Nieuwsbrief 2

6 september 2019
Informatieavond
Velen van u hebben gisteravond onze jaarlijkse informatieavond bezocht. Wij willen u graag bedanken voor uw aanwezigheid en uw interesse. Vandaag ontvangt u van ons per mail de handouts van de presentatie die is besproken. 
Schoolgids
Jaarplanning 2019-2020
Deze jaarplanning geeft een overzicht van de data voor proefwerkweken en overige activiteiten gedurende dit schooljaar.
Schakelraad
Via onze Schakelraad kunnen ouders en personeelsleden meedenken en praten over het beleid in de school. De Schakelraad geeft advies aan de directie en het bestuur.
Ouders kunnen vragen over de gang van zaken op school altijd stellen aan een teamlid, de schoolleider of de directeur van de school.
Wanneer ouders hieraan niet voldoende informatie hebben, kunnen zij contact opnemen met de oudergeleding van de Schakelraad.
De Schakelraad is bereikbaar via e-mail: schakelraad@schakelaruba.com .
De Schakelraad vergadert circa 6 keer per jaar over actuele thema’s op school.
 
Leden ouders:
Basisschool:
Frank Snijders, vader van Chloé (groep 6) en Dylan (groep 4)
Chantal Beke, moeder van Alana (groep 5)
Kiki van de Werf, moeder van Feline (groep 1)
Rixt Kramer: moeder van Denisa (groep 5)
Carlos Maduro, vader van Matthew (groep 5) en Sean (groep 8)
Schakel College
Gillian de l’Isle, moeder van Quinten (leerjaar 2)
Audrey Smit, moeder van Kevin (leerjaar 3)

Leden team:
Merel van Hulten, groepsleerkracht groep 1/2b, Basisschool
Cheryll Lim-Apo, RT en Time2 Play, Basisschool
Lot Smilde, mentor en docent Engels, Schakel College
Jan-Pieter Rijnsaardt, mentor en docent Nederlands, Schakel College
 
Vacature Schakelraad
Op dit moment is er een vacature in de Schakelraad voor een ouderlid.
Heeft u interesse in de Schakelraad, dan kunt u een mail sturen naar schakelraad@schakelaruba.com of contact opnemen met de voorzitter van de Schakelraad: Frank Snijders, telefoonnr. 7329773
Aangezien er op dit moment weinig Schakel College-ouders in de Schakelraad zijn, heeft het de voorkeur dat in ieder geval één vacature wordt ingevuld door een ouder met een kind(-eren) op het Schakel College.
Studiedagen over leren leren
Klas 1-2-3 zijn dit schooljaar gestart met 2 studiedagen die in het teken stonden van leren leren. De dagen werden geïntroduceerd met een 'escaperoom' waaruit de leerlingen alleen konden 'ontsnappen' door gebruik te maken van verschillende vaardigheden. Daarna maakten de leerlingen o.a. kennis met de leerstrategieëen plannen & organiseren, leren reflecteren, mindmappen, computervaardigheden en verbanden leggen. De studiedagen zijn afgesloten met een gezellig eigenbereid etentje onder de gazebo. Wij kijken terug op een succesvolle opstart!
Huiswerkbegeleiding
Tijdens de huiswerkbegeleiding krijgen de leerlingen de gelegenheid om in een gestructureerde rustige omgeving hun huiswerk te maken. De onderwijsassistent registreert en controleert of de leerlingen bezig zijn met hun huiswerk en stuurt aan op een goede leerhouding.

Via het inschrijfformulier dat u reeds via mail ontvangen heeft, kunt u een voorkeursdag(-en) opgeven. Alleen de dagen waarop de leerling daadwerkelijk gebruik maakt van de huiswerkbegeleiding worden gefactureerd.
Nieuws
Gegevens
Mochten uw adresgegevens (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres veranderen, kunt u dit dan doorgeven bij onze administratie of een mail sturen naar: info@schakelaruba.com
Dan kunnen we u altijd op de juiste manier bereiken.
Belangrijke data
Proefwerkweek / PWS week
Ma 16 september t/m vrij 20 september
Waarbij klas 1 op kamp gaat (do 19 / vrij 20),
Klas 4 t/m 6 op beroepsstage gaat op vrij 20 en
Eindexamenkandidaten deze week aan het profielwerkstuk werken.

Inhaalmiddag gemiste toetsen
Vrijdag 27 september

Oktobervakantie
Vrijdag 4 oktober t/m vrijdag 11 oktober
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Schakel College