Nieuwsbrief 17

3 juni 2021
 
Nieuws
Geachte ouders/verzorgers, 

Wilt u voor de veiligheid van iedereen zich houden aan de afspraken bij het ophalen en brengen. 
Graag aansluiten in de rij auto's op de juiste tijd. 
Bent u te vroeg:
wacht dan op de parkeerplaats of sluit aan in de rij en rijdt u rond bij de rotonde. 
Het is niet de bedoeling dat u bij op het zand bij de hoofdweg blijft wachten. Dt zorgt voor gevaarlijke situaties. 

Met vriendelijke groet, 
Claudia Baur 
Studiedag 7 juni
Op maandag 7 juni is er een studiedag voor het hele team van Prikichi en de basisschool.
De kinderen zijn dan vrij. Er is 's middags ook geen middagopvang bij Prikichi of Time2Play.

Verkiezingen 25 juni
Tijdens de Arubaanse verkiezingen van 25 juni zijn Prikichi en de Basisschool overdag open.
De middagopvang en Time2play zijn op 25 juni gesloten.

Groepsindeling schooljaar 2021 - 2022
We zijn druk bezig met de verdeling van de leerkrachten over de groepen van volgend jaar. Zodra dit bekend is zullen we dat aan u laten weten.
Daarna gaan wij aan de slag met de verdeling van de leerlingen over de verschillende groepen.
We doen dit zeer zorgvuldig, waarbij we rekening houden met de meest optimale leerontwikkeling van ieder kind, maar ook met vriendjes en vriendinnetjes.
Indien u als ouder een zwaarwegende reden heeft om uw kind in een bepaalde groep te plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken bij Claudia Baur en zullen we hier serieus naar kijken.
Aanmeldformulier Time2Play
Als u uw kind wilt opgeven voor onze naschoolse opvang Time2Play, dan kunt u hiervoor het formulier gebruiken dat u vindt in deze link:
Aantal middagen middagopvang en Time2Play dicht
Tot aan het einde van het schooljaar zijn de midagopvang van Prikichi en Time2Play een aantal middagen gesloten:

7 juni i.v.m. een studiedag
25 juni i.v.m. de verkiezingen
9 juli i.v.m. de start van de zomervakantie

Chromebooks in de bovenbouw
Alle kinderen in groep 6, 7 en 8 kunnen werken op een eigen Chromebook!
Schoolsport Beachtennis
Kinderen van onze school hebben meegedaan aan het onderdeel beachtennis van IBISA.
Eerst hebben ze geoefend en daarna meegedaan aan het wedstrijdtoernooi.
Gevonden voorwerpen
Deze spullen liggen bij de gevonden voorwerpen.
Ziet u iets dat van uw kind is? Stuurt u de leerkracht dan een mailtje, dan zorgen we dat het weer thuis komt.
Vakantierooster 2021 - 2022
Prikichi A
Deze week hebben we ons voornamelijk gericht op onze emoties en onze gevoelens. De meeste kinderen wisten de emoties te benoemen. Het belangrijkste is dat de kinderen zich kunnen uiten en laten zien wat ze op de dag voelen en deze te benoemen. 
Tijdens de kring activiteit leest Juf Valesca een boek over het olifantje dat een beetje ruzie had met zijn kleine vriend. Daarna maken ze het weer goed en zijn ze allebei weer blij.
Met de emotie-poppetjes laten we zien hoe boos en blij eruit zien. Kijk maar naar de gezichtsexpressies!
Groep 4/5
De afgelopen weken hebben we heel hard gewerkt aan het kunstproject van de school. Wat een mooi resultaat! We zijn trots op onze picknicktafel, bank en kunstwerken in de klas. We hebben echte kunstenaars in de klas.

Naast het knutselen ging het normale rooster ook gewoon door. We doen heel erg ons best en zitten gelukkig tijdens het leren niet alleen achter onze tafel. Bij taal hebben wij bijvoorbeeld een loopspel gedaan over verschillende woordsoorten, zoals het bijvoeglijk naamwoord en het zelfstandig naamwoord. We moesten rennen naar een opdracht, vervolgens de opdracht oplossen en het antwoord onthouden. Het antwoord moesten wij tegen de juf vertellen en zij zei of het goed of fout was. Het benoemen van woordsoorten is nog best lastig, dus het was een goede oefening!
Met spelling hebben wij een vliegtuigdictee gedaan. De juf gaf ons verschillende woorden waar wij een vliegtuig van mochten vouwen! We gooiden op hetzelfde moment het vliegtuig door de klas. Vervolgens liepen we naar een willekeurig vliegtuigje, lazen we het woord, vouwden we er weer een vliegtuig van, gooiden we het door de klas en mochten toen pas het woord opschrijven op een gekregen blad. Het woord moest ook nog eens bij de juiste spellingscategorie worden geschreven!
Tussen de lessen door spelen wij korte spelletjes om onze concentratie te behouden. Zo spelen we een reactiespel. Iedereen krijgt een kaartje met een opdracht, bijvoorbeeld ‘Als iemand op het woord vis rijmt…. Dan ga jij staan en gooi je je haar in de war.’. We moeten goed naar elkaar luisteren en vervolgens zo snel mogelijk op elkaar reageren. We worden er steeds beter in!
Kalender
Onze stichting
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College