Nieuwsbrief 2

14 september 2018
Informatieavond
De informatieavond werd gisteravond goed bezocht. Wij willen u graag bedanken voor uw aanwezigheid en uw interesse. Vandaag ontvangt u van ons per mail de informatie die is besproken. 
Schoolgids
Jaarplanning 2018-2019
Deze jaarplanning geeft een overzicht van de data voor proefwerkweken en overige activiteiten dit schooljaar.
Schakelraad
Via onze Schakelraad kunnen ouders en personeelsleden meedenken en praten over het beleid in de school. De Schakelraad geeft advies aan de directie en het bestuur.
Ouders kunnen vragen over de gang van zaken op school altijd stellen aan een teamlid, de schoolleider of de directeur van de school.
Wanneer ouders hieraan niet voldoende informatie hebben, kunnen zij contact opnemen met de oudergeleding van de Schakelraad.
De Schakelraad is bereikbaar via e-mail: schakelraad@schakelaruba.com .
De Schakelraad vergadert circa 6 keer per jaar over actuele thema’s op school.
 
Leden ouders:
Carlos Maduro (voorzitter), vader van Matthew (groep 4) en Sean (groep 7)
Frank Snijders, vader van Chloé (groep 5) en Dylan (groep 3)
Chantal Beke, moeder van Alana (groep 4)
Kiki van de Werf, moeder van Feline (Prikichi)
Lionel de Cuba, vader van Mason (groep 3) en Mila (groep 1)
Gillian de l’Isle, moeder van Quinten (leerjaar 1)
 
Leden team:
Dunja Ringens, groepsleerkracht groep 6, Basisschool
Cheryll Lim-Apo, RT en Time2 Play, Basisschool
Lot Smilde, mentor en docent Engels, Schakel College
Audrey van Trigt, docent Biologie en M&N, Schakel College
 
Vacature Schakelraad
Op dit moment zijn er twee vacatures in de Schakelraad voor een ouderlid.
Heeft u interesse in de Schakelraad, dan kunt u een mail sturen naar schakelraad@schakelaruba.com of contact opnemen met de voorzitter van de Schakelraad: Carlos Maduro, telefoonnr. 7302019
Aangezien er op dit moment weinig Schakel College-ouders in de Schakelraad zijn, heeft het de voorkeur dat in ieder geval één vacature wordt ingevuld door een ouder met een kind(-eren) op het Schakel College.
Huiswerkbegeleiding
Tijdens de huiswerkbegeleiding krijgen de leerlingen de gelegenheid om in een gestructureerde rustige omgeving hun huiswerk te maken. De onderwijsassistent registreert en controleert of de leerlingen bezig zijn met hun huiswerk en stuurt aan op een goede leerhouding.

Via het inschrijfformulier kunt u een voorkeursdag(-en) opgeven. Alleen de dagen waarop de leerling daadwerkelijk gebruik maakt van de huiswerkbegeleiding worden gefactureerd.
Nieuws
Gegevens
Mochten uw adresgegevens (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres veranderen, kunt u dit dan doorgeven bij onze administratie of een mail sturen naar: info@schakelaruba.com
Dan kunnen we u altijd op de juiste manier bereiken.
Vertalen
Met de app Google Translate kunt u direct teksten vertaald lezen in de taal van uw keuze.
Translate
With the app Google Translate you can instantly read a translated text in the language of your preference.
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Schakel College