Nieuwsbrief 15

11 mei 2021
Voorbereidingen nieuwe schooljaar
Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar

Elk jaar zijn er veranderingen in het aantal aanmeldingen op onze scholen en de verdeling hiervan over de leerjaren. Dit betekent dat wij te maken hebben met een complexe planning. Dit jaar zal dit niet anders zijn en we weten inmiddels dat er door Covid-19 meer onzekerheden zijn waarmee we rekening moeten houden. 

We zijn druk aan het puzzelen met welke groepen we volgend schooljaar gaan starten en welke leerkracht bij welke groep gaat werken. Zodra de groepsverdeling duidelijk is, zullen we dat aan u doorgeven. Meestal is dit pas in juni bekend. Daarna gaan we aan de slag met de leerlingverdeling. Zoals elk jaar doen we dat zeer zorgvuldig door te kijken naar elk individueel kind en houden we rekening met de onderwijsbehoeften en sociale contacten. Zodra we indeze fase zijn zullen wij u hierover verder informeren.
Tarieven
De tarieven worden in 2021-2022 niet verhoogd en blijven ongewijzigd.
Prijsbeleid
Ook het prijsbeleid voor 2021-2022 blijft ongewijzigd. We handhaven de mogelijkheden om in 5 of 8 maandelijkse termijnen te betalen als volledige betaling voor 1 augustus 2021 niet lukt. In onze algemene voorwaarden kunt u alles lezen over het prijsbeleid van de stichting.
 
Helaas laten we geen nieuwe leerlingen meer toe in het scholarship programma. Vanwege Covid-19 lukt het helaas onvoldoende om fondsen te werven voor het scholarship programma.
Uitschrijving
Het is belangrijk dat we op tijd weten welke leerlingen afscheid nemen. We kunnen dan de uitschrijving goed begeleiden en nieuw aangemelde leerlingen horen dan op tijd dat we een plek voor ze hebben.
Vakantierooster 2021-2022
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College