Nieuwsbrief 4

30 oktober 2020
 
Nieuws
Kinderboekenweek
Vandaag hebben wij de Kinderboekenweek geopend.
Het thema van dit jaar is "En toen?"Op het schoolplein stond een hele grote tijdmachine met allemaal ingewikkelde apparatuur.....
Meester Raywald is met ons door de tijd gereisd.... van de dinosaurussen naar Egypte en door naar de ridders en kastelen.U heeft vast gezien dat er allemaal enge en vreemde personen op het schoolplein liepen.
Heel veel kinderen hadden zich prachtig verkleed.
De hele volgende week staat in het teken van de Kinderboekenweek, met als afsluiting het Voorleesontbijt op vrijdag 6 november waarbij iedereen in pyjama naar school mag komen en waar we worden getrakteerd op een klein ontbijtje in de klas.

Biblioteca Nacional Aruba heeft een aantal leuke activiteiten georganiseerd die u samen met uw kind digitaal kunt bekijken.
Schoolfotograaf
In de week van 2 t/m 6 november zal de schoolfotograaf foto's maken van de kinderen op school.
Op dit schema kunt u zien op welke dag uw kind aan de beurt is.
Oudergesprekken
Op 12 november krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun eerste cijferlijst mee naar huis.
Als u naar aanleiding van deze cijferlijst een gesprek wilt voeren met de leerkracht, dan kunt u de leerkracht een mailtje sturen en plannen we een gesprek na school.
Als de leerkracht een gesprek met u wil voeren, dan ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Ook ouders van de kinderen van groep 1/2 kunnen een gesprek aanvragen bij de juf, door haar een mailtje te sturen.

Schakelraad
Via onze Schakelraad kunnen ouders en personeelsleden meedenken en praten over het beleid in de school. De Schakelraad geeft advies aan de directie en het bestuur.
Ouders kunnen vragen over de gang van zaken op school altijd stellen aan een teamlid, de schoolleider of de directeur van de school.
Wanneer ouders hieraan niet voldoende informatie hebben, kunnen zij contact opnemen met de oudergeleding van de Schakelraad.
De Schakelraad is bereikbaar via e-mail: schakelraad@schakelaruba.com.
De Schakelraad vergadert circa 6 keer per jaar over actuele thema’s op school.

Leden ouders:
Frank Snijders, (voorzitter) vader van Chloé (groep 7) en Dylan (groep 5)
Chantal Beke, moeder van Alana (groep 6)
Marye van Opzeeland, moeder van Sara (groep 5) en Josefien (groep 2)
Kiki van de Werff: moeder van Maurtis (Prikichi) en Feline (groep 2)
Rixt Kramer: moeder van Denisa (groep 6)
Audrey Smit: moeder van Kevin (mavo 3) en Sean (havo 5)
Femke Beeren: moede van Tame (mavo 4)
vacature

Leden team:
Karin den Ouden, groepsleerkracht groep 1/2, Basisschool
Leonie Suiker, groepsleerkracht groep 1/2, Basisschool
Lot Smilde, mentor en docent Engels, Schakel College
Jan Pieter Rijnsaardt, mentor en docent Nederlands, Schakel College
 
Vacature Schakelraad
Op dit moment is er een vacature in de Schakelraad voor een ouderlid.
Heeft u interesse in de Schakelraad, dan kunt u een mail sturen naar schakelraad@schakelaruba.com of contact opnemen met de voorzitter van de Schakelraad: Frank Snijders, telefoonnr. 7329773
Aangezien er op dit moment weinig Schakel college ouders in de Schakelraad zijn, heeft het de voorkeur dat in ieder geval één vacature wordt ingevuld door een ouder met een kind(-eren) op het Schakel College.

Schakel College
Ook op het Schakel College wordt weer 100% fysiek onderwijs gegeven. Om de overgang van halve lestijd naar volledige lestijd goed te begeleiden hebben we de afgelopen drie weken extra mensen ingezet om te surveilleren.
Zij hebben ook bij de basisschool ondersteund bij o.a. het halen en brengen en om teamleden wat te ontlasten.
We zijn heel tevreden over hoe dit allemaal verlopen is. We gaan nu stapsgewijs de extra surveillanten afbouwen. Vanzelfsprekend houden we goed een vinger aan de pols.
Deze week hebben we ook nog 2 extra lokalen voor het Schakel College in gebruik genomen. Deze lokalen liggen naast de zijingang van het Schakel College. Vanwege COVID-19 zullen we de leerlingen voorlopig zoveel mogelijk blijven spreiden.
Prikichi A
De peuters zijn bezig met het thema: Mijn lichaam. We kijken met de kinderen naar hun eigen lichaam en benoemen de verschillende lichaamsdelen.
Het populairste liedje van dit thema is "Hoofd, schouders, knie en teen".
Zo zijn we met het hele lichaam aan het bewegen. We spelen elke dag in onze huisartsenpraktijk waar de kinderen hun baby’s voor een dokterscontrole kunnen brengen en zo nodig medicijnen halen bij de apotheek. 
Groep 4/5
Wat hebben we alweer veel geleerd en gedaan in groep 4/5! We werken hard, maar we zitten niet alleen met de neus in onze boeken. Bij rekenen, spelling en taal doen we ook vaker een educatief spelletje door middel van bewegend leren. Zo zijn we op een actieve en leuke manier bezig met de lesstof. We zoeken dan bijvoorbeeld de juiste betekenis bij een themawoord. De opdrachten hiervoor hangen dan verspreid in de klas en buiten op het schoolplein. We leren op deze manier ook om samen te werken met verschillende kinderen en leren heel veel van en met elkaar.
Vandaag kregen we ineens bezoek van allerlei vreemde figuren in de klas. Sommige zagen er heel mooi, maar ook eng uit! Omdat het Halloween was, hebben we extra geknutseld vandaag. We hebben spookachtige huizen gemaakt. Wat hebben we het vandaag weer gezellig gehad!
Volgende week gaan we allerlei activiteiten doen rondom de Kinderboekenweek met het thema ‘En toen..’. We starten het thema met een spel. Over het hele schoolplein zullen er babyfoto’s en recente foto’s van de kinderen hangen. De kinderen gaan dan kijken welke foto’s bij elkaar horen. Ook komt er een mysterie gast voorlezen in de klas. Spannend! Op vrijdag 6 november mogen de kinderen in pyjama (of verkleed) naar school toe komen. Die dag hebben we het voorleesontbijt op school.  
Kalender
Onze stichting
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College