Nieuwsbrief 3

8 november 2019
Brugklaskamp
Op 19 en 20 september vond het brugklaskamp plaats. Na een actieve dag in het water was er gedurende de nacht ook een waterspektakel. De sfeer was goed en avontuurlijk. We kijken terug op een geslaagd brugklaskamp!
Practicum met 'dry ice'
Op donderdag 3 oktober vond een practicum met 'dry ice' plaats op onze school. We waren benaderd door Fast Delivery met de vraag of wij konden laten zien hoe dit binnen het onderwijs gebruikt kon worden. Onder leiding van onze technisch onderwijsassistent Raywalt de Cuba en docent scheikunde Jos van Mil werd een spectaculaire demonstratie gegeven en daarna werd er door de leerlingen verder mee geëxperimenteerd.
Halloween
Haunted House
Op vrijdag 1 november was het weer griezelen geblazen... Het 'Haunted House' was wederom een daverend succes en werd goed bezocht door zowel ouders als leerlingen van het Schakel College en onze basisschool. We bedanken de leerlingenraad en het docententeam voor de organisatie!

Nieuws
Inspectie van het Onderwijs
Op 10 december zal onze school bezocht worden door de Inspecteur van het onderwijs uit Nederland. Het schoolbezoek betreft een kwaliteitsonderzoek dat met vaste regelmaat plaatsvindt. Tijdens dit bezoek komen o.a. de thema's leerresultaten, schoolklimaat, kwaliteit van lesgeven, het leerstofaanbod, de leerlingenzorg en de kwaliteitszorg aan bod. Na afloop zal er een rapport worden samengesteld.
Conciërge
Afgelopen week heeft Ramon Luidens na ruim 15 jaar actief te zijn geweest op school afscheid genomen.
Ramon gaat genieten van een zeer welverdiend pensioen.
 
Zijn taken als conciërge zijn overgenomen door Randolph Bareño en Raywalt de Cuba.
Randolph heeft de afgelopen jaren diverse werkzaamheden voor de school uitgevoerd als elektricien en is een dus al goed bekend met de gebouwen en ons team.
Raywalt werkt als technische onderwijs assistent op het Schakel College, aanvullend komen daar nu een aantal conciërgetaken bij.
 
Ze hebben er samen heel veel zin in en hadden een flitsende start met twee grote evenementen op onze school.
 
Overlast grote poort
Afgelopen weekend is een auto tegen de grote poort bij de ingang aangereden.
Er is veel schade aan de poort en het zal nog even duren voordat alles gerepareerd is.
De tussentijdse beveiligingsmaatregelen geven wat meer overlast met halen en brengen van de kinderen.
Wij bedanken u voor uw medewerking afgelopen week, waardoor het toch redelijk soepel verloopt.
Belangrijke data
Informatieavond examenklassen
Donderdag 14 november

1e rapport
Vrijdag 29 november

Inhaalmiddag gemiste toetsen
Vrijdag 6 december

Sportdag
Maandag 9 december

Inspectiebezoek
Dinsdag 10 december

Kerstviering
Donderdag 12 december: kerstdiner
Vrijdag 13 december: kerstviering op school

Kerstvakantie
Maandag 16 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Schakel College