Nieuwsbrief 4

14 december 2018
Kerstsfeer op school
Kerstdiner
Gisteravond genoten we met alle leerlingen en het team van het jaarlijkse traditionele kerstdiner. Iedereen zag er prachtig uit en de sfeer en het eten was super!
Gezamenlijke activiteitenochtend
Vanochtend zijn er leuke activiteiten in het teken van kerst georganiseerd met als slot een gezellige samenzang in canon. 
Kerstdoel
Deze kerst steunen we de kinderen van het Kinderhuis Imeldahof. Het gaat om kinderen in de leeftijdscategorie van 7 t/m 12 jaar.  
Vandaag hebben we deze kinderen blij gemaakt en een fijne kerst toegewenst.    We willen u, alle leerlingen en de Interact Club hartelijk danken voor de gulle bijdrage!
Bezoek gerechtshof
Bovenbouw van het Schakel College bezoekt zitting Hof in Oranjestad.

Op donderdagochtend 29 november jl hebben 38 leerlingen uit 4 mavo, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo onder leiding van de docenten Petrie en De Weerdt een bezoek gebracht aan het gerechtshof in Oranjestad in het kader van de lessen maatschappijleer en maatschappijwetenschappen.
Het bezoek was een vervolg op de week van de Rechtspraak toen op school door een rechter en een griffier voorlichting is gegeven over de rechtspraak.
De leerlingen woonden een zitting bij met als onderwerp een drugszaak, waarbij de rechter in de rechtszaal vóór de zitting uitlegde hoe de zitting in zijn werk ging. Daarna begon de zitting die door onze leerlingen gevolgd werd in de rechtszaal en op de publieke tribune. Aangezien de verdachten Arubaans waren, werd de zaak in het Papiamento behandeld.
Na afloop kregen de leerlingen in een andere rechtszaal nog een nabespreking van de zaak en konden ze vragen stellen en op de stoel van de rechters plaatsnemen.
We hopen dat dit bezoek een leerzaam effect bij de leerlingen heeft gehad.
Project isolatiedoos
In november vond de afsluiting van het project isolatiedoos in klas 1 plaats met een fotomoment onder de gazebo. Tijdens de lessen van het leergebied Mens & Natuur is hier hard aan gewerkt. Op de foto's hiernaast laten de leerlingen zowel de buiten- als de binnenkant van de gemaakte isolatiedoos zien.
Cambridge examens
Morgen, op zaterdag 15 December, gaan 11 leerlingen uit leerjaar 4 en 5 deelnemen aan de Cambridge examens op onze school. De examens worden afgenomen door twee examinatoren van The Language Academy (TLA) in Ft. Lauderdale uit Florida. We wensen hun alvast veel success toe en hopen op een mooi resultaat!
Schakelraad
De Schakelraad (adviesraad ouders/team) had op 27 november haar tweede vergadering van dit schooljaar. De vergadering stond in het teken van de evaluatie van ons huidige schoolplan 2015-2019.

In het schoolplan zijn de speerpunten voor de school voor een periode van 4 jaar vastgelegd. Het huidige schoolplan loopt bijna af. Het is dus tijd om te evalueren of onze plannen allemaal zijn gerealiseerd en met elkaar vast te stellen wat de speerpunten worden voor de komende 4 jaar. Daarbij komen tal van onderwerpen aanbod zoals:
  • Hoe kunnen we ons taalonderwijs verder verbeteren voor meer- en anderstalige kinderen?
  • Hoe kunnen we kinderen meer laten denken over hun eigen ontwikkeling door bijvoorbeeld kinddoelen/leren reflecteren?
  • Hoe kunnen we ouders nog meer betrekken bij de school?
  • Welke vaardigheden (21st century skills) willen we kinderen nog beter aanleren?
Dit onderwerp komt dit schooljaar nog meerdere malen terug op de agenda van de Schakelraad. Aan het einde van dit schooljaar willen het nieuwe schoolplan voor de periode 2019-2023 vaststellen.
Er is verder gesproken over de extra in-/uitgang die er voor de leerlingen van het Schakel College komt via het winkelcentrum achter het kunstgrasveld.
We streven ernaar deze toegang na de kerstvakantie te openen. Ook is er gesproken over een andere aanpak voor het te laat komen van leerlingen op de basisschool en is 
nagedacht over of we de richtlijn voor kleding en schoenen op school willen aanpassen.
Belangrijke data
Eerste schooldag in het nieuwe jaar
Maandag 7 januari 2019
Dia di Betico
De school is gesloten op vrijdag 25 januari
Proefwerkweek
maandag 28 januari t/m vrijdag 1 februari 2019
Schoolexamens 2de periode
Schoolexamens 2e periode: donderdag 24 januari en maandag 28 januari t/m maandag 4 februari.
Informatieavond profielkeuze klas 3
Woensdag 30 januari 2019
Hele fijne feestdagen en een goed begin van 2019!
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College