Nieuwsbrief 17

29 mei 2019
 
Nieuws
Einde schooljaar

Geachte ouders/verzorgers,

Nog een aantal schoolweken en dan eindigt dit schooljaar.
Ook dit jaar gaan er weer een aantal kinderen, ouders en een paar leerkrachten onze school verlaten.

Zodra u weet dat u de school gaat verlaten, wilt u dan zo snel mogelijk een uitschrijfformulier invullen bij juf Tamara?

Aan het einde van dit schooljaar gaan juf Stephanie, juf Amber en meester Matthijs en juf Dianne terug naar Nederland. Ook juf Roos zal aan het eind van dit schooljaar de Schakel verlaten, zij blijft wel op Aruba. Wij zullen ze ontzettend gaan missen.

Ook is er babynieuws te melden Juf Lysanne is in blijde verwachting van haar eerste kindje. Het kindje zal in november geboren worden.

De sollicitatieprocedures zijn in volle gang, zodra wij meer weten, laten we dit zo snel mogelijk weten.

Met vriendelijke groet,
Claudia Baur. 

Prijsbeleid schooljaar 2019-2020
 
Het bestuur van Stichting Onderwijs CombinA heeft het prijsbeleid voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld.
 
Zoals bijna elk bedrijf en organisatie op Aruba, worden ook wij geconfronteerd met hogere kosten. Alles bij elkaar zijn wij genoodzaakt het schoolgeld voor het komende schooljaar 2019-2020 licht te laten stijgen met 2% à 3%.
 
Ouders/verzorgers ontvangen in juni via de e-mail een gespecificeerde factuur voor hun kind(-eren).
Als u op de button hieronder klikt ziet u de aangepaste algemene voorwaarden van de stichting die vanaf 1 augustus 2019 van toepassing zullen zijn.
Schakelraad

De Schakelraad (adviesraad ouders/team) heeft in april vergader d.

De vergadering opende met de benoeming van Frank Snijders als nieuwe voorzitter. Hij neemt het voorzitterschap van Carlos Maduro over. Carlos blijft als ouderlid in de Schakelraad actief. We zijn Carlos zeer dankbaar voor zijn inzet als voorzitter de afgelopen jaren.

De Schakelraad werd verzocht advies te geven over:
  • vakantierooster voor 2018-2019 (inmiddels vastgesteld)
  • een nieuwe gesprekkencyclus voor het personeel ingaande 1 augustus 2019 (advies in voorbereiding)
 
Er is verder gebrainstormd over:
  • hoe we het te laat komen van leerlingen op de basisschool kunnen verbeteren.
  • of we de richtlijn voor kleding en schoenen op school willen veranderen
We gaan op basis van tips vanuit de Schakelraad dit nu verder onderzoeken.
 
De Schakelraad is blij met de nieuwe in-/uitgang voor leerlingen van het Schakel College via het winkelcentrum achter het kunstgrasveld. Er was ruimte om vragen te stellen over het jaarverslag en de jaarrekening 2017-2018 (deze ligt ter inzage bij de directie). En we sloten af met het bespreken van de voortgang van het nieuwe schoolplan voor de komende 4 jaar.

1-2-3 km loop.
Op 15 juni kunnen de kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar meedoen met de 1-2-3km loop. U kunt uw zoon of dochter zelf inschrijven via www.deporteescolararuba.com.
Prikichi A
Bij ons in de klas zijn we bezig geweest met het thema "G roeien en bloeien". Aan het begin van een thema bekijken we samen wat het thema betekent. We lezen een boekje van Peuterplein, dat gaat over Karel. Karel kijkt uit het raam en wat ziet Karel als hij naar buiten kijkt? Een vogel, een boom, blaadjes aan de boom, bloemetjes in het gras en natuurlijk de zon. De mama van Karel koopt nieuwe bloemetjes en samen planten ze deze in de tuin. Het boek vraagt “Wie heeft ook weleens plantjes geplant in de tuin?” 
Op school hebben we geen tuin, maar daar hebben we bloempotten voor! Samen met de juf doen we een beetje aarde in een bloempot, schepje voor schepje. Dan maken we een kuiltje in de aarde en leggen we de zaadjes in het kuiltje. We drukken de aarde goed aan en geven de zaadjes een beetje water met de gieter. Elke dag bekijken we in de kring of ze al gegroeid zijn. We hebben de zaadjes zien ontkiemen, beetje bij beetje zien groeien en uiteindelijk zien we dat het zaadje een plantje wordt. 
Groep 3B
Wij zijn vandaag er op uit geweest, voor het thema: "Doe eens lief!".

Eerst mochten we in het puppyhuis van Sgt. Peppers Friends de hondjes wassen en met ze spelen. Daarna zijn wel naar Casa Cuna gegaan, waar we ons lekker uit konden leven in de speeltuin. Het was een hele gezellige dag! Bedankt papa's en mama's, heel lief dat jullie met ons mee wilden gaan.
En nu lekker genieten van een lang weekend. Tot maandag! 

Groetjes van groep 3  
Kalender
Onze stichting