Nieuwsbrief 3


30 oktober 2023

Nieuws

Beste ouders/ verzorgers,


De aankomende periode staat in het teken van de eerste proefwerkweek voor de onderbouw, de tweede proefwerkweek voor de bovenbouw en uiteraard ook de SE's voor de examenklassen. Al met al een drukke studieperiode voor iedereen. 


Na de toetsweken zal een deel van de bovenbouw leerlingen zich nog verder voorbereiden voor het Cambridge certificaat en begin december wordt het eerste rapport uitgegeven.


Maar voor het zover is moet er eerst nog flink gestudeerd worden. Wij wensen alle leerlingen veel succes met de voorbereidingen voor de diverse toetsen die op het programma staan! 

Terugblik 2022-2023

Onze directeur Inge La Haye blikt in een aparte nieuwsbrief terug op het schooljaar 2022-2023. U kunt de nieuwsbrief lezen door op de button te klikken.

KLIK HIER VOOR:  Terugblk 2022-2023

Brugklaskamp

De brugklassen hebben een fijne kennismaking achter de rug. Met z'n allen gingen zij 2 dagen op kamp in het Washington Youth Center.


De leerlingen namen deel aan verschillende leuke en uitdagende activiteiten gericht op groepsvorming. Het brugklaskamp viel in de week van het pesten. We besteden daar aandacht aan en organiseerden een lezing over pesten.

 

Pesten & Plagen

In het bericht van het brugklaskamp heeft u kunnen lezen dat er tijdens de week van het pesten een lezing is gegeven rondom pesten en plagen.


Als er geplaagd wordt, dan kan ervoor gekozen worden om terug te plagen. Daar ontstaan geen problemen van. Plagen is niet gemeen, plagen is voor alle partijen grappig. Om plagen kun je lachen en niet iedere keer wordt dezelfde persoon geplaagd. Plagen is ook meestal één tegen één en is makkelijk te stoppen. Het is niet zo dat er bij plagen niet opgelet hoeft te worden. Als dezelfde persoon lang of veel geplaagd wordt, dan kan het zijn dat de ontvanger het niet meer leuk vindt. En dan is het pesten geworden. 


Als school vinden wij het van belang dat uw kind veilig op school kan zijn, zonder dat deze gepest wordt. Om deze reden zetten wij tijdens het schooljaar enquêtes uit in leerjaar 1 t/m 3 om te achterhalen hoe er met elkaar omgegaan wordt.


Het is ook belangrijk dat wij signalen binnen krijgen. Denk nooit 'dit weet de school toch wel, iedereen weet het'. Als iedereen deze gedachte heeft dan weten wij het niet en kunnen wij hier niet op handelen. Graag vragen wij u om altijd te berichten als u het gevoel heeft dat er iemand gepest wordt. Wij danken u voor uw medewerking.

TTO week onderbouw

Onderwijs gaat verder dan alleen theoretische kennis. Het is van belang dat kinderen in deze tijd ook werken aan hun vaardigheden, zoals samenwerken en presenteren. Leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 zijn in week 39 druk bezig geweest tijdens de TTO-week. Tijdens de TTO-week zijn leerlingen druk bezig met projectonderwijs en dit volledig in het Engels.

Zo heeft leerjaar 1 heeft zich bezig gehouden met sustainability, Leerjaar 2 met healthy lifestyle en leerjaar 3 heeft het project be your own boss uitgevoerd.

Verzuim

In de schoolgids kunt u lezen hoe er met het verzuim omgegaan wordt op Schakel College. Graag willen wij u wijzen op het tijdig ziekmelden van uw kind, zodat deze niet onnodig op ongeoorloofd afwezig/spijbelen komt te staan.

Wij hebben het verzuimbeleid goed onder de loep genomen en hier zijn twee wijzigingen uit voort gekomen. Als een leerling veelvuldig ongeoorloofd verzuim heeft volgt er een gesprek op school. Ieder uur dat op ongeoorloofd afwezig/spijbelen staat wordt dubbel ingehaald tijdens de nablijf.

Interact: Spirit Week

Deze week is het spirit week!


Op het schakel college doen wij jaarlijks mee aan de spirit week.

Een spirit week is een week waarbij er elke dag een nieuwe dresscode is. Het is dus de bedoeling dat de hele school zich elke dag kleed naar het thema van de dag. Spirit week houdt dus in dat de hele week lang de leerlingen hun enthousiasme en trots voor de school laten zien. 


Op de schakel hebben wij de spirit week om de verjaardag van onze interact club te vieren. Dit jaar valt de spirit week op 30/10/2023 tot 3/11/2023. We hebben leuke thema’s op de planning staan en de meest enthousiaste studenten kunnen zelfs een prijs winnen!


De laatste dag van de spirit week is het de bedoeling om in het blauw te komen zodat we gezamenlijk de 61ste verjaardag van interact kunnen vieren.


Wat is interact?

Interact is een onderdeel van Rotary voor scholieren van 12 tot en met 18 jaar die ernaar streven een zinvolle bijdrage aan de maatschappij te leveren, naast het leren besturen en samenwerken.

Cambridge 

De inschrijvingen voor het jaarlijkse Cambridge examen zijn gesloten. De leerlingen van 4HV, 5H en 56V die hiervoor gekozen hebben, zullen zich met behulp van de vakdocent voorbereiden op het FCE of CAE examen. De examens zullen starten in week 48. Tijdens het Cambridge examen wordt er een mondeling en schriftelijke examen afgenomen

Facebook 

Het is u wellicht al opgevallen, maar ook het College laat regelmatig van zich horen op de Facebook pagina van De Schakel Aruba. Er worden regelmatig updates geplaatst over wat er allemaal gebeurt op het College. Houd de pagina dus vanaf nu ook in de gaten voor updates over het Schakel College! 

Schakelraad

Ouders kunnen vragen betreffende de gang van zaken op school altijd stellen aan de mentor, schoolleider of de directeur van de school. Wanneer ouders hieraan niet voldoende informatie hebben, kunnen zij contact opnemen met de Schakelraad. De Schakelraad is bereikbaar via e-mail: schakelraadcollege@schakelcollege.com.

Graag stellen de leden van de nieuwe Schakelraad voor het Schakel College zich aan jullie voor. 

Mijn naam is Shahaira Labad en ik ben voorzitter van de Schakelraad voor het Schakel College. Ik heb een zoon in Mavo 4. Als lid wil ik een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op school. Heb je feedback laat ons weten via ons Schakelraad email. Wij zijn hier voor jullie als ouders!

Mijn naam is Esther Mennen en mijn dochter zit in het derde jaar.

Ouders en school hebben een gemeenschappelijk doel en dat is goed onderwijs voor onze kinderen. Goede communicatie en samenwerking tussen school en ouders zijn hierbij essentieel. Daar wil ik graag aan meewerken.Mijn naam is Sonja Velthuizen en mijn zoon zit in de derde klas van het Schakel College.

Ik kijk ernaar uit om deel te mogen uitmaken van de Schakelraad om zo mee te kunnen denken over het beleid van de school. In de Schakelraad wordt de stem van de ouders gehoord! En dat is voor mij essentieel.Bon dia, ik ben Maartje Groot, we wonen sinds een jaar op Aruba en sinds dit schooljaar ben ik actief in de Schakelraad. Ik heb een zoon in 3 vwo en een dochter in groep 8 op de basisschool. Ik zet me graag in voor positieve ontwikkelingen op deze groeiende school zodat onze kinderen vol vertrouwen hun volgende stappen kunnen zetten! 

Mijn naam is Mohamed El Oualkadi en ik zit vanuit de docentengeleding bij de Schakelraad.

Op het Schakel College ben ik de zorgcoördinator waardoor ik vaak in gesprek ben met leerlingen en weet wat er binnen de school gebeurt. Samen kunnen wij deze school nog mooier maken!

iHola! Mijn naam is Melany van Trigt-Tweeboom. Ik ben een toegewijde docent Spaans met 13 jaar ervaring op het Schakel College. Ik ben gepassioneerd over mijn werk en heb een speciale plek in mijn hart voor het welzijn van mijn studenten. Lesgeven is niet alleen mijn beroep, maar mijn roeping. Ik vind immense vreugde in het koesteren en begeleiden van mijn studenten op hun leertraject.

Belangrijke data

Proefwerkweek

Op donderdag 9 november start de proefwerkweek voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. Deze proefwerkweek duurt tot en met woensdag 15 november.

Kijk goed naar de begin- en eindtijden van de proefwerkweek. Deze kunnen anders zijn dan u gewend bent.


SE1

Op donderdag 9 november starten ook de schoolexamens voor de examenklassen.

Kijk goed naar de begin- en eindtijden van de schoolexamens. Deze kunnen anders zijn dan u gewend bent.Kerstvakantie

Zaterdag 16 december t/m zondag 7 januari 2024

De komende weken 


OB 1 - 2 - 3

4HV - 5V

4M- 5H - 6V

Week 44

30-10 Studiedag

31-10 Halloween

30-10 Studiedag

31-10 Halloween

30-10 Studiedag

31-10 Halloween

Week 45

7-11

Inspectiebezoek

9+10-11 PWW1

7-11 Inspectiebezoek

9+10-11 PWW1

7-11

Inspectiebezoek 9+10-11 SE1

Week 46

13 t/m15-11 PWW1

13 t/m15-11 PWW1

13 t/m15-11 SE1

Week 47

24-11 inhaalmiddag

24-11 inhaalmiddag


Week 48


Cambridge examens 4HV 5V

Cambridge examens 5H 6V

Week 49

6-12 eerste rapport

6-12 eerste rapport

6-12 eerste rapport

Week 50

15-12 Kerstviering

15-12 Kerstviering

15-12 Kerstviering

Week 51

Start kerstvakantie

Start kerstvakantie

Terug naar school

Onze stichting
Bezoek onze website: www.schakelaruba.com
Facebook  
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College