Nieuwsbrief 1

14 augustus 2019
Start nieuwe schooljaar
Morgen start de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar om 7.30 uur.
Na een korte ontvangst in de klas vieren we de start van het schooljaar met de gehele school om 7.45 uur. Leerjaar 1,2,3 start vervolgens met een programma over leren leren en is donderdag en vrijdag om 14.15 uur uit. Leerjaar 4,5,6 volgt het reguliere lesrooster.

We kijken ernaar uit om te beginnen en wensen alvast alle leerlingen heel veel succes dit schooljaar.
Even voorstellen:
Schoolleider Schakel College
Zorgcoördinator Schakel College
Mentoren
Docent Nederlands
Docent Nederlands
Docent Engels
Docent Engels
Docent Spaans
Docent Spaans / Papiamento
Docent Wiskunde
Docent Wiskunde
Docent Wiskunde
Docent Biologie
Docent M&N/Biologie
Docent Scheikunde/Informatica
Docent Natuurkunde/NaSk 1/NaSk 2
Docent Economie
Docent Economie/Bedrijfseconomie/M&O
Docent Geschiedenis/Maatschappijws/ I&S
Docent M&M / Geschiedenis / AK
Docent Cultuur & Kunstzinnige vorming
Docent Lichamelijke Opvoeding
Docent Lichamelijke Opvoeding / decaan
Onderwijsassistent
Technisch onderwijsassistent

Freelancers:
Frans
Duits
Stefan van der Kist
Jan-Pieter Rijnsaardt     
Karin Werleman
Lot Smilde
Melany Tweeboom
Andreïna Krosendijk
Geert Loonen
Roger Jongstra
Donald Angela
Desiree Quant
Frank Thienpondt
Jos van Mil
Pieter Selen
Samantha Karta
Pieter Dieleman
Onno de Weerdt
Hylke Henstra-Hart
Stefan van der Kist
Fleur van Vredendaal
Ludy van der Vaart
Sui Ling Chow
Raywalt de Cuba


Vacature
Barbara Dieleman
Ondersteunend personeel
Directeur Stichting Onderwijs Combina
Fijn om te weten:
Breng en/ophalen
U kunt weer gebruik maken van de ingang tegenover Save A Lot of de verkeerscirkel bij school. In verband met veiligheid kunt u niet op de verkeerscirkel parkeren. Er is één parkeerplaats naast de verkeerscirkel gereserveerd voor mindervaliden.
Gegevens
Als uw adresgegevens zijn gewijzigd, kunt u dit doorgeven aan het secretariaat.
U kunt even binnenlopen, bellen 5871583 of een email sturen naar info@schakelaruba.com  of  tamara@schakelaruba.com .
Het is voor ons belangrijk dat u in geval van nood telefonisch goed te bereiken bent.
Kunt u daarom ook uw  mobiele telefoonnummer  bij het secretariaat doorgeven?
Bij een wijziging van telefoonnummer of e-mailadres vernemen wij dit graag direct.
Binnenlopen
U bent altijd welkom om even binnen te lopen om bij het secretariaat een vraag te stellen of een afspraak te maken. Het is in het voortgezet onderwijs niet gebruikelijk dat ouders binnen wachten voor het ophalen van de kinderen. Het schoolgebouw is het domein van de leerlingen. Gedurende het schooljaar zijn er diverse informatieavonden of andere activiteiten waarbij u in de gelegenheid bent om wat meer van school te zien.
Belangrijk nieuws
Op onderstaande button staat de jaarplanning voor schooljaar 2019-2020
  • De carnavalsvakantie is dit schooljaar ingepland de week voor de grote dagparade in Oranjestad in plaats van de week erna.

  • Door een toename van afwezigheid van leerlingen tijdens toetsmomenten hebben we voor het nieuwe schooljaar ons verzuimbeleid op enkele onderdelen aangepast. We willen graag voorkomen dat leerlingen toetsen missen waardoor de studiedruk teveel oploopt wat ten koste kan gaan van hun leerresultaten.

  • Wanneer een leerling ziek is, meldt de ouder zijn/haar kind ziek bij de administratie van onze school. Nieuw dit jaar is dat bij ziekte tijdens een proefwerkwerkweek of examenmoment (SE of CSE voor eindexamenkandidaten), de leerling nog dezelfde dag zich zal moeten melden bij Medwork tussen 08.00 en 10.00 uur. Daar wordt vastgesteld wat er aan de hand is en vervolgens wordt een doktersbrief verstrekt. Gelieve deze brief het liefst dezelfde dag nog in te leveren bij de administratie, doch uiterlijk binnen 3 schooldagen na ziekmelding.

  • Als de leerling om een andere reden dan ziekte een toets mist, kijken we of er sprake is van een geoorloofde reden (zie hiervoor het verlofformulier). Een leerling kan alleen een toets inhalen als er sprake is van een geoorloofde reden. Is dit niet het geval dan krijgt de leerling een 1,0 voor de toets. Toetsen vinden niet alleen plaats in de proefwerkweken maar ook op reguliere schooldagen. Het is dus belangrijk om de jaarplanning van school goed in de gaten te houden om teleurstellingen te voorkomen.
Belangrijke data
Onze administratie is weer geopend vanaf heden van 7.30 uur tot 15.30 uur elke schooldag.
Studiedag docenten
1e schooldag 2019-2020

Informatieavond klas 1 t/m 6

Proefwerkweek / PWS week
Inhaalmiddag gemiste toetsen

Oktobervakantie
Woensdag 14 augustus
Donderdag 15 augustus 7.30 uur

Donderdag 5 september

Ma 16 september t/m vrij 20 september
Waarbij klas 1 op kamp gaat (do 19 / vrij 20),
Klas 4 t/m 6 op beroepstage gaat op vrij 20 en
Eindexamenkandidaten deze week aan het profielwerkstuk werken.

Vrijdag 27 september

Vrijdag 4 oktober t/m vrijdag 11 oktober
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College