Nieuwsbrief 4


20 oktober 2023

Nieuws

Kinderboekenweek


Vanaf aanstaande maandag 23 oktober starten wij met de Kinderboekenweek.

Het thema dit jaar is “bij mij thuis”

De kinderen leren de komende weken veel over verschillende landen.

 

Data die belangrijk zijn om alvast te noteren in uw agenda:


Vanaf 24 oktober t/m 9 november voorlezen in de klas.

We zijn op zoek naar mensen die in de klas willen voorlezen.

Lijkt u dit leuk om te doen, dan kunt u via Parro een berichtje sturen naar de leerkracht van uw kind. Vermeld hierin de datum en de tijd waarop u zou kunnen komen voorlezen. 

 

Op vrijdag 3 november is er een boekenmarkt.

Vanaf maandag 23 oktober kunnen de kinderen, die boeken willen verkopen, hun naam schrijven op de intekenlijsten die bij de klassen hangen.

op vrijdag 3 november kunnen de boeken vanaf 12.45 uur worden klaargelegd en om 13.00 uur kan de verkoop starten.

Het verzamelen van boeken voor de verkoop kan vanaf nu beginnen 😉


Op donderdag 9 november is ’s avonds de afsluiting van Kinderboekenweek. Op de avond zelf is er ook ruimte voor optredens. Uw zoon of dochter kan thuis iets voorbereiden en het die avond presenteren op het podium. Het zou erg leuk zijn als het iets is uit een specifiek land. De kinderen kunnen zich opgeven via de intekenlijst bij hun klas vanaf 23 oktober.


Verdere informatie volgt nog.

Even voorstellen: de leden van de Schakelraad


De Schakelraad is enerzijds een adviesorgaan vanuit de ouders en teamleden voor de school en anderzijds een spreekbuis voor de ouders en teamleden m.b.t. algemene schoolaangelegenheden. 

Graag stellen we de leden Schakelraad via deze nieuwsbrief aan u voor. 

 

Er is één openstaande oudervacature voor de Schakelraad. Lijkt het u leuk om deel te nemen aan de Schakelraad, kunt u zich opgeven bij Claudia Baur. 

 

Volgende week ontvangt u via de mail een korte vragenlijst m.b.t. de Schakelraad.

Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragen wilt invullen. 


Ouders

Hallo, ik ben Hanna Leong-Lanting, moeder van Laura (groep 4A), Susana (groep 6/7B) en Damian (Schakelcollege). Sinds 2017 gaan onze kinderen met veel plezier naar De Schakel. Ik vind het heel goed dat er een Schakelraad is. Een plek waar ouders actief kunnen meedenken, hun mening geven en waar nodig verandering in gang zetten. Hier wil ik graag aan bijdragen. Ik ben nooit bang om mijn mening te geven, ook als anderen daar niet blij mee zijn. Maar wel altijd met respect voor elkaar en met het oog op hoe we samen dingen kunnen verbeteren.  


Mijn naam is Sulaine Wong en ik ben als ouder lid van de Schakelraad. Ik ben moeder van Tessaly in groep 2C en van Christopher in groep 4B. Ik vind het belangrijk om samen te werken aan het behoud van een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over de school, kan je gerust contact met mij opnemen. Dan zal ik ze doorgeven aan de Schakelraad. 


Hi, ik ben Carolina Merryweather-Raven de moeder van Katherine (groep 8A) en Herbert (groep 5). Ik ben werkzaam in het Driftwood Restaurant. Naast mijn werk en hobby's fietsen en rennen, sta ik altijd klaar om mijn kinderen te ondersteunen in hun schoolwerk, buitenschoolse activiteiten en persoonlijke groei. Als u vragen heeft voor de Schakelraad kunt u contact met mij opnemen.


Leerkrachten

Hallo, ik ben Nicole en ik zou mij graag willen voorstellen als lid van de Schakelraad. Als juf van groep 7 en ouder van een zoon in Prikichi op deze school, voel ik mij sterk betrokken bij het welzijn en educatie van kinderen. Ik geloof daarnaast ook dat samenwerken tussen ouders en leerkrachten van onschatbare waarde is. Als jullie vragen, zorgen of ideeën hebben, aarzel dan niet om contact met me op te nemen. Samen kunnen we werken om onze school nog beter te maken voor al onze kinderen.


Hallo, ik ben Leonie Suijker, leerkracht van groep 0-1A.

Ik werk voor het vijfde jaar bij ons op school en ik heb een dochter van 4 jaar in de kleutergroep bij juf Monique. Ik vind het belangrijk om te weten hoe ouders onze school ervaren en ik denk graag met u mee!

Terugblik 2022-2023


Onze directeur Inge La Haye blikt in een aparte nieuwsbrief terug op het schooljaar 2022-2023. U kunt de nieuwsbrief lezen door op de onderstaande button te klikken.

Terugblik 2022-2023

Groep 1/2B

Het eerste berichtje van onze groep in de nieuwsbrief! Wij zijn groep 1-2B en zijn alweer een paar weken fijn aan het werk in onze groep. In het begin kwamen er best wel wat nieuwe kinderen bij vanuit Nederland maar ook vanuit Aruba en andere landen. Inmiddels heeft iedereen zijn plekje echt wel gevonden en kunnen we al goed samenwerken met elkaar. We vinden het fijn om elkaar te helpen, we zijn een leuke groep!

We zijn begonnen met het thema Uitvinden en werken momenteel met het thema Herfst uit de methode Schatkist. We leerden over de verschillende temperaturen en dat sommige dieren heel lang gaan slapen in de winter of juist heel veel eten verzamelen om in de winter ook nog lekker te kunnen eten. Op Aruba wordt het nooit echt koud maar toch merkten we dat ook hier de blaadjes van de bomen vallen. We gingen op zoek naar de mooiste bladeren en merkten dat we op vorm en kleur konden sorteren. We leerden over de spin, de egel en de eekhoorn. Over wolken die donder en bliksem kunnen maken en dat het dan ook heel hard kan gaan regenen, net zoals op Aruba!

Tussendoor leerden we over vriendschap in de Week tegen Pesten en maakten we een armbandje voor een kindje uit onze klas. Het was heel fijn om te zien dat een ander blij wordt als je iets aan iemand geeft en het is fijn als je iemand blij kan maken met iets waar jij je best voor hebt gedaan. We deden spelletjes om elkaar beter te leren kennen en goed samen te leren werken. 

Binnenkort beginnen we alweer aan een nieuw thema, Kinderboekenweek! We verheugen ons er al heel erg op want boeken lezen en naar verhaaltjes luisteren doen wij heel erg graag! We zitten dan bij elkaar op de mat of in de kring en luisteren met veel plezier naar de korte verhalen uit het voorleesboekje van de juf of naar prentenboeken met mooie plaatjes bij het verhaal.

Groep 8A

In deze tekst leest u over wat groep 8A tot nu toe heeft gedaan. We begonnen het jaar met twee nieuwe kinderen in de klas. De eerste twee dagen hebben we leuke dingen gedaan. We hebben de meester en de kinderen leren kennen en hebben we afspraken voor in de klas gemaakt. Op maandag begonnen we met schoolwerk, rekenen doen we met Snappet pupil app. Dat doen we met een computer, net als de weektaak. Die staat op Google classroom, je moet zelf weten wanneer je wat gaat doen. Hiervoor hebben we een speciaal document. Wereldoriëntatie (Naut, Brandaan en Meander) doen we met Malmberg, we doen drie lessen en daarna een project. We hadden het met aardrijkskunde over vulkanen en aardbevingen, dat moesten we ook maken. We moesten een presentatie geven en laten zien hoe het werkte. Wij zijn nu bezig met geschiedenis en kennen de natuur. We moeten een project maken met de andere groep 8. We moeten informatie zoeken over een uitvinding en moeten we hem verbeteren. Ondertussen zijn er nog twee nieuwe kinderen gekomen. Als de schooldag bijna voorbij is, doen we soms handvaardigheid. Voor de kinderboekenweek moeten we over een land iets maken. Wij hebben als land Peru. We gaan samen met de andere groep 8 activiteiten maken over het land.

 

Rekenen

 

Rekenen doen we met Snappet pupil app. Elke dag leer je iets anders. Je begint de les met het maken van een vraag, daarna geeft de meester uitleg over de les. Na de uitleg zegt de meester of je in opdracht 2 of in opdracht 3 mag werken. Elk opdracht heeft tien vragen. Als je moeite hebt met het beantwoorden van de vragen, werk je in opdracht 3, maar als je het snapt maak je opdracht 2. Als je klaar bent met de opdracht werk je in het plusje, daarin krijg je sommen op je eigen niveau. De toetsen zijn ook op computer, maar het is fijner om de sommen ook op papier te maken omdat je dan meer overzicht hebt in wat je doet. Alleen groep 8 maakt rekenen op Snappet, omdat ze moeten leren hoe het is om op computer te werken voor de middelbare school. 

  

Huiswerk

 

Het huiswerk is ook veranderd, eerst kregen we losse blaadjes, maar nu hebben we speciale werkboeken gekregen. Straks moeten we het op verschillende dagen inleveren. Dat is een goede oefening voor de middelbare school. Elk jaar krijg je twee blaadjes meer huiswerk, zodat je voorbereid bent op de middelbare school.

 

Geschreven door Emilia Rodriguez Cartaya & Jim de Winter

Vandaag was no backpay day. De kinderen mochten niet met een rugzak naar school komen. Gelukkig waren de kinderen erg creatief in het zoeken van een alternatief!

Kalender

Onze stichting
Bezoek onze website: www.schakelaruba.com
Facebook  

Stichting Onderwijs Combina


  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College