Via onze Schakelraad kunnen ouders en personeelsleden meedenken en praten over het beleid in de school. De Schakelraad geeft advies aan de directie en het bestuur.
Ouders kunnen vragen over de gang van zaken op school altijd stellen aan een teamlid, de schoolleider of de directeur van de school.
Wanneer ouders hieraan niet voldoende informatie hebben, kunnen zij contact opnemen met de oudergeleding van de Schakelraad.
De Schakelraad is bereikbaar via e-mail: schakelraad@schakelaruba.com.
De Schakelraad vergadert circa 6 keer per jaar over actuele thema’s op school.
 
Leden ouders:
Basisschool:
Frank Snijders, vader van Chloé (groep 6) en Dylan (groep 4)
Chantal Beke, moeder van Alana (groep 5)
Kiki van de Werf, moeder van Feline (groep 1) en Maurits (Prikichi)
Rixt Kramer: moeder van Denisa (groep 5)
Carlos Maduro, vader van Matthew (groep 5) en Sean (groep 8)
Schakel College:
Gillian de l’Isle, moeder van Quinten (leerjaar 2)
Audrey Smit, moeder van Kevin (leerjaar 3

Leden team:
Merel van Hulten, groepsleerkracht groep 1/2b, Basisschool
Cheryll Lim-Apo, RT en Time2 Play, Basisschool
Lot Smilde, mentor en docent Engels, Schakel College
Jan-Pieter Rijnsaardt, docent Nederlands, Schakel College
 
Vacature Schakelraad
Op dit moment is er een vacature in de Schakelraad voor een ouderlid.
Heeft u interesse in de Schakelraad, dan kunt u een mail sturen naar schakelraad@schakelaruba.com of contact opnemen met de voorzitter van de Schakelraad: Frank Snijders, telefoonnummer. 7329773
Aangezien er op dit moment weinig Schakel College-ouders in de Schakelraad zijn, heeft het de voorkeur dat in ieder geval één vacature wordt ingevuld door een ouder met een kind(-eren) op het Schakel College.