Nieuwsbrief 14

23 april 2021
 
Nieuws
Vrije dagen komende periode

In de komende periode zijn er een aantal vrije dagen:

26 en 27 april, i.v.m. Koningsdag
3 mei, i.v.m. Dag van de Arbeid
13 en 14 mei, i.v.m. Hemelvaart

Tentoonstelling en kijkje in de klas 19/20 mei

Op woensdagmiddag 19 mei óf donderdagmiddag 20 mei organiseren we een tentoonstelling voor ouders en kinderen over een schoolbreed kunstproject.
Alle ouders en kinderen worden op een bepaald "tijdslot" uitgenodigd om de tentoonstelling, die op de porch en op het schoolplein plaatsvindt, te komen bewonderen.
Daarnaast kunnen ouders een kijkje nemen in de klas van hun eigen kind.

In de week van 10 mei zult u een mailtje krijgen met de dag en het tijdstip waarop u met uw kind een kijkje kunt komen nemen, dus noteer deze data alvast in uw agenda.

Koningsspelen

Leve de Koning!
In alle klassen zijn vandaag de Koningsspelen gevierd.
We begonnen met een Koninklijk ontbijt met kinderen gekleed in het oranje, rood, wit en blauw.
Daarna volgenden allemaal activiteiten zoals kinderdans, yoga, kickboxen en allerlei leuke activiteiten in de klas.
De dag is natuurlijk afgesloten met het lied van de koningsspelen van dit jaar "Zij en zij" dat we met z'n allen hebben gedanst op het plein.

Via deze link ziet u de Koningsdans Zij aan zij:
Groep 5 kreeg de prijs voor origineelst verklede groep!
Schoolsport atletiek

Deze week hebben een aantal kinderen meegedaan aan de schoolsportwedstijden in de categorie atletiek.
Damian uit groep 7 is overall winnaar van aruba geworden. Gefeliciteerd Damian!
Donatie bibliotheek

Kristen uit groep 8 heeft hele leuke boeken gedoneerd voor onze schoolbibliotheek.
Hartelijk bedankt Kristen!
Groep 3
We hebben een kaartje voor Koning Willem Alexander gemaakt.
Aan de ene kant wensen we hem een fijne verjaardag en aan de andere kant hebben we iets moois getekend.
We hebben ook nog een kroon geknutseld voor Koningsdag op school.
Het resultaat zien jullie hieronder.
Wij wensen iedereen een gezellige Koningsdag!!!
Groep 7
In groep 7 zijn we begonnen met nieuwe manieren van lezen. We lezen nog steeds elke woensdag uit ons eigen boek, maar op donderdag hebben we nu een leescircuit.

Er zijn bij het leescircuit 5 groepjes van ongeveer vier kinderen. Er zijn ook 5 leesbakken met allemaal hun eigen opdracht: tempolezen, toneellezen, puzzellezen, lekker lezen en dobbelsteenlezen.

Bij tempolezen moeten de kinderen in tweetallen op tempo rijen woordjes of korte stukjes tekst lezen en elkaar verbeteren.
Bij toneellezen kiezen de kinderen een boek met daarin een verhaal in toneelvorm. Er zijn dus rollen die de kinderen kunnen verdelen en die ze dan voorlezen.
Bij puzzellezen proberen de kinderen een informatieve tekst weer in de goede volgorde te leggen. De kopjes en teksten zijn namelijk in stukjes geknipt, maar hoe moeten ze liggen om weer een kloppend verhaal te maken?
Bij lekker lezen gaan de kinderen lezen uit een stripboek of tijdschrift.
Dan hebben we ook nog dobbelsteenlezen. Je rolt met de dobbelsteen en het aantal gooien vertelt hoe je moet lezen uit het boek: langzaam, snel, verdrietig, boos, saai, om en om of in koor.
Op vrijdag doen we tempolezen. Daarbij krijgen alle kinderen een blad met rijen woorden. In één minuut tijd moeten ze zoveel mogelijk woorden proberen foutloos voor te lezen. Dat herhalen we dan nog twee keer. Ben je de derde keer sneller met lezen dan de eerste keer?!
Kalender
Onze stichting
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College