Having trouble viewing this email? CLICK HERE

Nieuwsbrief 2


8 september 2023


Nieuws

Studiedag en oktobervakantie

Op donderdag 28 september is er een studiedag voor het hele team.

Dat betekent dat Prikichi, de basisschool, de middagopvang en Time2Play op 28 september gesloten zijn.

Op 29 september start de oktobervakantie. Op maandag 9 oktober zien we alle kinderen weer terug op school.


Schoolfotograaf

Uw kind heeft vandaag een envelopje mee naar huis gekregen van de schoolfotograaf. De schoolfoto's worden gemaakt in de week van 16 oktober.

Wilt u een individuele schoolfoto van uw kind bestellen, kunt u dan het envelopje met inhoud voor 27 september inleveren bij de leerkracht?


Steppen op het plein

Kinderen mogen in de pauzes steppen, rolschaatsen, skaten of voetballen op het plein.

In de ochtend voor school kan dat niet, i.v.m. de drukte op het plein.


Schoolgids

De schoolgidsen van 2023-2024 vindt u onder deze buttons

Schoolgids Prikichi
Schoolgids basisschool

Kwink - nieuws

Sinds dit schooljaar werken we in alle groepen met Kwink.

Kwink is een methode voor het versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.


We werken met alle groepen aan een doorlopende leerlijn met dezelfde onderwerpen, aangepast op de leeftijd van de kinderen. Dit zorgt voor veel herkenning bij kinderen. Naast het versterken van sociale vaardigheden, zoals rekening houden met elkaar en opkomen voor jezelf en de ander, versterken we de woordenschat van kinderen om zich beter te kunnen uiten op sociaal emotioneel gebied.


Via nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden van Kwink en wat er voor de komende periode op de planning staat.


Zo zijn we na de zomervakantie gestart met de Gouden Weken. In deze weken staat het leren kennen van de kinderen in je groep en het zorgen voor een fijne groepssfeer centraal. Ook maken leerkrachten duidelijke afspraken met de groep, over het gewenste gedrag in de groep en op het plein bijvoorbeeld. Elke nieuwe les van Kwink levert weer

een nieuwe gedragsverwachting op.


Als u op de onderstaande buttons klikt, dan leest u meer informatie over de aankomende lessen en de Gouden Weken. Ook kunt u een koelkastposter downloaden waarop Kwink staat uitgelegd en die u kunt gebruiken in een gesprek met uw kind.

Kwink Oudernieuws 1
Kwink koelkastposter

Instroomgroep / groep 1A

We zijn dit schooljaar begonnen in een klein, veilig groepje van 12 kleuters. De meeste kinderen moeten nog 4 jaar worden en kunnen zo rustig wennen aan de regels en de dagindeling van de kleutergroep. We leren om op onze beurt te wachten en om speelgoed samen te delen. Soms wil je heel graag ergens gaan spelen, maar is er geen plek meer en dan moet je dus iets anders kiezen om te doen. In de kring steken we onze vinger op en mogen we niet allemaal door elkaar praten. Als we naar de wc moeten, doen we dat helemaal zelf met een ketting om.

Dit is allemaal niet makkelijk als je nog zo klein bent, maar we oefenen hard en het gaat elke dag een beetje beter.

We blijven natuurlijk niet met maar 12 kinderen in de klas. Gedurende het schooljaar komen er nog meer kinderen bij. 

De eerste weken van het schooljaar noemen we de Gouden Weken. We werken aan een goede groepsvorming en fijne sfeer. We leren elkaars namen en we doen spelletjes waarin we elkaar beter leren kennen en vertrouwen. Zo gingen we in een kring staan met onze handjes vast en moesten we allemaal door een hoepel kruipen zonder elkaars handen los te laten.

In de gymzaal gingen we spiegelen: één kind deed een beweging voor en de rest moest het nadoen.

Ons eerste thema is Uitvinden. We hebben kennis gemaakt met Pompom, Loeloe, Oma, Snoes de Poes en Tim de Buurman. Samen met hen gaan we dit schooljaar allemaal leuke avonturen beleven.

Groep 6

De eerste drie weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op. We hebben afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan in de klas en op het schoolplein.

 

En we doen natuurlijk veel kennismakingsspelletjes die belangrijk zijn voor een goede sfeer en groepsvorming. Zo spelen we eind van de dag het "Dit of Dat spel", waarbij de kinderen een keuze moeten maken. Bijvoorbeeld: werk je liever samen of alleen? Of wat vind je leuker taal of spelling? Ook zijn de kinderen druk in de weer met het maken van een quiz over zichzelf. En soms is het eindresultaat verrassend. Zo maakte Noor een Kahoot quiz over haarzelf en bleken Lucas en Mads haar het beste te kennen;)

Verder hebben we ook een mooie les gehad over communiceren. Wat gebeurt er als je het tegenovergestelde doet en een kwetsende opmerking maakt naar een klasgenootje? Hiervoor had de juf een papieren hartje in haar handen en vroeg ze om iets niet zo aardigs tegen haar te zeggen. Elke keer als er iets onaardigs werd gezegd, verschrompelde het hartje. En uiteindelijk was er een zielig, verkreukt hartje overgebleven. Hierna wisselden de kinderen ervaringen uit en hebben we samen afgesproken dat we positief communiceren in onze klas. Alle kinderen hebben hun naam op een hartje geschreven en deze hangen nu in de klas (als reminder). 

Verder zijn we in onze klas veel aan het rekenen en vinden de meeste kinderen het rekenprogramma Xtramath erg leuk. Dit is een rekenprogramma, waarbij de kinderen leren automatiseren. We hebben zelfs al 14 rekendiploma's in onze klas hangen. 

Kalender

Onze stichting
Bezoek onze website: www.schakelaruba.com
Facebook  

Stichting Onderwijs Combina


  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College