Nieuwsbrief 3


22 september 2023

Nieuws

Studiedag en oktobervakantie

Op donderdag 28 september is er een studiedag voor het hele team.

Dat betekent dat Prikichi, de basisschool, de middagopvang en Time2Play op 28 september gesloten zijn.

Op 29 september start de oktobervakantie. Op maandag 9 oktober zien we alle kinderen weer terug op school.


Schoolfotograaf

Uw kind heeft een envelopje mee naar huis gekregen van de schoolfotograaf. De schoolfoto's worden gemaakt in de week van 16 oktober.

Wilt u een individuele schoolfoto van uw kind bestellen, kunt u dan het envelopje met inhoud voor 27 september inleveren bij de leerkracht?

Week tegen Pesten

Volgende week doen we als school mee met de Week tegen Pesten. Vanzelfsprekend zijn we hier het hele jaar alert op, maar in deze week besteden we er extra aandacht aan.

In alle groepen worden activiteiten gedaan die in het kader staan van vriendschap, goed omgaan met elkaar, het verschil tussen plagen en pesten, hoe je kunt omgaan als je je niet prettig voelt in een groep, etc.

Het thema van deze Week tegen Pesten is "Goed voor elkaar!".

Op Parro kunt u aan het einde van de week zien hoe er in de klas aandacht is besteed aan dit onderwerp.

Mocht u als ouder signalen van pesten krijgen, dan willen we dat graag zo snel mogelijk weten, zodat we hier direct op kunnen reageren.


Groep 3A

We zijn het schooljaar in groep 3 goed gestart. Inmiddels hebben we alweer 11 letters geleerd en werken we op dit moment uit de boekjes van kern 2.

Wij werken veel in circuitvorm. Samen met de kinderen van groep 3b rouleren we in groepjes en spelen we verschillende lees- of rekenspelletjes in de klas. Het bingorad en het spelletje ‘’Kaboem’’ zijn op dit moment favoriet. Ook hebben we al een aantal keren een dictee op het schoolplein gehad. Overal hingen kaartjes met woorden of plaatjes, deze moesten wij lezen en vervolgens opschrijven in de klas.  

Sinds dit jaar zijn we gestart met een nieuwe rekenmethode Semsom. Elke dag hoort hier een bewegingsactiviteit bij, bijvoorbeeld joggen en getalbeelden flitsen. Dat kunnen wij al erg goed. Verder zijn we bezig met de buurgetallen, sprongen van 2 en het rekenen op het rekenrek. Deze week hebben we geleerd wat een staafgrafiek is.

Natuurlijk hebben we ook nog een kiesbord in de klas. Als we hard gewerkt hebben, spelen we meestal het laatste half uurtje voordat de schooldag er weer op zit. 

Groep 6/7B

Naut uitdaging

Hallo beste ouders, we hebben een uitdaging gehad van Naut.

De opdracht had te maken met bouwen. Groep 6 moest een zo hoog mogelijke constructie goed stevig maken om niet om te vallen. Groep 7 moest een plattegrond maken van een huis waar 4 mensen konden wonen. Daarna gingen we het presenteren. Groep 6 heeft bijvoorbeeld een hele hoge waterglijbaan gemaakt en een ander groepje had weer een toren van Pisa gemaakt. De resultaten waren heel verschillend. We hebben allemaal heel veel plezier gehad met de uitdaging DOEIIII!!!!. 😀

(Avalynn, Susana, Senna en Ana)

Brandaan presentatie

Waarom kozen we dit onderwerp? 

Omdat het interessant is en we vonden het leuk. We gingen voor groep 6 presenteren en we moesten een project over het poppenhuis van Petronella Oortman maken. Heel Veel mensen gingen de pronkkamer maken. Groep 7 ging het over Toetanchamon hebben. Veel mensen hadden hun presentatie per ongeluk gedeletet. Het gebeurde ook bij ons, de presentatie was wel leuk en goed te leren.

Gemaakt door Merlijn, Sarah, Karolina en Isis 

Week tegen pesten

Voor de week tegen pesten hebben wij alvast enveloppen gemaakt. In deze enveloppen kunnen we briefjes schrijven waar complimenten op staan. Deze enveloppen gaan we niet alleen gebruiken voor de week tegen pesten, maar voor het hele schooljaar. 😄

Volgende week gaan we meer dingen doen tegen pesten. Veel kinderen hebben last van pesten, dus met de week tegen pesten helpen we hen. 👍

Wij vinden het een goed idee dat de week tegen pesten bestaat.

Gemaakt door: Amelia, Penelope, Silah en Valerie. ❣️ 

Kahoot

Het was leuk dat de hele klas meedeed, daardoor was het wel lastiger.            

Kahoot ging trouwens over taal. We oefenden de themawoorden. Het was heel leuk en aan het begin was ik 1e met Kahoot omdat ik een beetje geoefend had met taal maar daarna was ik 17e en was ik niet blij 🙁. (Rowen, Julian, Joshuan)

Kwink emoties

In school zijn we blij, we pesten niet. Wanneer iemand valt, help je hem opstaan.

En we sluiten niemand uit bij tikkertje of een spel in de pauze.

In de klas doen we Kwink en dat is een emotie les. Een dag gingen we buiten voor een emotie les. Iedereen ging buiten met een potlood en een papier om te schrijven want juf had een papier met een emoties erop voor iedereen van groep 6/7B.

We hebben geleerd om onze emoties te controleren. (Amish, Jacob, Ciaran, Caleb)

Kalender

Onze stichting
Bezoek onze website: www.schakelaruba.com
Facebook  

Stichting Onderwijs Combina


  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College