Nieuwsbrief 2

24 september 2021
 
Nieuws
Week tegen Pesten
Net zoals elk jaar doet onze school mee aan de Week tegen pesten, die van 27 september t/m 1 oktober plaatsvindt.
Dit jaar is het thema: Buitensluiten? Uitgesloten!
Op de website www.weektegenpesten.nl leest u meer informatie over dit onderwerp.

In de groepen van Prikichi en groep 1/2 besteden we aandacht aan dit thema door het over vriendjes en vriendschap te hebben.
In de groepen 3 t/m 8 worden activiteiten gedaan in het kader van het thema van dit jaar.
Inzameling Dierendag
Op maandag 4 oktober is het weer Dierendag.
Dit jaar valt dat in de vakantie.
Op 30 september (de donderdag voor de vakantie) komt er een vrijwilliger van Stichting Luna Foundation bij de kleuters en groep 3 op bezoek om een demonstratie en uitleg te geven.
We willen de stichting graag verrassen met een donatie voor hun dieren en vrijwilligers.
Ze hebben op dit moment vooral veel behoefte aan honden- en speciaal puppyvoer: brokjes, blikvoer, koekjes en botten.
Helpen jullie mee?
Neem alle spullen die je wilt doneren mee naar school VOOR donderdag 30 september. Als we allemaal iets kleins bijdragen, is dat bij elkaar een heleboel!!
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking namens alle honden en vrijwilligers van Stichting Luna Foundation.
Oktobervakantie 1 t/m 11 oktober
Tijdens de oktobervakantie zijn de kinderen vrij vanaf vrijdag 1 oktober t/m maandag 11 oktober, want op maandag 11 oktober zijn Prikichi, de Basisschool, de middagopvang en Time2play gesloten i.v.m. een studiedag voor het hele team.
Groep 3
Wat hebben we al veel geleerd in groep 3.
De woorden ik - kim - sim - kip - aap - raak - rem - vis.
We kunnen de woorden al op het letterbord leggen en dan zelf lezen.
Bij vis hebben we een prachtige vis geknutseld.
Vanaf deze week hebben we nieuwe gymstagiaires.
Ze hebben al proefgedraaid tijdens onze gymles.
Leuk om te zien dat iedereen lekker actief bezig was.
Groep 7
In groep 7 zijn we erg druk! We vinden het leuk om te delen waar we mee bezig zijn, maar waar te beginnen? Laten we starten bij het begin!
Toen we voor het eerst weer op school verschenen hebben we de tijd genomen om elkaar wat beter te leren kennen. Daarom zijn we gestart met de complimentenmuur. Iedere dag staat er een andere leerling centraal. Zijn of haar foto komt in de ochtend op het bord en gedurende de hele dag heeft de rest van de klas de tijd om complimenten voor diegene te bedenken. Aan het eind van de dag bespreken we die. De centraal staande persoon maakt zelf een top drie. Die komt samen met de foto op het raam, zodat de hele school ernaar kan kijken! Waarom doen we dit? We zijn gewend om vooral te kijken naar wat we allemaal niet kunnen en wat we nog moeten leren. Het is minder normaal (en daarom moeilijk) om je te focussen op wat je al wel kunt. Anderen zien dat vaak sneller en makkelijker! Het enige probleem is nu dat de halve school op weg naar de toiletten voor ons raam blijft staan… 
Verder hebben we in de klas ons eigen superheldenteam bedacht. Daarmee vechten we, als één groep, tegen pesten. Het is ook meteen de verjaardagskalender. 
Dan moeten we niet vergeten dat we ook al heel creatief bezig zijn geweest! Tijdens expressie hebben we dividivi’s bij zonsondergang geschilderd. 
Tot slot kunnen we met trots vertellen dat we onze eerste onderzoeksopdracht achter de rug hebben. De groep werd verdeeld in negen tweetallen. Ieder tweetal kreeg een kaartje met daarop een Egyptische god(in). Over die god(in) moesten vier vragen beantwoord worden. De antwoorden kwamen samen met een tekening van de god(in) op een poster waarmee vervolgens een presentatie gegeven werd aan de rest van de klas. Zo leren we van en met elkaar! 
Kalender
Onze stichting
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College