Nieuwsbrief 15

8 april 2020
 
Nieuws
Corona-virus

Geachte ouders/verzorgers,

Wat een bijzondere tijd is dit, een tijd die zeker de geschiedenisboeken in zal gaan. De scholen zijn gesloten, sporten zijn afgelast. Aruba is geheel zonder toeristen. Elke keer is er weer nieuws over het coronavirus. Niet naar school gaan, is natuurlijk soms best leuk, zoals bij vakantie. Maar nu is dat toch echt anders. 

Wat mij ontroert zijn de mooie foto's en leuke verhalen van iedereen. Op de foto's zie ik lachende gezichten en wat leren de kinderen veel op een creatieve manier. We doen dit met z'n allen en hopen snel op een tijd dat we weer gewoon in de klas zitten met elkaar en heerlijk kunnen lachen en vooral veel van elkaar kunnen leren. 

Op dit moment zijn de scholen gesloten tot 20 april. Indien hier veranderingen in komen, zullen we u via mail, klasbord en Facebook op de hoogte brengen.

Hou thuis de moed erin. Probeer, alleen of met elkaar, zo veel mogelijk vrolijke en leuke dingen te doen. 

Claudia Baur
Schoolleider
 
Afscheid juf Cheryll

31 maart hebben wij op een wel heel bijzondere manier afscheid genomen van juf Cheryll. Zij gaat genieten van haar welverdiende pensioen. We konden haar niet bezoeken maar via Whatsapp heeft iedereen een speciaal bericht gestuurd. Inmiddels heeft ze haar afscheidsboek ontvangen met mooie foto's, teksten en muziek van alle juffen en meesters. Natuurlijk nemen we, wanneer de situatie het toelaat, ook nog echt afscheid van juf Cheryll. 
Afspraken
Om zo goed mogelijk onderwijs te geven aan al onze kinderen zijn we elke dag bezig om mogelijkheden te onderzoeken die passen bij de kinderen in verschillende leeftijden. Daardoor zullen niet alle maatregelen en afspraken voor iedere groep hetzelfde zijn.
We kijken heel gericht naar de uitvoerbaarheid voor kinderen, ouders en het team.

Daarbij ontstaan bijna wekelijks nieuwe initiatieven en mogelijkheden die we allemaal bekijken.
We weten nog niet wat er na de vakantie gaat gebeuren, maar hebben ook al plannen gemaakt voor als de school na 20 april dicht zou blijven.

We hebben een groot aantal afspraken gemaakt en zetten deze voor jullie op een rijtje:

Prikichi
De leidsters van Prikichi hebben telefonisch contact gehad met alle ouders. Daarnaast plaatsten zij elke week een bericht of activiteit op klasbord. Vanaf deze week wordt elke dag een filmpje, een lesje of een activiteit op klasbord geplaatst voor de kinderen. Wilt u contact met de leidsters, dan kunt u een mailtje sturen met een verzoek voor een belafspraak.

Groep 1/2
De leerkrachten van groep 1/2 hebben in de eerste weken dat we thuiszaten werkpakketten gemaakt voor de kinderen. Ook hebben ze videogesprekken gevoerd met kinderen en ouders.
Na de vakantie zullen zij elke dag een activiteit of een les delen via klasbord. U kunt op deze activiteiten reageren door een mailtje te sturen aan de juf.
Kinderen van groep 2 kunnen letters leren via een speciale website die na de vakantie wordt geactiveerd. Ouders van groep 2 krijgen hier na de vakantie bericht over.
Wilt u contact met de leerkracht, dan kunt u een mailtje sturen met een verzoek voor een belafspraak.

Groep 3 t/m 8
In de eerste twee weken werd werk voor de kinderen digitaal verstuurd, maar inmiddels hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 hun les- en werkboeken thuis.

Groep 3
In groep 3 kunnen ouders de lessen van Veilig Leren Lezen en schrijven digitaal volgen via een link op de website van de uitgeverij en daarna maken in hun werkboek. De lessen van rekenen maken de kinderen in hun werkboeken. De leerkracht heeft videogesprekken gevoerd met kinderen en digitaal instructie gegeven als kinderen vragen hadden. Na de vakantie wordt dit voortgezet en zal de juf ook online zijn om lessen aan de groep, of een kleine groep kinderen te geven.
Weektaken en antwoordbladen van de leeslessen worden gemaild.

Groep 4/5
De leerkrachten van de groepen 4 en 5 hebben videogesprekken gevoerd met kinderen en instructies gegeven als kinderen vragen hadden over hun werk. Bij sommige lessen zijn instructiefilmpjes gemaakt om nieuwe dingen uit te leggen.
Na de vakantie zullen de leerkrachten dagelijks op een bepaald tijdstip online zijn om lessen aan de groep, of een kleine groep kinderen te geven.
Weektaken en antwoordbladen worden wekelijks gemaild.

Groep 6/7/8
De kinderen en leerkrachten van groep 6, 7 en 8 hebben dagelijks contact met elkaar via Google Classroom. Er wordt uitleg gegeven over de leerstof, kinderen kunnen vragen stellen en het is mogelijk om berichten te sturen aan de leerkracht, die daar weer op reageert. Weektaken en antwoorden zijn te vinden op Classroom.
Als u als ouder contact wilt opnemen met de leekrarcht, dan kunt u dat via Classroom doen, door een bericht te schrijven aan de leerkracht.

Toetsen
Normaliter wordt na elk hoofdstuk dat op school aan bod komt, een toets afgenomen. Met die toets wordt gekeken of het kind de leerstof beheerst en waar het nog extra begeleiding bij nodig heeft.
In deze tijd is het afnemen van toetsen niet mogelijk. Maakt u zich hier ook niet al te druk over!
Op het moment dat de kinderen terugkomen op school, zullen we goed de tijd nemen om te onderzoeken wat de kinderen thuis hebben kunnen doen en hoe ze deze leerstof hebben opgenomen. Daar past ook een andere manier van toetsen bij, een manier die we nog aan het onderzoeken zijn.

Cijferlijst
Voor de aprilvakantie zouden de kinderen van groep 3 t/m 8 eigenlijk een cijferlijst krijgen met de gemiddelde cijfers vanaf rapport 1 tot aan de paasvakantie. Deze cijferlijst komt te vervallen omdat deze geen eerlijk beeld geeft, vanwege het lage aantal toetsen dat reeds is afgenomen.

Digitale lessen
Na de vakantie zullen de leerkrachten van groep 3 t/m 8 dagelijks online zijn voor lessen of activiteiten. We proberen de tijdstippen hiervan op elkaar aan te passen, om zo rekening te houden met meerdere kinderen in één gezin.

  • U krijgt via de mail te horen hoe laat uw kind aan de beurt is.
  • De groepen 6, 7 en 8 zullen hiervoor Google Classroom en Meet blijven gebruiken.
  • De groepen 3, 4 en 5 gebruiken hiervoor Hangout Meet. U ontvangt van de leerkracht een uitnodiging voor een les in uw mail. U klikt op Hangout Meet en uw kind kan deelnemen. Let op dat u Atlantic Time (Curaçao) als tijdzone gebruikt!
  • We willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind op de afgesproken tijd aanwezig is bij de (digitale) les.
Bericht van ons aan jullie
Juffen en meesters zijn het allerliefste dicht bij de kinderen. We vinden het maar niks dat jullie zo ver van ons weg zijn en we missen jullie heel erg.

Maar wat zijn we trots als we zien en horen hoe jullie, samen met je ouders, aan het werk zijn met het werk van school. Jullie verdienen allemaal EEN DIKKE DUIM!

Daarnaast hopen we ook dat jullie allemaal een hele fijne paasvakantie hebben, ook al is die anders dan andere jaren. We hopen dat jullie een fijne tijd met elkaar hebben!
Bericht van thuis
Wat krijgen we veel foto's en berichten van kinderen en ouders!
We vinden het heel erg leuk om te zien hoe jullie bezig zijn en je best doen met het werk dat jullie van ons krijgen.
Contact
Klasbord
Elke groep heeft een eigen klasbordaccount om in contact te komen met ouders.
Bent u nog niet lid van de klasbordgroep van de klas van uw kind, stuur dan een mail.

Mail
Claudia Baur (schoolleider, claudiabaur@bsaruba.com), Marjolein Habets (zorgcoördinator, marjoleinhabets@bsaruba.com), Tamara de Cuba (administratie, tamara@schakelaruba) en Inge La Haye (inge@schakelaruba.com / info@schakelaruba.com) zijn dagelijks per email bereikbaar.

De leidsters van Prikichi en de leerkrachten van de groepen 1 t/m 5 zijn voor ouders en kinderen bereikbaar via mail. In een vorige mail heeft u het emailadres van de leidsters / leerkracht van uw groep ontvangen.

De leerkrachten van groep 6 t/m 8 zijn voor ouders en kinderen bereikbaar via Google Classroom.

Gesprek
Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek? Laat het dan aan ons weten, dan plannen we een digitaal gesprek met u in.
Onze stichting
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College