Nieuwsbrief 4

20 september 2019
 
Nieuws
Week tegen pesten
In de week van 23 tot 27 september doet onze school mee aan het project
"Week tegen pesten".

Dit jaar staat deze week in het teken van het thema " Wees een held, met elkaar" , waarbij de nadruk ligt op het gegeven dat hoe groter het aantal leerlingen is dat pesten afkeurt, hoe kleiner de kans is op pesten.

In alle groepen wordt er middels verschillende lessen en activiteiten aandacht besteed aan dit onderwerp.
Ouderavond groep 4 t/m 8
Op woensdag 25 september organiseren wij voor de ouders van de groepen 4 t/m 8, in samenwerking met Telefon pa hubentud - De kindertelefoon, een ouderavond over pesten, van 19.00 - 20.15 uur.

De ouderavond wordt gegeven in het Nederlands.
U kunt zich voor deze avond opgeven door een mailtje te sturen aan Claudia Baur: claudia@schakelaruba.com.

Pestprotocol - Protocol Veiligheid op school
Via onderstaande button kunt u het Protocol: "Veiligheid op school" inzien.
Nieuwe collega
Juf Linda Blok - groep 7
Ik ben Linda Blok en ik ben nu 8 jaar juf, waarvan al 6 jaar op Aruba. Na 6 jaar is het tijd voor een nieuwe uitdaging en nieuwe start. Ik ben op 15 september gestart op De Schakel in groep 7 en ik heb er ontzettend veel zin in! Buiten school ga ik graag leuke dingen doen met vrienden, speel ik één keer per week beachtennis en ga ik zo nu en dan dansen. In de vakanties pak ik altijd graag mijn backpack om weer een mooie reis te maken, want reizen is toch wel een hele grote hobby van mij!

Ouderconsulent Mechtild Thode
Sinds dit schooljaar is ouderconsulent Mechtild Thode werkzaam op school. Mechtild is van origine leerkracht. Sinds een aantal jaren werkt ze als kinder- en gezinscoach en doet ze veel vrijwilligerswerk op Aruba, dat veel raakvlakken heeft met kinderen en ouders.
Op de woensdagochtend is zij aanwezig van 7.45 uur tot 10.00 uur in het Time2Play-lokaal.
De ouders van de groepen 1 t/m 4 hebben de gelegenheid gehad om kennis met haar te maken.
Er is gesproken over thema’s die we schoolbreed kunnen bespreken. Wij zijn als school erg blij met deze informatie.
Samen met Mechtild hebben we een planning gemaakt voor de thema’s.
 
Woensdag 16 oktober bespreken we het thema "opvoeden".
Woensdag 23 oktober koffieochtend en kennismaking voor ouders van groep 5 t/m 8.
Woensdag 30 oktober bespreken we het thema "feesten". 
Inzameling dierendag
4 oktober is het dierendag en daarom willen we alle honden en katten in de Animal Shelter extra verwennen door honden- en kattenvoer, honden- en kattensnoepjes, shampoo, spelletjes en tennisballen in te zamelen.
Op woensdag 2 oktober gaat groep 1-2d van
juf Leonie en op donderdag 3 oktober gaat groep 4a van juf Olivia alle verzamelde spullen naar de Animal Shelter brengen.
Als u spullen wilt doneren, kunt u het afgeven bij de meester of juf van uw kind.
Studiedagen
Op vrijdag 1 november is er een studiedag. De school is dan gesloten.

Gezonde traktatie
Alan uit groep 1/2A werd 4 jaar en trakteerde
op deze heerlijke fruithapjes.

Gefeliciteerd Alan!
Schoolgidsen
Groep 3
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 3 al heel veel letters en woorden geleerd. We zijn er op veel verschillende manieren mee bezig geweest. Hieronder zien jullie het creatieve resultaat. 
Groep 6
Volgende week start de Week tegen het pesten. Groep 6 is alvast begonnen met het maken van mooie poster tegen pesten. Wees een held met elkaar!
Time2Play
Juf Valesca, Juf Cheryll en meester Floyd werken bij Time2Play.

Vanaf 1 november komt Juf Yvette Wing ons helpen bij het middagprogramma van Time2Play en Prikichi. 
Kalender
Onze stichting
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College