vrijwilligersvergoeding die tot 6.000 euro wordt vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Een gelijkschakeling waar ik al sinds 2015 voor ijver werd afgelopen week goedgekeurd in de commissie Financiën. Een goede zaak, aangezien vrijwillige ambulanciers immers hetzelfde werk doen, dezelfde opleiding genoten en aan dezelfde regels onderworpen zijn. Waarom zou er dan een onderscheid zijn tussen een vrijwillige ambulancier bij de brandweer en een vrijwillige ambulancier bij een ambulancedienst? Die discriminatie hebben we nu weggewerkt.


VN-pact - tekst en uitleg
7 december 2018

Over het VN-pact, het Global Compact on Migration, zijn al ettelijke liters inkt gevloeid. Er is al heel wat gediscussieerd en zelfs ruzie gemaakt met een politieke crisis tot gevolg. Veel mensen vinden dit onbegrijpelijk en vragen zich terecht af wat nu wel en niet waar is van hetgeen beweerd wordt. Daarom geef ik hier graag wat tekst en uitleg.
Wie graag meer weet over het asiel- en migratiebeleid én het VN-Pact is van harte welkom om de gespreksavond van Beweging.net Schoten op woensdag 6 februari. Meer info hier.

Het Antwerpse bestuursakkoord doorgelicht (ATV)
16 januari 2019

ATV Wakker op zondag 13 januari 2019
ATV Wakker op zondag 13 januari 2019
  
De ambitie van CD&V Antwerpen blijft om van Antwerpen de meest leefbare stad te maken. En een leefbare stad, dat is een stad waar iedereen zich thuis voelt. Tijdens ATV Wakker op Zondag ging ik met de collega-fractieleiders een eerste keer in debat over het bestuursakkoord en gaf ik onze visie op mobiliteit, veiligheid en diversiteit.


Armoedebestrijding is ook de meest kwetsbaren in beweging krijgen
17 december 2018
  
Debat armoede ATV Wakker op Zondag 16 december 2018
Debat armoede ATV Wakker op Zondag 16 december 2018

Vorige maand ging ik ook in ATV Wakker op Zondag in debat over armoede. Werk is een belangrijke factor om uit armoede te geraken of om niet in armoede terecht te komen. De afgelopen jaren hebben we veel mensen aan een job geholpen. Maar juist die doelgroep die het het moeilijkst heeft, daar blijven de cijfers helaas stabiel. Voor die groep moeten we ambitieuzer zijn en de handen uit de mouwen steken.


Pleidooi voor een correct en rechtvaardig migratiebeleid
16 januari 2019

Afgelopen maand kwam aan het licht dat er door tussenpersonen grof geld werd gevraagd om mensen aan een humanitair visum te helpen. Dit moet uiteraard tot op het bot onderzocht worden door het gerecht. Maar, dit had wellicht vermeden kunnen worden als er meer transparantie en objectiviteit was gekomen in de toekenning van deze humanitaire visa. Wie mij volgt, weet dat ik daar al sinds 2015 herhaaldelijk op heb aangedrongen in het parlement. Dat het gaat om een gunstmaatregel, waarbij de bevoegde staatssecretaris geval per geval beslist, is op zich geen probleem. Zolang de toekenning maar gebeurt in alle objectiviteit en transparantie.

Maar wat blijkt nu? Voor humanitaire visa was er tot vandaag de DVZ-weg, die moeilijk en omslachtig is, en er was de kabinetsweg. De mensen  die via een bekende tussenpersoon rechtstreeks naar het kabinet gingen, hadden veel meer kans om een humanitair visum te krijgen. Dat is niet rechtvaardig. Mijn pleidooi voor transparantie en objectiviteit bij humanitaire visa zal ik meer dan ooit blijven herhalen.

Nahima in Antwerpen

Nieuwe start in de Antwerpse gemeenteraad
7 januari 2018
 
Op 7 januari legde ik opnieuw de eed af als gemeenteraadslid in de stad Antwerpen. Als fractieleider zal ik, samen met mijn collega's Sam Voeten en Caroline Bastiaens ook vanuit de oppositie blijven werken aan een betere en meer leefbare stad voor elke Antwerpenaar.
  
We zullen als oppositie kritisch zijn, maar ook constructief. Want ook vanuit de oppositie kan je meebouwen aan een leefbare stad. Het bestuursakkoord lijkt op een kameleon met rode, groen, oranje, blauwe en veel gele elementen. Dat is op zich niet slecht, maar we vrezen toch dat die kameleon bij de uitvoering van het bestuursakkoord finaal geel zal kleuren. We geven de nieuwe bestuursploeg het voordeel van de twijfel en zullen hen beoordelen op de uitvoering van hun plannen. Die constructief-kritische rol zullen we zes jaar met veel verve op ons nemen.
  

Geen privé-detectives meer voor sociale fraude in Antwerpen
18 januari 2019

OCMW Meer dan een jaar geleden trok ik aan de alarmbel omdat het Antwerpse OCMW een privébedrijf inschakelde om na te gaan of steuntrekkers geen buitenlandse inkomsten of eigendom hadden. Dan zouden zij nl. hun uitkering verliezen. Laten we duidelijk zijn, elke vorm van fraude of misbruik moet worden aangepakt, maar het moet wel op een wettelijke manier gebeuren.
  
Zoals ik eerder al zei, blijken deze onderzoeken nu onwettig te zijn. Enkel maatschappelijk assistenten zijn bevoegd om deze controles uit te voeren. Zij hebben de juiste opleidingen, hebben de eed afgelegd en zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Ik verwijs dus opnieuw naar mijn eerder voorstel om fraude op te sporen via dubbelbelastingverdragen en via een federaal fraudebureau, waarbij informatie wordt uitgewisseld tussen landen. Deze piste is wél juridisch sluitend. Dit is beter, efficiënter én minder kostelijk.


Rubriek: Wist je dat...

Regelmatig zet ik op Facebook een kort en nuttig weetje. Wist je bijvoorbeeld dat je voor 2 euro de trein kan nemen om te gaan solliciteren als je werkloos bent? Benieuwd naar mijn andere wist-je-dat-jes? Kijk dan zeker op mijn website.


Dirk De Kort: wat is uw #fileidee?
22 november 2018

Bent u de files ook zo beu? Samen met de andere CD&V-collega's in het Vlaams Parlement lanceerde Dirk al heel wat voorstellen om de files te bestrijden. Maar hij wil verder gaan en beroep doen op uw dagelijkse ervaring en expertise. 

Wat is uw #fileidee? 

Lees hier meer.

Fileidee: treinfietser Dirk de Kort
Fileidee: treinfietser Dirk de Kort

  


Nahima in beeld


Nieuwjaarsrecepties à volonté in januari! Ik ben blij om in de vele CD&V-afdelingen van de provincie Antwerpen zoveel engagement 
 

Mijn andere activiteiten op een rijtje.
    
Bovenste rij vlnr: Herdenking van de Holocaust in de Kamer; mijn laatste districtsraad in Borgerhout; op verkiezingsobservatiemissie naar Armenië 
Middelste rij: Cake Festival van de Bengaalse gemeenschap in Antwerpen
Onderste rij vlnr: Tamu Losar vieren met de Nepalese gemeenschap; werkbezoek aan huiswerkklas SLIM in Hoboken; met tante Keltoum couscous maken voor het goede doel.
Nieuws van Mama Lufuma

Voor vzw Mama Lufuma organiseerde ik samen met mijn medewerksters een wafeltjes- en cupcakeverkoop tijdens De Warmste Week. De actie was een groot succes. We haalden maar liefst 745 euro op. Met deze opbrengst zorgen we bijvoorbeeld dat deze kleine pagadder, Dieu-Merci opgevangen wordt en dat zijn moeder Mathy naailessen kan volgen in ons naaiatelier. Met het overige geld wordt de campagne rond familieplanning verder uitgewerkt, waardoor vrouwen uit de buurt seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen krijgen.
     
Mijn dank aan iedereen die het project al gesteund heeft. Zonder jullie steun zou Mama Lufuma niet zoveel moeders en kinderen kunnen helpen. Wie nog graag financieel wil steunen, kan dat op de volgende rekeningnummers:
Voor giften vanaf €40 kan je een fiscaal attest krijgen. Dan is de begunstigde: 
OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma
IBAN: BE14 7360 1595 8483 - BIC: KREDBEBB
Gelieve als begunstigde letterlijk "OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma" te vermelden.
 
Giften onder de €40: vzw Mama Lufuma
IBAN: BE66 7440 2041 3843 - BIC: KREDBEBB
 
Elke gift, hoe klein ook, is meer dan welkom.

Wil je van dichtbij opvolgen waar ik mee bezig ben? Je kan mij volgen op Facebook, Twitter en Instagram. Wie  hier klikt, komt op mijn Facebookpagina terecht. Klik je op 'Vind ik leuk', dan blijf je op de hoogte van mijn berichten. Ook op Instagram en Twitter kan je mij volgen.

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen. Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?  

 

Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie of een onderwerp naar keuze ?  

 

Aarzel dan niet en contacteer mij via deze contactgegevens:

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 
E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be
Facebook: klik hier 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Ben je verhuisd of is je e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.

Ken je nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!