Nieuwsbrief 3

26 oktober 2018
College Fair
College Fair vindt plaats op 2 en 3 november
De College Fair is een tweejarig terugkerend evenement op Aruba. Leerlingen kunnen kennismaken met scholen en vervolgopleidingen uit Aruba, de regio, Noord en Zuid Amerika, Canada en Nederland.
Er zullen stands zijn waar de opleidingen zich presenteren. Ook zal er informatie ingewonnen kunnen worden over de Aruba lening en de DUO lening.
Dit jaar vindt de Aruba College Fair plaats op vrijdag 2 en zaterdag 3 november in het Renaissance Conference Center. Onze bovenbouwklassen zullen op vrijdag 2 november gezamenlijk een bezoek brengen aan de College Fair onder begeleiding van de mentoren.
Interact Club
Interact club of Aruba heeft vorige week zondag, op 21 October 2018, in samenwerking met de Rotaract en Rotary Club of Aruba de 2 de End Polio Now run georganiseerd. Dit was een hardloop wedstrijd om geld op te halen voor Polio. Polio is een ernstige infectieziekte, veroorzaakt door het poliovirus. De ziekte wordt ook wel een kinderverlamming genoemd. Op dit moment zijn er nog maar 3 landen over die besmet zijn met polio: Pakistan, Afghanistan en Nigeria. Polio gevallen zijn deels dankzij Rotary International verminderd met 99%. De hardloop wedstrijd was een zeer groot succes waarbij alle leden van Interact veel inzet hebben getoond. Met 273 deelnemers is het aantal deelnemers van vorig jaar overtroffen. Om de Polio actie af te ronden zijn verschillende leden van Interact op dinsdag en woensdag buiten de school bij de rotonde gaan staan om End Polio pins te verkopen. Interact is heel erg blij met het resultaat van al het geld dat zij hebben opgehaald voor Polio. Tot nu toe is er Awg 1500,- opgehaald en dit wordt verdrievoudigd door de Bill & Melinda Gates foundation. We zijn alle ouders dankbaar die hebben meegeholpen door het kopen van de Polio pins en het doneren van geld.

Maxime Ingwersen
President van de Interact Club of Aruba
Halloweenfeest
Gisteravond vond het Halloweenfeest plaats. We kijken terug op een geslaagd feest en danken de leerlingenraad en teamleden die hieraan hebben bijgedragen.
Happy Halloween!
Week van de rechtspraak: bezoek rechter en griffier aan Schakel College
Op dinsdag 23 oktober hielden rechter Arno van Suilen en griffier Sylvie Eman van het gerechtshof van Aruba een boeiende en levendige presentatie over hun beroep in het kader van de week van de rechtspraak. De presentatie was bedoeld om de leerlingen van klas 4, 5 en 6 te laten zien hoe de rechtspraak is georganiseerd is en wat er allemaal komt kijken bij het tot stand komen van een rechterlijke uitspraak. De leerlingen kregen drie interessante casus(sen) over limoenen, hamburgers en een laptop voorgeschoteld waarin ze met verve hun mening gaven over de schuldvraag. Al met al een leuke manier om met een rechter in contact te komen.
CKV excursie H5 2018

Op een hoek in San Nicolas staat ‘Het huis met de kaarten’. En omdat het huis zo prachtig ligt, schilderde de kunstenaar een verhaal. Op de ene muur staat Romeo die via speelkaarten versleutelde berichten verstuurt naar Julia aan de andere zijde.
Op donderdag 11 oktober jl. stonden de examenkandidaten Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) van 5 havo voor het gebouw en zij keken en luisterden naar de enthousiaste en bevlogen gids die hen langs verschillende muurschilderingen in San Nicolaas voerde.
‘Street Art’ is dit jaar een thema bij het vak CKV dat deze kandidaten met voldoende resultaat moeten afronden. De eerste straatkunst ontstond rond 1980 in grote steden in Amerika en Europa. Jonge kunstenaars zochten een manier om hun kunst onder de aandacht van een groot publiek te brengen. Tegenwoordig werken straatkunst kunstenaars over de hele wereld en jaarlijks komt een aantal kunstenaars naar Aruba om de muren in San Nicolas, maar ook Oranjestad te verfraaien. Elke kunstenaar voorziet zijn werk met zijn signatuur en om die te vinden is een leuke uitdaging.
Na de straatkunstwandeling werd de rondleiding voortgezet in het Museum van Industrie en het zojuist geopende Historisch Museum boven de Nicolas Store. Beide musea geven een overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van San Nicolas en Aruba.
 
De muurschilderingen spreken soms voor zichzelf en soms zijn het versleutelde berichten, maar een boodschap is duidelijk San Nicolas heeft qua musea en cultuur veel te bieden. Kijk zeker op de site voor de activiteiten.
 
Veel dank aan de gastvrijheid van het museum en de bevlogen gids.
 
Stefan van der Kist
Belangrijke data
PWW2 en SE1
Maandag 29 oktober t/m vrijdag 2 november
College Fair
vrijdag 2 en zaterdag 3 november
Inhaalmiddag
vrijdag 16 november 14.30 uur: inhalen gemiste toetsen
Ouderavond examenklassen
woensdag 14 november: Informatieavond over het verloop van het examenjaar en de voorbereidingen voor aanmelding vervolgopleidingen
1ste rapport
Het eerste rapport wordt op vrijdag 30 november uitgereikt aan de leerlingen. U wordt in de week van 3 t/m 7 december uitgenodigd voor het rapportgesprek. Op woensdagavond 12 december zijn de vakdocenten beschikbaar voor een gesprek. Deze afspraken plannen wij in. Tijdens het rapportgesprek met de mentor kunt u aangeven welke vakdocenten u wenst te spreken.
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College