Nieuwsbrief 21

2 juli 2019
 
Nieuws
Nationale Doorstroomtoets Aruba in groep 8

Dit jaar namen onze leerlingen van groep 8 deel aan de nieuwe Nationale Doorstroomtoets van Aruba. Alle leerlingen in groep 8 / 6 de klas van de basisscholen op Aruba deden hieraan mee.

Onze leerlingen hebben het uitstekend gedaan.
Het gemiddelde dat alle scholen haalden op het gebied van taal was een 6.4. De Schakel scoorde gemiddeld een 8.9 voor taal.
Het gemiddelde dat alle scholen haalden op het gebied van rekenen was ook een 6.4. De Schakel scoorde gemiddeld een 7.6 voor rekenen.

Op Aruba behaalde 20% van de leerlingen het havo-niveau, 40% het mavo-niveau en 40% het EPB-niveau op de doorstroomtoets
Op De Schakel behaalde 74% van onze leerlingen het havo- niveau, 26% van de leerlingen het mavo-niveau, en 0% het EPB-niveau op de doorstroomtoets.

Eindtoets Nederland (Route 8) in groep 8
Onze leerlingen namen ook deel aan de verplichte eindtoets in Nederland. Ook op deze toets scoorden onze leerlingen boven het Nederlandse gemiddelde. De gemiddelde score was 204. Wij scoorden 213.8.
De Nederlandse inspectie eist dat scholen naast de methodegebonden toetsen en toetsen uit het leerlingvolgsysteem een andere, objectieve toets gebruikt om de resultaten van de leerlingen te toetsen. Veel van onze leerlingen (33%) komen uit Nederland en gaan na een aantal jaren weer terug naar Nederland.

In Nederland behaalde 43% van de leerlingen het havo- of vwo-niveau, 32% het mavo-niveau en 25% een niveau lager dan mavo op de Route 8 toets.
Op De Schakel behaalde 59% van onze leerlingen het havo- of vwo-niveau, 30% het mavo-niveau en 11% een niveau lager dan mavo.
Tevredenheidspeiling

De afgelopen weken hebben wij onder de ouders een tevredenheidspeiling afgenomen. Hierbij alvast een korte samenvatting van de uitkomsten.
Dezelfde vragenlijsten zijn ook afgenomen op veel scholen in Nederland. Een aantal uitkomsten kunnen worden vergeleken.
 
De school kreeg van de ouders het rapportcijfer 7.9. In Nederland is dit gemiddeld een 7.6.
 
De beste scores ontvingen de leerkrachten. Ouders scoren de leerkrachten goed op vakbekwaamheid, inzet en motivatie en luisteren naar ouders.
Op de gebieden begeleiding, sfeer, kennisontwikkeling, schoolregels rust en orde, contact met de school en schooltijden scoort de school voldoende tot ruim voldoende.
 
Op de vraag: ‘eigen kleren of een uniform’, heeft 63% van de ouders een voorkeur voor eigen kleding, wenst 31% een uniform en heeft 6%van de ouders een neutrale mening.
Ook aan de leerlingen is deze vraag voorgelegd. Zij zijn meer uitgesproken, 93% van de leerlingen heeft een voorkeur voor eigen kleren en 7% wenst een uniform.
De leerlingenraad heeft dit in alle klassen besproken en gaf ons de volgende boodschap mee: ‘De Schakel staat bekend dat je jezelf mag zijn en kan dragen wat je wilt. Op school wordt er niet gepest over kleding.
Op de vraag: ‘willen we een regel over schoenen’, geeft de leerlingenraad ons het volgende advies, Dichte schoenen worden geadviseerd of slippers met aan de achterkant een bandje. Leerlingen vinden dat ze zelf daarin een keuze kunnen maken. Van de ouders wil 56% geen regel over schoenen, 41% wil dit wel en 3% van de ouders heeft een neutrale mening.
Op basis van deze uitslag ligt het voor de hand het huidige beleid voort te zetten. Dit betekent dat leerlingen in eigen kleding naar school komen en we het advies geven om dichte schoenen te dragen of slippers met aan de achterkant een bandje. We hebben al een bestaande afspraak dat als leerlingen willen voetballen dit alleen mag met dichte schoenen, of slippers/sandalen met aan de achterkant een bandje. 

Ten aanzien van gezonde voeding is 61% van de ouders hierover tevreden, 26% van de ouders niet en is 11% van de ouders neutraal.
 
Uit de vragenlijsten voor ouders komen ook een aantal verbeterpunten/vragen voor de school zoals:
  • de aandacht voor godsdienst/levensbeschouwing;
  • de aandacht voor creatieve vakken
  • hygiëne op de toiletten
  • veiligheid op de parkeerplaats.
Daarnaast zijn er ook diverse suggesties en toelichtingen gegeven in de open vraag. We zijn heel blij met deze input en nemen dit mee in onze nieuwe schoolplan voor het komende schooljaar. 
Bedankt !
Geachte ouders/verzorgers,

Alweer een schooljaar voorbij! Dankzij uw hulp kijken we terug op een mooi en succesvol schooljaar.
Ik wil u allen een fijne vakantie toewensen en bedanken voor uw inzet en vertrouwen in onze school.
Ik hoop dat we volgend schooljaar weer zo prettig kunnen samenwerken.

Claudia Baur 

Namens alle kinderen van Prikichi en de basisschool ......... DANK U WEL!

Kalender
Onze stichting