Nieuwsbrief 1

17 augustus 2017
 
Welkom
Het nieuwe schooljaar is vandaag van start gegaan. Voor iedereen is de eerste dag een spannende dag. De nieuwe kinderen en hun ouders hebben hun juf of meester al op dinsdag ontmoet. Het was een fijn welkom in een school waar de leerkrachten heel hard gewerkt hebben om alles piekfijn in orde te maken. De leerkrachten van de basisschool en de leidsters van Prikichi zijn in alle groepen vol enthousiasme met de kinderen aan de slag gegaan. Hierbij wensen wij iedereen, namens ons team, een geweldig, leerzaam en inspirerend schooljaar toe!
Organisatie
Basisschool de Schakel en
Peutergroep Prikichi

 • Schoolleider: Claudia Baur
 • Zorgcoördinator: Marjolein Habets
Team   Basisschool de Schakel
Groep 1/2a:
Groep 1/2b:
Groep 1/2c:
Groep 3a: 
Groep 3b: 
Groep 4:
Groep 4/5: 
Groep 5: 
Groep 6: 
Groep 7: 
Groep 8: 
PréT en RT:

Karin Smit
Dianne van Teunenbroek
Myrthe Raats
Marijke Rozema
Sharenda van der Aalst
Dunja Ringens
Stephanie de Jong
Olivia Schoe-Kleijwegt / Roos Barros-Poels
Birgitte Niessen
Remco Meijer
Niek Onck 
Cheryll Lim-Apo / Roos Barros-Poels
Team Peutergroep Prikichi
 • Prikichi A: Amber Jongerhuis en Valesca Felix
 • Prikichi B: Rian Loonen en Beate Gerretschen
Team Time 2 Play
 • Jimmy Goris (sport en spel)
 • Cheryll Lim-Apo (educatie)
 • Roos Barros-Poels (educatie)
Secretariaat: Tamara de Cuba
ICT: Walid Gharib Zeidan
Conciërge: Ramon Luidens
Stichting Onderwijs Combina
Directeur
Inge La Haye
Gegevens
Als uw adresgegevens zijn gewijzigd, kunt u dit doorgeven aan het secretariaat.
U kunt even binnenlopen, bellen of een email sturen naar info@schakelaruba.com of tamara@schakelaruba.com
Het is voor ons belangrijk dat u in geval van nood telefonisch goed te bereiken bent.
Kunt u daarom ook uw mobiele telefoonnummer bij het secretariaat doorgeven?
Bij een wijziging van telefoonnummer of e-mailadres vernemen wij dit graag direct.
Doe je mee met Time 2 Play

Ons middagprogramma is vanaf de 1ste schooldag elke dag open tot 17.30 uur.

Naast sport en spel is er aandacht voor educatie en ontspanning. Elke middag doorlopen de kinderen alle drie de onderdelen in het programma. Meester Jimmy, Juf Roos en juf Cheryll voeren dit programma uit samen met de CIOS stagiaires. 

De inhoud is als volgt, de indeling wisselt per dag:
 • We starten elke dag met de lunch (we lunchen gezond, dus een fastfoodmaaltijd wordt niet toegestaan)
 • Sport en spel; er zal gezorgd worden voor een afwisselend programma met diverse sporten, sportoefeningen en spellen. Het plezier van samenspelen is een belangrijk element.
 • Educatie; u kunt hierbij denken aan huiswerk maken, huiswerkbegeleiding en taalstimulering met een aanbod om het Nederlands eigen te maken, (voor)lezen, educatieve spelletjes.
 • Ontspanning: gezelschapspelletjes en andere activiteiten om de dag ontspannen en gezellig af te sluiten.
U kunt uw kind aanmelden via de administratie.
Infrastructuur
Tijdens de zomervakantie hebben we diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en nieuwe investeringen gedaan in en om onze schoolgebouwen, zoals:
 • het asfalteren van de verkeerscirkel, de parkeerplaats en de looppaden
 • het gedeeltelijk vervangen van het hek rondom het kunstgrasveld
 • het vervangen van 33 betonnen pilaren van de porches op de basisschool
 • een nieuw dak op het groene gebouw
 • schilderwerkzaamheden
 • installatie camerasysteem

Nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond, maar we zullen proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wat kunt u de komende weken nog verwachten:
 • Er komt een verkeersdrempel tussen de parkeerplaats en het looppad voor een veilige oversteekplaats en de indeling voor de parkeerplaats zal duidelijker worden aangegeven.
 • Er is nieuw leerlingenmeubilair onderweg voor de basisschool.
Bibliotheek
Vindt u het leuk om ons biebteam met enthousiaste vrijwilligers te komen versterken en één ochtend in de week van 7.45 uur tot 10.uur te komen helpen, laat het ons dan even weten. U kunt zich aanmelden bij de administratie. 
Vakanties
 • Aanvang schooljaar: donderdag 17 augustus
 • Oktobervakantie: maandag 2 oktober t/m vrijdag 6 oktober
 • Kerstvakantie: maandag 18 december t/m vrijdag 5 januari
 • Dia di Betico: maandag 25 januari 
 • Carnavalsvakantie: maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari
 • Dag van de Vlag: maandag 19 maart 
 • Paasvakantie: donderdag 29 maart t/m vrijdag 6 april,
 • Koningsdag: vrijdag 27 april
 • Dag van de Arbeid: maandag 31 april en dinsdag 1 mei
 • Hemelvaart: donderdag 10 mei t/m vrijdag 11 mei
 • Zomervakantie: maandag 9 juli t/m woensdag 15 augustus
    
Jubileumjaar Schakel College
Dit schooljaar viert het Schakel college haar 10-jarig jubileum. In augustus 2008 is het Schakel College opgestart met 8 docenten en 1 klas op onze eerste locatie Tanki Flip.
Inmiddels organiseren we het onderwijs voor alle leerjaren van het mavo-havo-vwo en hebben we examenresultaten waar we trots op mogen zijn!

We zullen het schooljaar dan ook feestelijk starten. 
Stichting Onderwijs Combina
 • Peutergroep Prikichi
 • Basisschool de Schakel
 • Time 2 Play
 • Schakel College