Nieuwsbrief 2a

20 september 2021
Nieuws
Geachte ouders/verzorgers,

Inmiddels gaan de leerlingen alweer twee weken fysiek naar school. De eerste dagen stonden in het teken van kennismaken en weer even wennen. Er zijn nieuwe docenten, nieuwe leerlingen, nieuwe lokalen en enkele nieuwe regels. Inmiddels is het ritme weer gevonden.

Samen met de leerlingen zetten we ons weer in om er een fijn en leerzaam jaar van te maken.
Alternatief voor informatie-avonden
Vanwege de COVID-19 omstandigheden kunnen we helaas niet op de gebruikelijke manier de informatieavonden per klas organiseren.
We hebben daarom besloten dat ook dit jaar de mentoren de presentatie zullen inspreken en dat we deze video met u binnenkort zullen delen.
Schakelraad
Vacatures Schakelraad
De Schakelraad is het orgaan binnen de school waarin ouders en teamleden meedenken over het beleid in de school. Zij geven advies aan de directie en het bestuur.

Vanaf dit schooljaar werken we met 2 Schakelraden binnen onze stichting. Eén Schakelraad voor de Bassichool en Prikichi en één Schakelraad voor het Schakel College.

Elke Schakelraad heeft plaats voor vier ouders en twee teamleden. Er zijn op dit moment vacatures voor de oudervertegenwoordiging in de Schakelraad. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met onze directeur Inge La Haye (inge@schakelaruba.com).
Muziekles in geluid en beeld
En een wiskundeles
Aangepaste schoolregels
Op een school zijn er regels en afspraken om alles in goede banen te leiden. Deze regels zijn vastgelegd in de schoolgids en procedures en protocollen op school. We informeren u vandaag over de regels waar we op dit moment als school actief op sturen.
Smaken verschillen,
Ook wat kleding betreft. Je mag dus naar school aantrekken wat je leuk vindt, zolang dit maar niet aanstootgevend, discriminerend of beledigend is.
Omdat de meningen hiervoor kunnen verschillen is er een kledingprotocol vastgesteld waaraan iedereen zich houdt.
Geen telefoons binnen!
Vorig jaar hebben we een proef gedraaid met geen telefoons op school. Nu zetten we de volgende stap:
 
Gebruiken mag, maar alleen buiten. Zodra je de drempel overstapt en onze schoolge-bouwen binnen gaat zien we geen telefoons. 
 
Als we een telefoon zien, dan nemen we de telefoon in (ook al gebruik je de telefoon op dat moment niet). Alleen in opdracht van een docent kan de telefoon als hulpmiddel worden gebruikt tijdens de les. Beeld- en geluidsopnamen mogen vanwege privacy nooit gemaakt worden. Er zijn consequenties als je je niet aan de richtlijnen houdt.
 
In noodgevallen kun je onder schooltijd gebruik maken van de telefoon op school. Voor urgente zaken kunnen ouders telefonisch contact opnemen met het secretariaat.
Doeltaal is voertaal
Op Aruba zijn we gewend in veel verschillende talen met elkaar te communiceren. In de les spreken we allemaal de voor dat vak vastgestelde doeltaal. Dat is belangrijk voor goede schoolresultaten. Tijdens de pauzes mag je een taal naar keuze spreken, maar zorgen we er wel voor dat niemand zich buitengesloten voelt.
Belangrijke data
Proefwerkweek
vrijdag 24 september t/m donderdag 30 september

Oktobervakantie
Vrijdag 1 oktober t/m vrijdag 8 oktober
Ziekmelden
Extra procedure tijdens proefwerkweek en examenmomenten
Wij verwachten dat ouders/verzorgers bij ziekte van hun zoon/dochter de ziekmelding voor 09.00 uur doorgeven aan de administratie (+297)5871583. Dit blijft u elke dag doen, zolang een leerling ziek is, tenzij er bij langdurige ziekte andere afspraken met u zijn gemaakt. 

Tijdens een proefwerk of examenmomenten is er een extra procedure.

De volgende procedure geldt voor ALLE studenten:
De kandidaten die wegens ziekte verhinderd zijn om deel te nemen aan een onderdeel van het toets/examen dienen zich op dezelfde dag tussen 8.00am-10.00am te melden bij Medwork Caribbean N.V. (Tanki Flip of San Nicolas, Bernhardstraat 101)

  • Mondkapjes en het houden aan de 1.5m is verplicht voor alle studenten.
  • Het consult kost AWG. 35,00 en dient door de kandidaat of een ouder te worden voldaan. We hebben tegenwoordig een pin-automaat op beide locaties, echter kunnen studenten zonodig ook nog contant betalen.
  • De student moet met een geldige foto I.D. of schoolcarnet bij het spreekuur komen.
  • Medwork Caribbean N.V. zal geen informatie van en over de kandidaten verstrekken aan derden.
  • Na controle ontvangen de kandidaten een ondertekende verklaring van de controlerende arts van Medwork Caribbean N.V. waarin wordt vastgesteld: - of de kandidaat wel of niet verhinderd is tot deelname van het examen of de toets en de duur van de hindernis.
 
Medwork Office Hours:
Tanki Flip & San Nicolas (Berhardstraat 101) Mon-Fri from 8.00am – 12.00pm and 1.00pm - 5.00pm Sat/Sun calls will be taken from 8.00am to 11.00am
Tel: +297 5878880 Emails: sickleave@medwork.aw or info@medwork.aw
Jaarroosters
Onze stichting
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College